Verdeling personeelskosten bij detailhandelsbedrijven, 1999

Verdeling personeelskosten bij detailhandelsbedrijven, 1999

SBI Grootteklasse Totale personeelskosten (mln euro) Lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) Sociale lasten (in % van de personeelskosten) Pensioenlasten (in % van de personeelskosten) Kosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) Overige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Ontvangen loonsubsidies e.d. (in % van de personeelskosten)
521 t/m 525 Detailhandel in winkel Alle bedrijven 7.835 78,0 11,6 3,3 3,3 5,1 -1,3
521 t/m 525 Detailhandel in winkel 0 tot 10 werknemers 2.023 80,5 10,7 3,3 2,0 5,0 -1,5
521 t/m 525 Detailhandel in winkel 10 en meer werknemers 5.812 77,1 11,9 3,3 3,8 5,2 -1,3
5211 + 522 Food in winkel Alle bedrijven 2.659 77,4 12,3 2,6 4,3 4,7 -1,3
5211 + 522 Food in winkel 0 tot 10 werknemers 366 82,0 12,2 1,8 1,2 4,2 -1,4
5211 + 522 Food in winkel 10 en meer werknemers 2.292 76,7 12,3 2,8 4,8 4,6 -1,2
5211 Food alg. ass. (Supermarkten) Alle bedrijven 2.179 76,6 12,3 2,7 4,9 4,7 -1,2
5211 Food alg. ass. (Supermarkten) 0 tot 10 werknemers 58 80,0 11,6 1,1 4,3 4,0 -1,0
5211 Food alg. ass. (Supermarkten) 10 en meer werknemers 2.121 76,6 12,3 2,7 4,9 4,7 -1,2
5212+523 t/m 525 Non-food in winkel Alle bedrijven 5.177 78,2 11,3 3,7 2,8 5,4 -1,4
5212+523 t/m 525 Non-food in winkel 0 tot 10 werknemers 1.657 80,2 10,4 3,7 2,1 5,1 -1,5
5212+523 t/m 525 Non-food in winkel 10 en meer werknemers 3.520 77,3 11,7 3,7 3,1 5,5 -1,3
5241 + 5242 Textielgoederen Alle bedrijven 1.075 78,4 10,9 3,9 1,7 6,8 -1,7
5241 + 5242 Textielgoederen 0 tot 10 werknemers 297 79,6 10,6 4,0 0,6 7,2 -2,0
5241 + 5242 Textielgoederen 10 en meer werknemers 778 77,9 11,1 3,9 2,2 6,5 -1,6
5242.1 t/m 5242.4 Bovenkleding Alle bedrijven 968 78,1 10,7 4,0 1,8 6,8 -1,4
5242.1 t/m 5242.4 Bovenkleding 0 tot 10 werknemers 279 79,7 10,6 4,0 0,6 6,8 -1,7
5242.1 t/m 5242.4 Bovenkleding 10 en meer werknemers 689 77,5 10,8 4,0 2,3 6,6 -1,2
5243.1 Schoeisel Alle bedrijven 205 81,7 12,2 3,2 1,1 4,7 -2,9
5243.1 Schoeisel 0 tot 10 werknemers 57 83,0 10,4 4,1 0,3 4,8 -2,6
5243.1 Schoeisel 10 en meer werknemers 148 81,2 13,0 2,9 1,4 4,5 -3,0
5244.1/2/3/4+5249.7 Artikelen voor wonen Alle bedrijven 721 77,3 10,2 5,6 3,1 4,4 -0,6
5244.1/2/3/4+5249.7 Artikelen voor wonen 0 tot 10 werknemers 275 77,9 9,2 6,2 2,8 4,7 -0,8
5244.1/2/3/4+5249.7 Artikelen voor wonen 10 en meer werknemers 447 76,9 10,8 5,2 3,2 4,4 -0,5
5244.7 Huishoudelijke art. alg. ass. Alle bedrijven 182 79,2 12,1 2,6 3,7 5,2 -2,8
5244.7 Huishoudelijke art. alg. ass. 0 tot 10 werknemers 27 80,8 11,4 2,8 3,4 4,6 -3,0
5244.7 Huishoudelijke art. alg. ass. 10 en meer werknemers 155 79,0 12,3 2,6 3,7 5,2 -2,8
5245.1/2/3/6 Wit-, bruingoed, CD's e.d. Alle bedrijven 312 78,7 10,7 2,9 2,0 6,2 -0,5
5245.1/2/3/6 Wit-, bruingoed, CD's e.d. 0 tot 10 werknemers 86 80,1 10,4 2,4 0,7 7,0 -0,6
5245.1/2/3/6 Wit-, bruingoed, CD's e.d. 10 en meer werknemers 226 78,2 10,9 3,0 2,5 5,8 -0,4
5246 Doe-het-zelf artikelen Alle bedrijven 557 77,3 11,1 2,9 4,3 5,2 -0,8
5246 Doe-het-zelf artikelen 0 tot 10 werknemers 197 78,8 11,3 3,0 3,8 3,7 -0,6
5246 Doe-het-zelf artikelen 10 en meer werknemers 360 76,5 11,0 2,8 4,6 6,0 -0,9
5232.1 Drogisterij artikelen Alle bedrijven 233 80,6 10,2 2,9 2,6 5,3 -1,6
5232.1 Drogisterij artikelen 0 tot 10 werknemers 66 81,5 12,5 1,5 1,3 4,7 -1,5
5232.1 Drogisterij artikelen 10 en meer werknemers 167 80,3 9,3 3,5 3,0 5,5 -1,6
5248.2 Optische artikelen Alle bedrijven 165 79,7 9,7 5,0 1,3 5,1 -0,8
5248.2 Optische artikelen 0 tot 10 werknemers 74 80,6 8,7 5,3 1,1 5,0 -0,7
5248.2 Optische artikelen 10 en meer werknemers 91 79,0 10,5 4,7 1,4 5,2 -0,8
5247.1 Boeken, tijdschriften en kranten Alle bedrijven 98 80,0 11,1 2,9 2,3 4,8 -1,1
5247.1 Boeken, tijdschriften en kranten 0 tot 10 werknemers 20 84,6 12,0 1,2 1,7 2,0 -1,5
5247.1 Boeken, tijdschriften en kranten 10 en meer werknemers 78 78,8 10,9 3,4 2,4 5,5 -1,0
5248.3 Uurwerken en juweliersartikelen Alle bedrijven 101 81,2 11,0 3,4 1,8 4,2 -1,6
5248.3 Uurwerken en juweliersartikelen 0 tot 10 werknemers 58 81,0 10,9 3,6 2,8 3,2 -1,5
5248.3 Uurwerken en juweliersartikelen 10 en meer werknemers 44 81,4 11,1 3,2 0,5 5,6 -1,8
5247.2/3 Boek en kantoorboekh Alle bedrijven 64 79,8 10,4 4,3 2,9 4,7 -2,1
5247.2/3 Boek en kantoorboekh 0 tot 10 werknemers 42 79,7 10,4 4,2 2,8 5,2 -2,3
5247.2/3 Boek en kantoorboekh 10 en meer werknemers 22 80,0 10,5 4,4 3,2 3,6 -1,7
5248.1 Fotografische artikelen Alle bedrijven 56 80,6 9,8 3,5 1,0 6,1 -1,0
5248.1 Fotografische artikelen 0 tot 10 werknemers 29 81,0 9,7 4,3 0,1 6,2 -1,3
5248.1 Fotografische artikelen 10 en meer werknemers 27 80,1 10,0 2,7 1,8 6,0 -0,6
5249.1 Bloemen en planten Alle bedrijven 122 84,1 11,4 1,8 1,5 4,0 -2,8
5249.1 Bloemen en planten 0 tot 10 werknemers 100 85,0 11,2 1,5 1,2 3,7 -2,6
5249.1 Bloemen en planten 10 en meer werknemers 22 80,5 12,3 3,1 2,7 4,6 -3,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Personeelskosten detailhandel; SBI; verdeling van de
personeelskosten voor 18 branches in de detailhandel
1999
Gewijzigd op 26 november 2001.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totale personeelskosten
Lonen en salarissen + sociale lasten (werkgeversaandeel) +
pensioenasten + kosten uitzenkrachten en ander ingeleend personeel +
overige personeelskosten - ontvangsten voor uitgeleend personeel -
ontvangen loonsubsidies
Lonen en salarissen
Loon- en salarisbedragen van het eigen personeeldat op de loonlijst
voorkomt, inclusief loon in natura, tantiemes, overhevelingstoeslag
en andere toeslagen minus terugontvangen ziekengeld van bedrijfs-
vereniging en/of verzekeringsmaatschappij.
Sociale lasten
Werkgeversaandeel premies sociale verzekeringen en voor rekening van
de onderneming gekomen (netto) lasten voortvloeiende uit de Ziektewet,
EVT-regelingen en dekking van het WAO-gat
Pensioenlasten
Inclusief inkoopsommen en jaardotaties pensioenvoorzieningen en
VUT-premies.
Kosten uitzendkrachten
Kosten voor uitzendkrachten en ander ingeleend personeel
Overige personeelskosten
Kosten voor: woon-/werkverkeer; bedrijfskleding; bedrijfscursussen;
werving, selectie en keuring; bijdragen aan personeelsverenigingen;
uitkeringen aan gewezen personeelsleden en nabestaanden; werkgevers
bijdragen aan ziektekosten- en spaarregelingen; kantine exploitatie e.d.
Ontvangen loonsubsidies e.d.
Ontvangsten voor uitgeleend personeel en ontvangen loonsubsidies.