Waterverbruik; nijverheid, kerncijfers, 1962 - 2001

Waterverbruik; nijverheid, kerncijfers, 1962 - 2001

SBI '93 Periode Wateraanvoer Totaal wateraanvoer (minus afleveringen) (mln m3) Wateraanvoer Grondwater (mln m3) Wateraanvoer Oppervlaktewater (mln m3) Wateraanvoer Leidingwater (mln m3) Wateraanvoer Water van andere bedrijven (mln m3) Verbruik voor koeling Totaal verbruik voor koeling (mln m3) Verbruik voor koeling Grondwater (mln m3) Verbruik voor koeling Oppervlaktewater (mln m3) Verbruik voor koeling Leidingwater (mln m3) Verbruik voor koeling Water van andere bedrijven (mln m3)
C en D Delfstoffenwinning en industrie 1962 2.006 436 1.447 123 . . . . . .
C en D Delfstoffenwinning en industrie 1967 2.726 473 2.085 168 . . 275 1.896 . .
C en D Delfstoffenwinning en industrie 1972 3.411 515 2.678 218 . 2.900 317 2.528 55 .
C en D Delfstoffenwinning en industrie 1976 3.621 433 2.987 200 . 3.201 252 2.895 54 .
C en D Delfstoffenwinning en industrie 1981 3.807 309 3.328 171 . 3.431 179 3.205 47 .
C en D Delfstoffenwinning en industrie 1986 4.309 318 3.800 191 . 3.902 185 3.666 51 .
C en D Delfstoffenwinning en industrie 1991 3.115 253 2.640 222 . 2.695 134 2.496 65 .
C en D Delfstoffenwinning en industrie 1996 2.529 209 2.106 214 . 2.104 90 1.966 49 .
C en D Delfstoffenwinning en industrie 2001 3.307 164 2.796 215 132 3.051 78 2.757 70 147
40001 Elektriciteitscentrales 1962 3.885 7 3.878 . . 3.876 6 3.870 . .
40001 Elektriciteitscentrales 1967 5.600 5 5.592 3 . 5.588 4 5.884 . .
40001 Elektriciteitscentrales 1972 7.936 4 7.929 3 . 7.868 3 7.895 0 .
40001 Elektriciteitscentrales 1976 8.590 4 8.584 2 . 8.530 2 8.528 0 .
40001 Elektriciteitscentrales 1981 10.097 2 10.093 2 . 10.077 1 10.076 0 .
40001 Elektriciteitscentrales 1986 9.203 1 9.200 2 . 9.190 0 9.190 0 .
40001 Elektriciteitscentrales 1991 8.393 2 8.387 4 . 8.383 1 8.383 0 .
40001 Elektriciteitscentrales 1996 8.051 1 8.046 3 . 8.023 0 8.023 - .
40001 Elektriciteitscentrales 2001 10.586 1 10.583 2 -1 10.581 - 10.581 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gegevens beschikbaar van: 1962 t/m 2001.
Frequentie: stopgezet per 1 januari 2004.

Toelichting onderwerpen

Wateraanvoer
Al het water dat is aangevoerd van andere (waterleiding)bedrijven,
of zelfgewonnen uit de grond (oppompen of naar boven komen) of uit het
oppervlaktewater (innemen uit rivieren, meren, kanalen of zee).
Totaal wateraanvoer (minus afleveringen)
Het totaal van het aangevoerde water minus het aan andere bedrijven
afgeleverde water.
Grondwater
Oppervlaktewater
Leidingwater
Water ontvangen van waterleidingbedrijven. In de jaren vóór 2001 is
hierbij het saldo van het van andere bedrijven ontvangen en aan andere
bedrijven geleverde water bijgeteld.
Water van andere bedrijven
Saldo van het van andere bedrijven aangevoerde en het aan andere bedrijven
afgeleverde water. In de jaren vóór 2001 is dit geteld bij het
leidingwater.
De oorspronkelijke herkomst is onbekend.
Verbruik voor koeling
Het deel van het aangevoerde water dat uitsluitend gebruikt wordt
voor koeling. Dit water kan na gebruik weer teruggevoerd worden naar de
bron (na eventueel eerst nog afgekoeld te zijn).
Totaal verbruik voor koeling
Grondwater
Oppervlaktewater
Leidingwater
Water ontvangen van waterleidingbedrijven. In de jaren vóór 2001 is
hierbij het van andere bedrijven ontvangen water bijgeteld.
Water van andere bedrijven
Het van andere bedrijven aangevoerde water. In de jaren vóór 2001 is dit
geteld bij het leidingwater.
De oorspronkelijke herkomst is onbekend.