Aanvoer afval; recyclingbedrijven (SBI'93), afvalcategorie, 1996 - 2002

Aanvoer afval; recyclingbedrijven (SBI'93), afvalcategorie, 1996 - 2002

Sbi'93 Perioden Aanvoer afval- en reststoffen (1 000 ton) In eindproduct verwerkt (1 000 ton) Totaal reststoffen (1 000 ton) Bewerking en verwerking reststoffen Hergebruik (1 000 ton) Bewerking en verwerking reststoffen Verbranden (1 000 ton) Bewerking en verwerking reststoffen Storten (1 000 ton) Bewerking en verwerking reststoffen Overig, onbekend (1 000 ton)
37 Voorbereiding tot recycling (totaal) 1996 8.737 8.040 696 62 15 578 41
37 Voorbereiding tot recycling (totaal) 1998 8.909 8.184 726 196 15 494 21
37 Voorbereiding tot recycling (totaal) 2000 11.022 10.190 832 174 33 549 77
37 Voorbereiding tot recycling (totaal) 2002 13.879 13.178 703 235 73 373 22
371 Voorbereiding tot metaalrecycling 1996 1.179 999 180 2 - 171 7
371 Voorbereiding tot metaalrecycling 1998 1.151 1.002 149 3 6 140 -
371 Voorbereiding tot metaalrecycling 2000 1.377 1.195 182 4 6 173 -
371 Voorbereiding tot metaalrecycling 2002 1.690 1.490 200 13 43 144 -
372 Voorbereiding v recycl (geen metaal) 1996 7.558 7.041 516 60 15 407 34
372 Voorbereiding v recycl (geen metaal) 1998 7.759 7.182 577 193 9 354 21
372 Voorbereiding v recycl (geen metaal) 2000 9.645 8.995 650 169 26 377 77
372 Voorbereiding v recycl (geen metaal) 2002 12.189 11.688 504 222 30 229 22
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt, binnen het kader van de milieustatistieken, gegevens
over het aanbod, de samenstelling en verwerking van afvalstoffen en de
daarmee samenhangende uitgaven en inkomsten. Deze statistiek bevat de
uitkomsten van een steekproefenquête naar het vrijkomen en verwijderen
van bedrijfsafvalstoffen, waarbij de voor hergebruik bestemde stoffen een
steeds belangrijkere plaats innemen.
Daarnaast zijn uitkomsten bekend van de bedrijfsklasse Voorbereiding tot
recycling over de aanvoer van te bewerken afval- en reststoffen, het deel
dat hiervan tot secundaire grondstof of eindproduct is verwerkt, alsmede de
overblijvende reststoffen met de daarbijbehorende verwerkingsmethode. Over
deze hoeveelheidsgegevens vindt u meer in deze tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996-2002 en per februari 2006 stopgezet.
Frequentie: tweejaarlijks

Toelichting onderwerpen

Aanvoer afval- en reststoffen
De aangevoerde hoeveelheden afval- en reststoffen die bestemd zijn
om tot secundaire grondstof te worden bewerk (incl. voorraadmutaties).
In eindproduct verwerkt
Aandeel van de aangevoerde hoeveelheid afval- en reststoffen die tot
secundaire grondstof of (eind)product is verwerkt.
Totaal reststoffen
Die afvalstoffen die na bewerking van de ingenomen afval- en reststoffen
door de recyclingbedrijven overblijven en vervolgens ter verwerking
worden aangeboden bij o.a. stortplaatsen of afvalverbrandingsinstallaties.
NB Incl. het bij het Landelijk Meldpunt gemelde gevaarlijke afval.
Bewerking en verwerking reststoffen
De wijze van be/verwerken (hergebruik, verbranden of storten) van de
overgebleven reststoffen (excl. het bij het Landelijk Meldpunt gemelde
gevaarlijke afval).
Het overige afval wordt afgevoerd naar afvalscheidingsinstallaties of
slibverwerkers.
Hergebruik
Het als product of als materiaal opnieuw gebruiken of het nuttig
toepassen van een afvalstof, bijv. afvoer naar de
recuperatiehandel/recyclingbedrijven.
Verbranden
Zoals de afvoer naar afvalverbrandingsinstallaties.
Storten
Zoals afvoer naar een stortplaats.
Overig, onbekend
Het betreft hier de afvoer naar afvalscheidingsinstallaties en een
gedeelte waarvan de verwerking niet bekend is.
NB In de aanvoer afval- en reststoffen zit ook het gemelde gevaarlijke
afval. Dit afval zit ook in de vermelde reststoffen verwerkt. Daar
deze statistiek de vewerking van het gemelde gevaarlijke afval
niet registreert, is de betreffende hoeveelheid hieronder geplaatst.