Gemeentelijke afvalstoffen; uitgaven en inkomsten; 1993-2011

Gemeentelijke afvalstoffen; uitgaven en inkomsten; 1993-2011

Regio's Perioden Kosten (in mln euro) Totale kosten (mln euro)
Nederland 1993 1.075
Nederland 1995 1.267
Nederland 1997 1.437
Nederland 1999 1.568
Nederland 2001 1.778
Nederland 2003 1.841
Nederland 2005 1.942
Nederland 2007 2.008
Nederland 2009 2.055
Nederland 2011 2.022
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de uitgaven en inkomsten van alle reinigingsactiviteiten die de Nederlandse gemeenten uitvoeren. Deze reinigingsactiviteiten betreffen:
- Het ophalen en inzamelen van huishoudelijk afval;
- Het aannemen van afval van (kleine) bedrijven, kantoren en winkels;
- Het vegen van straten, het reinigen van stranden, en dergelijke;
- De overslag en het transport van het afval;
- Het verwerken van het ingezamelde afval.

Gemeenten besteden de inzameling, het transport en vooral de verwerking van afval vaak uit aan derden, zoals buurgemeenten, gemeenschappelijke regelingen en particuliere bedrijven. De kosten daarvan zijn ook in de cijfers inbegrepen. De kosten en uitgaven worden weergegeven naar activiteit en dienst per provincie, grootteklasse en stedelijkheid van de gemeenten.

Gegevens beschikbaar van 1993 tot en met 2011

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 24 december 2015
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.


Toelichting onderwerpen

Kosten (in mln euro)
Totale kosten