Kantines en catering; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Kantines en catering; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Omzetklassen Perioden Winst- en verliesrekening Bedrijven (x 100) Winst- en verliesrekening Bedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekening Netto-omzet Totaal netto-omzet (mln euro) Winst- en verliesrekening Netto-omzet Verleende diensten Winst- en verliesrekening Netto-omzet Handelsgoederen Winst- en verliesrekening Overige opbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekening Totaal bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Kostprijs van de omzet (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Personeelskosten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Afschrijvingen (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Autokosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Verkoopkosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Andere kosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekening Saldo financiële resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekening Resultaat voor belastingen (mln euro) Winst- en verliesrekening Bruto winstmarge (%) Winst- en verliesrekening Operationele winstmarge (%) Winst- en verliesrekening Winstmarge voor belastingen (%) Winst- en verliesrekening Investeringsquote (%) Omzetspecificatie Netto-omzet (mln euro) Omzetspecificatie Catering activiteiten Totaal catering activiteiten (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Catering activiteiten Dranken (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Catering activiteiten Food (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Catering activiteiten Non-food (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Catering activiteiten Doorberekende personeelskosten (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Catering activiteiten Management fee (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Catering activiteiten Overige doorberekende kosten (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Overige verleende diensten (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Catering activiteiten naar vorm Contractcatering (in % van de catering activiteiten) Omzetspecificatie Catering activiteiten naar vorm Partycatering (in % van de catering activiteiten) Omzetspecificatie Catering activiteiten naar vorm Inflightcatering (in % van de catering activiteiten) Omzetspecificatie Catering activiteiten naar vorm Overige catering (in % van de catering activiteiten) Omzetspecificatie Contractcatering naar soort Bedrijfscatering (in % van de contractcatering) Omzetspecificatie Contractcatering naar soort Institutionele catering (in % van de contractcatering) Omzetspecificatie Contractcatering naar soort Onderwijs catering (in % van de contractcatering) Omzetspecificatie Contractcatering naar soort Leisure catering (in % van de contractcatering) Personeelskosten Ontvangsten voor uitleen en subsidie (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Totaal personeelskosten (mln euro) Personeelskosten Bruto lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Sociale lasten (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Pensioenpremies (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Kosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Kosten ingeleend personeel (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Overige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Totaal huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Betaalde huren, pachten e.d. van leasing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Onroerende zaakbelasting, milieuheffing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Energiekosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Reparatie- en onderhoudskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Verzekeringen (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Overige huisvestingskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Totaal inventaris- en machinekosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Betaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Onderhoudskosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Overige inventaris- en machinekosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslasten Autokosten Totaal autokosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Autokosten Betaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de autokosten) Overige bedrijfslasten Autokosten Brandstof (in % van de autokosten) Overige bedrijfslasten Autokosten Overige autokosten (in % van de autokosten) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Totaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Reis-, verblijfs- en representatiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Overige verkoopkosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Totaal andere kosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Andere kosten Accountants- en adviesdiensten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Kantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Overige verzekeringen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Overige kostprijsverhogende belastingen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Communicatiekosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Beheerskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Overige automatiseringskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Nog niet eerder genoemde bedrijfskosten (in % van de andere kosten) Werkzame personen Totaal aantal werkzame personen (x 100) Werkzame personen Werknemers op de loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personen Werknemers niet op loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personen Overig personeel (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personen Aantal vte (x 100) Investeringen Totaal investeringen (mln euro) Investeringen Materiële vaste activa Totaal materiële vaste activa (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Bedrijfsruimten (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Vervoermiddelen (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Computers (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Overige machines, apparaten e.d. (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa (in % van de investeringen) Investeringen Totaal immateriële vaste activa (in % van de investeringen)
Totaal SBI 555 1996 23,1 1.158 1.141 1.141 0 17 1.086 41,5 43,7 2,5 12,3 134 48 9 16 20 41 71 -2 69 60,5 5,8 5,9 2,9 1.141 98,6 13,6 48,7 2,7 23,4 2,6 7,2 1,4 60,3 14,6 13,0 12,1 80,3 10,6 3,1 5,6 0,2 475 75,4 10,0 1,7 8,7 2,2 2,3 134 48 56,1 1,1 15,0 16,2 1,6 10,0 9 31,6 36,0 32,5 16 51,0 18,6 30,4 20 40,7 17,4 41,9 41 25,4 9,8 3,7 0,4 11,0 28,3 3,1 18,3 325 80,9 8,8 10,4 204 34 99,6 19,7 14,2 4,7 28,9 32,1 0,4
Totaal SBI 555 1997 24,1 1.238 1.217 1.217 0 21 1.161 40,2 44,5 2,4 12,8 149 55 11 17 21 45 77 -11 66 61,6 5,3 5,4 2,2 1.217 98,4 13,6 47,4 3,1 23,7 2,6 7,2 1,6 58,8 18,1 12,7 10,4 80,8 9,5 4,0 5,4 0,3 517 74,0 9,4 2,2 10,6 1,5 2,5 149 55 55,7 1,2 14,9 16,6 1,5 10,0 11 28,6 36,7 34,7 17 53,5 18,9 27,6 21 40,4 27,9 31,7 45 27,1 9,9 2,9 0,8 10,6 24,8 3,1 20,9 348 79,5 7,9 12,6 216 28 99,1 12,2 19,4 8,4 25,1 34,0 0,9
Totaal SBI 555 1998 23,7 1.369 1.335 1.335 0 34 1.269 42,5 42,1 2,3 13,0 165 57 17 18 24 48 99 -4 95 59,6 7,0 6,9 2,9 1.335 98,9 13,3 47,7 2,8 23,9 2,7 7,7 1,1 57,4 18,7 12,1 11,8 84,7 8,3 2,3 3,8 0,4 535 74,9 12,1 1,8 7,6 1,5 2,4 165 57 . . . . . . 17 . . . 18 . . . 24 . . . 48 . . . . . . . . 346 80,5 8,5 11,0 228 40 97,6 19,7 14,3 5,9 26,3 31,4 2,4
Totaal SBI 555 1999 23,1 1.512 1.487 1.487 - 25 1.402 43,5 42,5 2,4 11,7 164 61 13 20 20 51 109 -5 104 59,0 6,9 6,9 2,8 1.487 99,1 12,7 47,4 3,1 25,1 2,4 7,9 0,9 60,1 16,0 11,5 12,3 81,1 9,1 3,4 5,5 0,9 595 74,2 11,9 1,7 8,1 1,4 3,4 164 61 . . . . . . 13 . . . 20 . . . 20 . . . 51 . . . . . . . . 399 81,3 7,6 11,1 258 42 94,8 22,6 13,1 10,5 24,7 23,9 5,2
Tot 250 000 euro 1996 19,9 104 103 103 0 1 84 47,5 14,1 7,0 31,4 26 11 2 3 4 7 20 -1 19 61,2 18,1 18,5 5,0 103 97,9 31,9 63,7 1,2 0,7 0,1 0,4 2,0 12,8 32,6 - 54,6 94,0 0,7 5,3 - 0,3 12 78,4 9,4 1,1 5,7 2,4 3,3 26 11 64,5 1,1 17,9 8,5 2,0 6,0 2 51,3 25,0 23,7 3 40,1 24,3 35,7 4 39,1 8,7 52,2 7 39,6 11,4 5,5 - 8,3 3,6 1,2 30,6 54 51,8 46,4 1,7 31 5 100,0 16,4 30,8 2,6 35,4 14,8 -
Tot 250 000 euro 1997 20,8 111 109 109 0 2 90 47,5 13,7 6,7 32,1 29 12 2 3 4 8 21 -1 20 61,0 18,2 18,2 1,2 109 98,8 27,4 67,7 1,6 0,9 0,5 0,6 1,1 11,2 37,0 - 51,8 83,1 1,2 14,5 1,1 1,1 12 76,8 10,2 1,5 5,3 4,0 3,3 29 12 63,4 1,3 19,3 7,2 1,9 6,9 2 32,6 39,9 27,5 3 46,2 25,3 28,5 4 36,3 10,3 53,4 8 45,1 8,4 2,9 - 9,2 8,1 0,9 25,4 55 51,2 45,6 3,2 33 1 100,0 - 35,4 11,3 33,1 20,2 -
Tot 250 000 euro 1998 20,6 125 124 124 0 1 98 50,1 12,7 6,1 31,1 31 13 2 4 4 8 27 -1 26 60,4 20,6 20,8 5,0 124 98,8 27,3 67,5 2,1 1,0 0,3 0,6 1,2 11,7 36,3 0,0 52,0 55,1 1,6 32,7 10,5 1,4 13 80,9 11,2 2,0 2,7 1,4 3,1 31 13 . . . . . . 2 . . . 4 . . . 4 . . . 8 . . . . . . . . 50 46,0 52,4 1,6 31 6 100,0 19,9 33,5 1,8 42,6 2,2 -
Tot 250 000 euro 1999 19,7 131 130 130 - 1 101 50,9 12,4 6,0 30,7 31 12 2 4 4 8 30 -1 29 60,4 22,0 22,2 3,9 130 99,2 25,7 70,5 1,7 0,7 0,3 0,3 0,8 19,4 34,6 - 46,0 44,1 0,6 40,6 14,7 1,6 13 78,8 11,5 1,9 5,2 1,0 3,2 31 12 . . . . . . 2 . . . 4 . . . 4 . . . 8 . . . . . . . . 51 48,6 49,0 2,4 30 5 95,6 5,3 45,2 2,0 36,5 6,5 4,4
250 000 tot 500 000 euro 1996 2,0 70 70 70 - 0 63 45,1 23,8 4,6 26,6 17 5 1 3 4 3 7 -1 6 59,5 9,2 9,1 5,8 70 95,7 15,1 75,6 2,4 1,6 0,2 0,5 4,3 16,0 37,1 - 46,9 93,8 2,5 3,5 - 0,5 15 75,4 9,2 0,6 8,0 0,2 7,0 17 5 63,7 1,5 14,5 11,6 3,7 4,9 1 44,1 27,3 28,6 3 48,0 23,8 28,2 4 41,2 11,6 47,2 3 29,9 11,3 6,3 0,0 11,2 5,4 3,2 32,7 26 71,8 9,3 18,9 11 4 100,0 15,2 31,1 1,8 38,8 13,1 0,0
250 000 tot 500 000 euro 1997 2,0 60 60 60 - 0 53 43,1 25,0 4,7 27,2 14 4 2 2 3 3 7 -1 6 61,5 9,3 9,2 0,9 60 99,8 20,5 73,4 2,3 2,3 0,0 1,2 0,2 16,6 43,6 0,0 39,8 89,2 2,3 8,5 - 1,8 13 82,9 9,3 2,0 4,1 0,0 3,4 14 4 63,0 1,7 20,2 8,2 2,2 4,6 2 68,6 17,0 14,5 2 44,4 25,4 30,2 3 46,7 8,0 45,4 3 28,8 9,3 6,5 - 10,0 9,3 0,9 35,2 21 80,5 8,6 10,9 9 1 99,3 8,8 28,2 2,2 48,0 12,0 0,7
250 000 tot 500 000 euro 1998 1,8 71 71 71 - 0 61 39,5 24,4 5,6 30,5 19 6 1 3 3 5 10 -1 9 65,9 13,0 13,0 10,2 71 100,0 16,5 76,8 1,7 2,4 0,9 1,7 0,0 8,7 53,2 - 38,1 99,7 0,0 0,2 - 1,0 15 76,1 11,2 2,1 6,4 1,0 4,1 19 6 . . . . . . 1 . . . 3 . . . 3 . . . 5 . . . . . . . . 21 71,0 12,1 16,9 9 7 100,0 38,2 21,7 1,9 35,7 2,5 -
250 000 tot 500 000 euro 1999 1,9 67 67 67 - 0 57 41,9 23,7 6,5 27,9 16 6 1 2 3 4 10 -1 9 64,3 14,2 14,2 5,8 67 99,9 17,2 76,1 2,0 1,8 1,5 1,2 0,1 18,6 25,2 - 56,2 46,5 24,0 27,7 1,8 1,0 13 76,4 12,1 1,9 3,7 3,5 3,5 16 6 . . . . . . 1 . . . 2 . . . 3 . . . 4 . . . . . . . . 24 77,4 18,4 4,2 10 4 85,0 9,9 23,2 2,1 30,3 19,5 15,0
500 000 tot 1 500 000 euro 1996 0,9 84 82 81 0 2 81 37,8 35,3 4,8 22,0 18 5 1 2 4 5 4 -2 2 62,7 2,9 2,9 4,5 82 99,0 22,9 65,5 3,4 2,2 2,1 2,1 1,0 42,0 31,1 - 26,9 70,7 16,6 12,8 - 1,7 28 82,0 9,3 1,5 4,6 0,9 3,3 18 5 54,7 2,2 19,7 9,9 3,1 10,4 1 18,3 35,4 46,3 2 58,6 20,4 21,0 4 42,8 9,0 48,1 5 36,0 6,8 4,0 0,1 8,0 14,5 4,3 26,4 30 95,2 3,1 1,6 16 4 99,6 6,8 23,7 4,2 33,4 31,5 0,4
500 000 tot 1 500 000 euro 1997 1,0 80 78 78 0 2 77 37,2 35,3 4,6 22,9 18 5 1 2 3 6 4 -2 2 63,4 2,9 2,9 3,5 78 96,7 21,8 65,3 2,9 2,8 1,5 1,9 3,3 34,8 44,0 0,0 21,1 76,9 7,7 15,4 - 1,7 27 80,6 9,4 1,5 5,5 0,6 4,0 18 5 56,2 3,4 18,0 7,1 5,1 10,3 1 23,7 33,8 42,5 2 59,7 17,0 23,2 3 52,2 16,4 31,4 6 44,8 7,8 2,9 0,1 5,8 13,4 1,5 23,8 25 95,3 3,3 1,4 13 3 98,2 31,2 19,3 3,1 27,2 17,4 1,8
500 000 tot 1 500 000 euro 1998 0,9 80 78 78 - 2 78 35,5 36,8 4,0 23,7 18 7 1 2 2 7 2 -1 1 64,8 1,5 1,8 2,1 78 100,0 19,0 69,2 2,2 2,8 1,8 4,7 0,0 37,9 35,9 0,9 25,3 77,2 14,6 8,2 - 0,9 29 75,6 10,2 3,0 8,4 0,1 3,6 18 7 . . . . . . 1 . . . 2 . . . 2 . . . 7 . . . . . . . . 26 88,3 1,1 10,6 13 2 99,7 4,1 19,4 6,5 47,3 22,4 0,3
500 000 tot 1 500 000 euro 1999 1,1 100 99 99 - 1 95 35,1 34,9 4,6 25,5 24 8 2 2 3 8 5 -1 4 66,3 3,9 4,2 4,6 99 100,0 16,4 73,6 2,4 3,4 0,2 3,7 0,0 29,5 45,7 - 24,8 77,6 18,1 4,0 - 1,1 33 75,9 11,7 2,0 8,0 0,3 3,3 24 8 . . . . . . 2 . . . 2 . . . 3 . . . 8 . . . . . . . . 32 88,6 2,6 8,8 15 5 91,2 12,6 20,9 2,6 19,6 35,5 8,8
1 500 000 euro en meer 1996 0,3 899 887 887 - 12 859 41,0 48,9 1,7 8,5 73 26 5 8 8 25 40 1 41 60,3 4,4 4,5 2,3 887 98,8 10,5 43,3 2,8 29,6 3,2 9,0 1,2 70,8 9,3 16,6 3,3 80,3 10,6 2,6 6,1 0,1 420 74,9 10,1 1,7 9,1 2,3 2,0 73 26 51,2 0,9 12,9 21,5 0,8 12,7 5 25,7 41,9 32,4 8 53,9 14,6 31,6 8 40,4 27,9 31,7 25 18,8 9,9 2,8 0,6 12,3 41,0 3,3 11,4 215 87,3 0,0 12,7 147 21 99,4 23,7 5,1 5,9 24,6 40,2 0,6
1 500 000 euro en meer 1997 0,4 987 969 969 - 18 941 39,6 49,3 1,7 9,4 88 33 7 9 11 28 45 -7 38 61,6 3,7 3,9 2,3 969 98,4 10,9 42,0 3,4 29,3 3,1 8,8 1,6 68,7 12,3 16,0 3,1 80,8 9,9 3,3 5,8 0,1 464 73,3 9,4 2,3 11,2 1,5 2,4 88 33 52,0 0,8 12,2 22,5 0,8 11,7 7 18,7 41,3 40,0 9 57,1 15,3 27,5 11 37,0 43,5 19,5 28 18,1 10,8 2,5 1,3 12,0 33,6 4,3 17,4 247 84,1 - 15,9 160 23 99,2 10,7 18,2 9,0 23,8 37,4 0,8
1 500 000 euro en meer 1998 0,4 1.093 1.062 1.062 - 31 1.032 42,5 46,4 1,7 9,4 97 32 13 10 14 29 60 -2 58 58,7 5,4 5,3 2,2 1.062 98,8 11,0 41,9 3,0 29,6 3,2 9,1 1,2 67,5 13,0 15,1 4,3 85,4 8,3 1,4 3,9 0,3 479 74,7 12,2 1,7 7,7 1,6 2,3 97 32 . . . . . . 13 . . . 10 . . . 14 . . . 29 . . . . . . . . 247 87,6 - 12,4 175 24 96,1 15,2 6,9 8,0 17,9 48,0 3,9
1 500 000 euro en meer 1999 0,5 1.213 1.191 1.191 - 22 1.149 43,6 46,7 1,7 8,1 93 34 9 11 10 29 64 -3 61 57,9 5,2 5,1 2,4 1.191 98,9 10,7 41,1 3,3 30,9 2,9 9,4 1,1 69,5 11,0 14,4 5,1 82,9 8,9 1,8 5,5 0,8 536 74,0 12,0 1,7 8,3 1,4 3,5 93 34 . . . . . . 9 . . . 11 . . . 10 . . . 29 . . . . . . . . 292 86,5 0,0 13,5 204 29 96,6 29,1 4,7 14,4 22,6 25,8 3,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

TabeltoelichtingKantines en catering (SBI 555)
Bedrijfskantines, schoolkantines en -keukens, universiteitsmensa's,
messes en kantines voor militairen enz. Luchtvaartcatering, automaten-
catering, exploitatie van sportkantines. Verstrekken van bereide
maaltijden en kleine eetwaren voor meestal eenmalige gebeurtenissen
zoals huwelijken, feesten, recepties e.d., congressen, banketten en
andere speciale feestelijke gelegenheden. Verstrekken van bereide
maaltijden en eetwaren welke uitsluitend via een bezorgdienst worden
geleverd.

Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enquête heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.

In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in
methoden en procedures rond de productiestatistieken.
Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot
publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn
de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen
in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999
Frequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Winst- en verliesrekening
Bedrijven
Bedrijfsopbrengsten
Totale bedrijfsopbrengst =
Netto-omzet +
wijzigingen in onderhanden werk +
Geactiveerde productie voor eigen bedrijf +
Subsidies en restituties +
uitkeringen van verzekeringen (bedrijfsschade)+
Ontvangen huren onroerende goederen +
Niet eerder genoemde opbrengsten
Netto-omzet
Totaal netto-omzet
Verleende diensten
Handelsgoederen
Overige opbrengsten
Totaal bedrijfslasten
Bedrijfslasten
Kostprijs van de omzet
Grond- en hulpstoffen.
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfslasten
Overige bedrijfslasten
Totaal overige bedrijfslasten
Huisvestingskosten
Inventaris- en machinekosten
Autokosten
Verkoopkosten
Andere kosten
Bedrijfsresultaat
Saldo financiële resultaten
Saldo financiële resultaten uit gewone en buitengewone
bedrijfsuitoefening.
Resultaat voor belastingen
Bruto winstmarge
De netto-omzet minus de som van de kosten van grond- en hulpstoffen,
inkopen van handelsgoederen en kosten uitbesteed werk als percentage van
de netto-omzet.
Operationele winstmarge
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen als percentage
van de bedrijfsopbrengsten.
Winstmarge voor belastingen
Het resultaat voor belastingen als percentage van de bedrijfsopbrengsten.
Investeringsquote
De investeringen als percentage van de bedrijfsopbrengsten.
Omzetspecificatie
Netto-omzet
Catering activiteiten
Totaal catering activiteiten
Dranken
Food
Non-food
Doorberekende personeelskosten
Management fee
Overige doorberekende kosten
Hieronder wordt o.a. verstaan vervoer, artiesten en locatiehuur.
Overige verleende diensten
Catering activiteiten naar vorm
Contractcatering
Het uitbesteden van restauratieve voorzieningen op basis van een
duurovereenkomst.
Partycatering
Inflightcatering
Produktie, verpakking en aanlevering van maaltijden die in vliegtuigen
worden genuttigd.
Overige catering
Catering t.b.v. onderwijs, leisure (bungalowparken, pretparken en
theaters e.d.) en automatencatering.
Contractcatering naar soort
Bedrijfscatering
Institutionele catering
Catering t.b.v. ziekenhuizen, serviceflats, bejaardentehuizen en
gevangenissen e.d.
Onderwijs catering
Leisure catering
Catering t.b.v. bungalowparken, pretparken en theaters e.d.
Personeelskosten
Ontvangsten voor uitleen en subsidie
Ontvangsten voor uitleen en loonsubsidie.
Incl. subsidies ter handhaving van de werkgelegenheid.
Totaal personeelskosten
Personeelskosten minus de personeelsopbrengsten.
Bruto lonen en salarissen
Bruto loon en salarissen gedurende het boekjaar, inclusief:
overhevelingstoeslag, extra beloningen en uitkeringen, overwerkgelden,
gratificaties, tantiemes, vakantiegeld, vergoedingen in natura en
uitkeringen uit hoofde van ontslagregelingen, minus ontvangen ziektegelden
van bedrijfsverenigingen en verzekeringsmaatschappijen, wachtgeld en extra
loonheffing op spaarloon.
Sociale lasten
Alle ten laste van het bedrijf komende premies ZW, ZWF en WW. Als het
bedrijf op grond van de CAO het zgn. WAO-gat voor haar rekening neemt,
zijn de kosten daarvan opgenomen evenals de betalingen ingevolg de
Malus-regeling.
Pensioenpremies
De ten laste van het bedrijf komende bedragen voor pensioen- en
spaarregelingen ten behoeve van de oudedagsvoorziening. Hier zijn ook alle
uitgaven/suppleties in het kader van de VUT/EVT-regelingen opgenomen.
Kosten uitzendkrachten
Kosten ingeleend personeel
Overige personeelskosten
Hieronder vallen o.m. reiskostenvergoedingen voor woon- werkverkeer,
kantinekosten, bedrijfscursussen, bijdrage spaarloonregeling,
personeelsadvertenties, bedrijfskleding, jubilea, wervingskosten,
arbodienst e.d..
Overige bedrijfslasten
Totaal overige bedrijfslasten
Huisvestingskosten
Totaal huisvestingskosten
Betaalde huren, pachten e.d. van leasing
Betaalde huren, pachten en kosten van leasing.
Onroerende zaakbelasting, milieuheffing
Inclusief zuiveringslasten en PBO.
Energiekosten
Reparatie- en onderhoudskosten
Verzekeringen
Opstal, brand, glas e.d. inclusief assurantiebelasting.
Overige huisvestingskosten
Bewaking, schoonmaak, water e.d..
Inventaris- en machinekosten
Inclusief de huur of lease en het onderhoud van computer(rand)apparatuur.
Totaal inventaris- en machinekosten
Betaalde huren en kosten van oper. lease
Onderhoudskosten
Overige inventaris- en machinekosten
Inclusief aanwijsbare energiekosten.
Autokosten
Totaal autokosten
Betaalde huren en kosten van oper. lease
Betaalde huren en kosten van operational lease.
Brandstof
Overige autokosten
Verkoopkosten
Totaal verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Reis-, verblijfs- en representatiekosten
Overige verkoopkosten
Inclusief beurs- en kredietverzekeringskosten.
Andere kosten
Totaal andere kosten
Accountants- en adviesdiensten
Kantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur
Overige verzekeringen
Exclusief verzekeringen t.b.v. huisvesting, beurs- en
kredietverzekeringskosten.
Overige kostprijsverhogende belastingen
Exclusief onroerend zaakbelasting en milieuheffing.
Communicatiekosten
Beheerskosten
Overige automatiseringskosten
Exclusief de huur of lease en het onderhoud van computer(rand)apparatuur.
Nog niet eerder genoemde bedrijfskosten
Werkzame personen
Totaal aantal werkzame personen
Werknemers op de loonlijst
Werknemers niet op loonlijst
Eigenaren, gezinsleden, firmanten.
Overig personeel
Ingeleend personeel van andere ondernemingen.
Aantal vte
Aantal werkzame personen herleid tot fte's.
Investeringen
Hieronder wordt verstaan de waarde van goederen, die in het boekjaar ter
beschikking komen en meer dan een produktiegang meegaan en een minimale
levensduur hebben van een jaar. Groot onderhoud van gebouwen of machines
wordt ook tot de investeringen gerekend. Investeringen in gebruikte
investeringsgoederen worden opgenomen voor de aanschafprijs. Investeringen
in voorraden en deelnemingen in andere bedrijven vallen niet onder het
investeringsbegrip.
Totaal investeringen
Materiële vaste activa
Totaal materiële vaste activa
Bedrijfsruimten
Vervoermiddelen
Computers
Overige machines, apparaten e.d.
Overige materiële vaste activa
Totaal immateriële vaste activa