Rijk; kaspositie ultimo kwartaal, 1999 - 2001


Kortlopende schulden, kortlopende vorderingen en netto vlottend schuld
van de rijksoverheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999
Frequentie: stopgezet

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Rijk; kaspositie ultimo kwartaal, 1999 - 2001

Perioden Kortlopende schuldenKortlopende schulden totaal (mln euro) Kortlopende schuldenDutch Treasury Certificates (mln euro) Kortlopende schuldenAndere schulden op korte termijn (mln euro)
1999 1e kwartaal 17.300 9.321 7.979
1999 2e kwartaal 18.265 10.986 7.279
1999 3e kwartaal 16.719 8.693 8.026
1999 4e kwartaal 16.301 5.078 11.223
2000 1e kwartaal 22.855 13.478 9.376
2000 2e kwartaal 27.180 10.422 16.758
2000 3e kwartaal 25.915 11.617 14.298
2000 4e kwartaal 30.263 5.540 24.722
2001 1e kwartaal 42.829 14.348 28.481
2001 2e kwartaal 38.020 14.891 23.129
2001 3e kwartaal 36.576 13.479 23.097
2001 4e kwartaal 37.484 5.802 31.682
Bron: CBS.
Verklaring van tekens