Inkomensbeoordeling van huishoudens 1985-2011


Deze tabel bevat cijfers over het minimaal nodig geacht huishoudensinkomen; rondkomen met het huishoudensinkomen.

In deze tabel zijn gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Totaal huishoudenskenmerken;
- Samenstelling huishouden;
- Leeftijd hoofdkostwinner;
- Onderwijsniveau hoofdkostwinner;
- Arbeidspositie hoofdkostwinner;
- Arbeidsparticipatie van huishoudens;
- Besteedbaar huishoudensinkomen;
- Gestand. besteedbaar huishoudensinkomen;
- Huishoudens met een laag inkomen;
- Huishoudens onder-/rond sociaal minimum;
- Stedelijkheid.

Gegevens zijn beschikbaar over 1985 tot en met 2011.


Wijziging per 9 april 2015:
De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Inkomensbeoordeling en financiële problemen; huishoudens. Zie paragraaf 3.

Inkomensbeoordeling van huishoudens 1985-2011

Huishoudkenmerken Perioden Minimaal nodig geacht huishoudensinkomenGemiddeld minimale huishoudensinkomen (1 000 euro) Minimaal nodig geacht huishoudensinkomenGemid. gestand. minimale huishoudensink. (1 000 euro) Minimaal nodig geacht huishoudensinkomenOntvangen inkomen < nodig geacht inkomen (% van alle huishoudens per categorie) Rondkomen met het huishoudensinkomenZeer moeilijk/moeilijk (% van alle huishoudens per categorie) Rondkomen met het huishoudensinkomenEerder moeilijk/ eerder gemakkelijk (% van alle huishoudens per categorie) Rondkomen met het huishoudensinkomenGemakkelijk/zeer gemakkelijk (% van alle huishoudens per categorie)
Totaal huishoudenskenmerken 1985 10 7 . 19 49 32
Totaal huishoudenskenmerken 1986 10 7 . 16 48 36
Totaal huishoudenskenmerken 1987 11 7 . 14 51 35
Totaal huishoudenskenmerken 1988 11 7 . 12 50 38
Totaal huishoudenskenmerken 1989 11 8 . 12 48 41
Totaal huishoudenskenmerken 1990 . . . . . .
Totaal huishoudenskenmerken 1991 11 8 . 11 40 49
Totaal huishoudenskenmerken 1992 12 8 . 11 42 47
Totaal huishoudenskenmerken 1993 12 8 . 11 41 48
Totaal huishoudenskenmerken 1994 13 9 . 15 43 43
Totaal huishoudenskenmerken 1995 14 10 11 13 41 46
Totaal huishoudenskenmerken 1996 14 10 12 14 42 44
Totaal huishoudenskenmerken 1997 14 10 11 12 42 46
Totaal huishoudenskenmerken 1998 14 10 11 10 40 50
Totaal huishoudenskenmerken 1999 15 10 10 10 39 52
Totaal huishoudenskenmerken 2000 16 11 11 9 39 53
Totaal huishoudenskenmerken 2001 17 12 12 8 38 54
Totaal huishoudenskenmerken 2002 18 13 14 10 38 52
Totaal huishoudenskenmerken 2003 19 14 16 12 32 56
Totaal huishoudenskenmerken 2004 19 14 14 13 33 54
Totaal huishoudenskenmerken 2005 . . . 17 32 51
Totaal huishoudenskenmerken 2006 . . . 15 33 53
Totaal huishoudenskenmerken 2007 . . . 11 30 59
Totaal huishoudenskenmerken 2008 . . . 12 28 60
Totaal huishoudenskenmerken 2009 . . . 11 26 63
Totaal huishoudenskenmerken 2010 . . . 13 26 60
Totaal huishoudenskenmerken 2011 . . . 14 25 62
Bron: CBS.
Verklaring van tekens