Kantines en catering; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Bewerk tabel


Kantines en catering (SBI 555)
Bedrijfskantines, schoolkantines en -keukens, universiteitsmensa's,
messes en kantines voor militairen enz. Luchtvaartcatering, automaten-
catering, exploitatie van sportkantines. Verstrekken van bereide
maaltijden en kleine eetwaren voor meestal eenmalige gebeurtenissen
zoals huwelijken, feesten, recepties e.d., congressen, banketten en
andere speciale feestelijke gelegenheden. Verstrekken van bereide
maaltijden en eetwaren welke uitsluitend via een bezorgdienst worden
geleverd.

Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enquête heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.

In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in
methoden en procedures rond de productiestatistieken.
Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot
publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn
de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen
in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999
Frequentie: Stopgezet.

Kantines en catering; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Omzetklassen Perioden Winst- en verliesrekeningBedrijven (x 100) Winst- en verliesrekeningBedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetTotaal netto-omzet (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetVerleende diensten Winst- en verliesrekeningNetto-omzetHandelsgoederen Winst- en verliesrekeningOverige opbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningTotaal bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenKostprijs van de omzet (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenPersoneelskosten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenAfschrijvingen (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenOverige bedrijfslasten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenHuisvestingskosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenInventaris- en machinekosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAutokosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenVerkoopkosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAndere kosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekeningSaldo financiële resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) Winst- en verliesrekeningBruto winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningOperationele winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningWinstmarge voor belastingen (%) Winst- en verliesrekeningInvesteringsquote (%) OmzetspecificatieNetto-omzet (mln euro) OmzetspecificatieCatering activiteitenTotaal catering activiteiten (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieCatering activiteitenDranken (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieCatering activiteitenFood (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieCatering activiteitenNon-food (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieCatering activiteitenDoorberekende personeelskosten (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieCatering activiteitenManagement fee (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieCatering activiteitenOverige doorberekende kosten (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieOverige verleende diensten (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieCatering activiteiten naar vormContractcatering (in % van de catering activiteiten) OmzetspecificatieCatering activiteiten naar vormPartycatering (in % van de catering activiteiten) OmzetspecificatieCatering activiteiten naar vormInflightcatering (in % van de catering activiteiten) OmzetspecificatieCatering activiteiten naar vormOverige catering (in % van de catering activiteiten) OmzetspecificatieContractcatering naar soortBedrijfscatering (in % van de contractcatering) OmzetspecificatieContractcatering naar soortInstitutionele catering (in % van de contractcatering) OmzetspecificatieContractcatering naar soortOnderwijs catering (in % van de contractcatering) OmzetspecificatieContractcatering naar soortLeisure catering (in % van de contractcatering) PersoneelskostenOntvangsten voor uitleen en subsidie (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenTotaal personeelskosten (mln euro) PersoneelskostenBruto lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenSociale lasten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenPensioenpremies (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten ingeleend personeel (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenOverige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Overige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenTotaal huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenBetaalde huren, pachten e.d. van leasing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOnroerende zaakbelasting, milieuheffing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenEnergiekosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenReparatie- en onderhoudskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenVerzekeringen (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOverige huisvestingskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenTotaal inventaris- en machinekosten (mln euro) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOnderhoudskosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOverige inventaris- en machinekosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenAutokostenTotaal autokosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAutokostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenBrandstof (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenOverige autokosten (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenTotaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReclame- en advertentiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReis-, verblijfs- en representatiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenOverige verkoopkosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenTotaal andere kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere kostenAccountants- en adviesdiensten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenKantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige verzekeringen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige kostprijsverhogende belastingen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenCommunicatiekosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenBeheerskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige automatiseringskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenNog niet eerder genoemde bedrijfskosten (in % van de andere kosten) Werkzame personenTotaal aantal werkzame personen (x 100) Werkzame personenWerknemers op de loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenWerknemers niet op loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenOverig personeel (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenAantal vte (x 100) InvesteringenTotaal investeringen (mln euro) InvesteringenMateriële vaste activaTotaal materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaBedrijfsruimten (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaVervoermiddelen (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaComputers (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige machines, apparaten e.d. (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenTotaal immateriële vaste activa (in % van de investeringen)
Totaal SBI 555 1996 23,1 1.158 1.141 1.141 0 17 1.086 41,5 43,7 2,5 12,3 134 48 9 16 20 41 71 -2 69 60,5 5,8 5,9 2,9 1.141 98,6 13,6 48,7 2,7 23,4 2,6 7,2 1,4 60,3 14,6 13,0 12,1 80,3 10,6 3,1 5,6 0,2 475 75,4 10,0 1,7 8,7 2,2 2,3 134 48 56,1 1,1 15,0 16,2 1,6 10,0 9 31,6 36,0 32,5 16 51,0 18,6 30,4 20 40,7 17,4 41,9 41 25,4 9,8 3,7 0,4 11,0 28,3 3,1 18,3 325 80,9 8,8 10,4 204 34 99,6 19,7 14,2 4,7 28,9 32,1 0,4
Totaal SBI 555 1997 24,1 1.238 1.217 1.217 0 21 1.161 40,2 44,5 2,4 12,8 149 55 11 17 21 45 77 -11 66 61,6 5,3 5,4 2,2 1.217 98,4 13,6 47,4 3,1 23,7 2,6 7,2 1,6 58,8 18,1 12,7 10,4 80,8 9,5 4,0 5,4 0,3 517 74,0 9,4 2,2 10,6 1,5 2,5 149 55 55,7 1,2 14,9 16,6 1,5 10,0 11 28,6 36,7 34,7 17 53,5 18,9 27,6 21 40,4 27,9 31,7 45 27,1 9,9 2,9 0,8 10,6 24,8 3,1 20,9 348 79,5 7,9 12,6 216 28 99,1 12,2 19,4 8,4 25,1 34,0 0,9
Totaal SBI 555 1998 23,7 1.369 1.335 1.335 0 34 1.269 42,5 42,1 2,3 13,0 165 57 17 18 24 48 99 -4 95 59,6 7,0 6,9 2,9 1.335 98,9 13,3 47,7 2,8 23,9 2,7 7,7 1,1 57,4 18,7 12,1 11,8 84,7 8,3 2,3 3,8 0,4 535 74,9 12,1 1,8 7,6 1,5 2,4 165 57 . . . . . . 17 . . . 18 . . . 24 . . . 48 . . . . . . . . 346 80,5 8,5 11,0 228 40 97,6 19,7 14,3 5,9 26,3 31,4 2,4
Totaal SBI 555 1999 23,1 1.512 1.487 1.487 - 25 1.402 43,5 42,5 2,4 11,7 164 61 13 20 20 51 109 -5 104 59,0 6,9 6,9 2,8 1.487 99,1 12,7 47,4 3,1 25,1 2,4 7,9 0,9 60,1 16,0 11,5 12,3 81,1 9,1 3,4 5,5 0,9 595 74,2 11,9 1,7 8,1 1,4 3,4 164 61 . . . . . . 13 . . . 20 . . . 20 . . . 51 . . . . . . . . 399 81,3 7,6 11,1 258 42 94,8 22,6 13,1 10,5 24,7 23,9 5,2
Tot 250 000 euro 1996 19,9 104 103 103 0 1 84 47,5 14,1 7,0 31,4 26 11 2 3 4 7 20 -1 19 61,2 18,1 18,5 5,0 103 97,9 31,9 63,7 1,2 0,7 0,1 0,4 2,0 12,8 32,6 - 54,6 94,0 0,7 5,3 - 0,3 12 78,4 9,4 1,1 5,7 2,4 3,3 26 11 64,5 1,1 17,9 8,5 2,0 6,0 2 51,3 25,0 23,7 3 40,1 24,3 35,7 4 39,1 8,7 52,2 7 39,6 11,4 5,5 - 8,3 3,6 1,2 30,6 54 51,8 46,4 1,7 31 5 100,0 16,4 30,8 2,6 35,4 14,8 -
Tot 250 000 euro 1997 20,8 111 109 109 0 2 90 47,5 13,7 6,7 32,1 29 12 2 3 4 8 21 -1 20 61,0 18,2 18,2 1,2 109 98,8 27,4 67,7 1,6 0,9 0,5 0,6 1,1 11,2 37,0 - 51,8 83,1 1,2 14,5 1,1 1,1 12 76,8 10,2 1,5 5,3 4,0 3,3 29 12 63,4 1,3 19,3 7,2 1,9 6,9 2 32,6 39,9 27,5 3 46,2 25,3 28,5 4 36,3 10,3 53,4 8 45,1 8,4 2,9 - 9,2 8,1 0,9 25,4 55 51,2 45,6 3,2 33 1 100,0 - 35,4 11,3 33,1 20,2 -
Tot 250 000 euro 1998 20,6 125 124 124 0 1 98 50,1 12,7 6,1 31,1 31 13 2 4 4 8 27 -1 26 60,4 20,6 20,8 5,0 124 98,8 27,3 67,5 2,1 1,0 0,3 0,6 1,2 11,7 36,3 0,0 52,0 55,1 1,6 32,7 10,5 1,4 13 80,9 11,2 2,0 2,7 1,4 3,1 31 13 . . . . . . 2 . . . 4 . . . 4 . . . 8 . . . . . . . . 50 46,0 52,4 1,6 31 6 100,0 19,9 33,5 1,8 42,6 2,2 -
Tot 250 000 euro 1999 19,7 131 130 130 - 1 101 50,9 12,4 6,0 30,7 31 12 2 4 4 8 30 -1 29 60,4 22,0 22,2 3,9 130 99,2 25,7 70,5 1,7 0,7 0,3 0,3 0,8 19,4 34,6 - 46,0 44,1 0,6 40,6 14,7 1,6 13 78,8 11,5 1,9 5,2 1,0 3,2 31 12 . . . . . . 2 . . . 4 . . . 4 . . . 8 . . . . . . . . 51 48,6 49,0 2,4 30 5 95,6 5,3 45,2 2,0 36,5 6,5 4,4
250 000 tot 500 000 euro 1996 2,0 70 70 70 - 0 63 45,1 23,8 4,6 26,6 17 5 1 3 4 3 7 -1 6 59,5 9,2 9,1 5,8 70 95,7 15,1 75,6 2,4 1,6 0,2 0,5 4,3 16,0 37,1 - 46,9 93,8 2,5 3,5 - 0,5 15 75,4 9,2 0,6 8,0 0,2 7,0 17 5 63,7 1,5 14,5 11,6 3,7 4,9 1 44,1 27,3 28,6 3 48,0 23,8 28,2 4 41,2 11,6 47,2 3 29,9 11,3 6,3 0,0 11,2 5,4 3,2 32,7 26 71,8 9,3 18,9 11 4 100,0 15,2 31,1 1,8 38,8 13,1 0,0
250 000 tot 500 000 euro 1997 2,0 60 60 60 - 0 53 43,1 25,0 4,7 27,2 14 4 2 2 3 3 7 -1 6 61,5 9,3 9,2 0,9 60 99,8 20,5 73,4 2,3 2,3 0,0 1,2 0,2 16,6 43,6 0,0 39,8 89,2 2,3 8,5 - 1,8 13 82,9 9,3 2,0 4,1 0,0 3,4 14 4 63,0 1,7 20,2 8,2 2,2 4,6 2 68,6 17,0 14,5 2 44,4 25,4 30,2 3 46,7 8,0 45,4 3 28,8 9,3 6,5 - 10,0 9,3 0,9 35,2 21 80,5 8,6 10,9 9 1 99,3 8,8 28,2 2,2 48,0 12,0 0,7
250 000 tot 500 000 euro 1998 1,8 71 71 71 - 0 61 39,5 24,4 5,6 30,5 19 6 1 3 3 5 10 -1 9 65,9 13,0 13,0 10,2 71 100,0 16,5 76,8 1,7 2,4 0,9 1,7 0,0 8,7 53,2 - 38,1 99,7 0,0 0,2 - 1,0 15 76,1 11,2 2,1 6,4 1,0 4,1 19 6 . . . . . . 1 . . . 3 . . . 3 . . . 5 . . . . . . . . 21 71,0 12,1 16,9 9 7 100,0 38,2 21,7 1,9 35,7 2,5 -
250 000 tot 500 000 euro 1999 1,9 67 67 67 - 0 57 41,9 23,7 6,5 27,9 16 6 1 2 3 4 10 -1 9 64,3 14,2 14,2 5,8 67 99,9 17,2 76,1 2,0 1,8 1,5 1,2 0,1 18,6 25,2 - 56,2 46,5 24,0 27,7 1,8 1,0 13 76,4 12,1 1,9 3,7 3,5 3,5 16 6 . . . . . . 1 . . . 2 . . . 3 . . . 4 . . . . . . . . 24 77,4 18,4 4,2 10 4 85,0 9,9 23,2 2,1 30,3 19,5 15,0
500 000 tot 1 500 000 euro 1996 0,9 84 82 81 0 2 81 37,8 35,3 4,8 22,0 18 5 1 2 4 5 4 -2 2 62,7 2,9 2,9 4,5 82 99,0 22,9 65,5 3,4 2,2 2,1 2,1 1,0 42,0 31,1 - 26,9 70,7 16,6 12,8 - 1,7 28 82,0 9,3 1,5 4,6 0,9 3,3 18 5 54,7 2,2 19,7 9,9 3,1 10,4 1 18,3 35,4 46,3 2 58,6 20,4 21,0 4 42,8 9,0 48,1 5 36,0 6,8 4,0 0,1 8,0 14,5 4,3 26,4 30 95,2 3,1 1,6 16 4 99,6 6,8 23,7 4,2 33,4 31,5 0,4
500 000 tot 1 500 000 euro 1997 1,0 80 78 78 0 2 77 37,2 35,3 4,6 22,9 18 5 1 2 3 6 4 -2 2 63,4 2,9 2,9 3,5 78 96,7 21,8 65,3 2,9 2,8 1,5 1,9 3,3 34,8 44,0 0,0 21,1 76,9 7,7 15,4 - 1,7 27 80,6 9,4 1,5 5,5 0,6 4,0 18 5 56,2 3,4 18,0 7,1 5,1 10,3 1 23,7 33,8 42,5 2 59,7 17,0 23,2 3 52,2 16,4 31,4 6 44,8 7,8 2,9 0,1 5,8 13,4 1,5 23,8 25 95,3 3,3 1,4 13 3 98,2 31,2 19,3 3,1 27,2 17,4 1,8
500 000 tot 1 500 000 euro 1998 0,9 80 78 78 - 2 78 35,5 36,8 4,0 23,7 18 7 1 2 2 7 2 -1 1 64,8 1,5 1,8 2,1 78 100,0 19,0 69,2 2,2 2,8 1,8 4,7 0,0 37,9 35,9 0,9 25,3 77,2 14,6 8,2 - 0,9 29 75,6 10,2 3,0 8,4 0,1 3,6 18 7 . . . . . . 1 . . . 2 . . . 2 . . . 7 . . . . . . . . 26 88,3 1,1 10,6 13 2 99,7 4,1 19,4 6,5 47,3 22,4 0,3
500 000 tot 1 500 000 euro 1999 1,1 100 99 99 - 1 95 35,1 34,9 4,6 25,5 24 8 2 2 3 8 5 -1 4 66,3 3,9 4,2 4,6 99 100,0 16,4 73,6 2,4 3,4 0,2 3,7 0,0 29,5 45,7 - 24,8 77,6 18,1 4,0 - 1,1 33 75,9 11,7 2,0 8,0 0,3 3,3 24 8 . . . . . . 2 . . . 2 . . . 3 . . . 8 . . . . . . . . 32 88,6 2,6 8,8 15 5 91,2 12,6 20,9 2,6 19,6 35,5 8,8
1 500 000 euro en meer 1996 0,3 899 887 887 - 12 859 41,0 48,9 1,7 8,5 73 26 5 8 8 25 40 1 41 60,3 4,4 4,5 2,3 887 98,8 10,5 43,3 2,8 29,6 3,2 9,0 1,2 70,8 9,3 16,6 3,3 80,3 10,6 2,6 6,1 0,1 420 74,9 10,1 1,7 9,1 2,3 2,0 73 26 51,2 0,9 12,9 21,5 0,8 12,7 5 25,7 41,9 32,4 8 53,9 14,6 31,6 8 40,4 27,9 31,7 25 18,8 9,9 2,8 0,6 12,3 41,0 3,3 11,4 215 87,3 0,0 12,7 147 21 99,4 23,7 5,1 5,9 24,6 40,2 0,6
1 500 000 euro en meer 1997 0,4 987 969 969 - 18 941 39,6 49,3 1,7 9,4 88 33 7 9 11 28 45 -7 38 61,6 3,7 3,9 2,3 969 98,4 10,9 42,0 3,4 29,3 3,1 8,8 1,6 68,7 12,3 16,0 3,1 80,8 9,9 3,3 5,8 0,1 464 73,3 9,4 2,3 11,2 1,5 2,4 88 33 52,0 0,8 12,2 22,5 0,8 11,7 7 18,7 41,3 40,0 9 57,1 15,3 27,5 11 37,0 43,5 19,5 28 18,1 10,8 2,5 1,3 12,0 33,6 4,3 17,4 247 84,1 - 15,9 160 23 99,2 10,7 18,2 9,0 23,8 37,4 0,8
1 500 000 euro en meer 1998 0,4 1.093 1.062 1.062 - 31 1.032 42,5 46,4 1,7 9,4 97 32 13 10 14 29 60 -2 58 58,7 5,4 5,3 2,2 1.062 98,8 11,0 41,9 3,0 29,6 3,2 9,1 1,2 67,5 13,0 15,1 4,3 85,4 8,3 1,4 3,9 0,3 479 74,7 12,2 1,7 7,7 1,6 2,3 97 32 . . . . . . 13 . . . 10 . . . 14 . . . 29 . . . . . . . . 247 87,6 - 12,4 175 24 96,1 15,2 6,9 8,0 17,9 48,0 3,9
1 500 000 euro en meer 1999 0,5 1.213 1.191 1.191 - 22 1.149 43,6 46,7 1,7 8,1 93 34 9 11 10 29 64 -3 61 57,9 5,2 5,1 2,4 1.191 98,9 10,7 41,1 3,3 30,9 2,9 9,4 1,1 69,5 11,0 14,4 5,1 82,9 8,9 1,8 5,5 0,8 536 74,0 12,0 1,7 8,3 1,4 3,5 93 34 . . . . . . 9 . . . 11 . . . 10 . . . 29 . . . . . . . . 292 86,5 0,0 13,5 204 29 96,6 29,1 4,7 14,4 22,6 25,8 3,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens