Aanvoer afval; recyclingbedrijven (SBI'93), afvalcategorie, 1996 - 2002


Het CBS verzamelt, binnen het kader van de milieustatistieken, gegevens
over het aanbod, de samenstelling en verwerking van afvalstoffen en de
daarmee samenhangende uitgaven en inkomsten. Deze statistiek bevat de
uitkomsten van een steekproefenquête naar het vrijkomen en verwijderen
van bedrijfsafvalstoffen, waarbij de voor hergebruik bestemde stoffen een
steeds belangrijkere plaats innemen.
Daarnaast zijn uitkomsten bekend van de bedrijfsklasse Voorbereiding tot
recycling over de aanvoer van te bewerken afval- en reststoffen, het deel
dat hiervan tot secundaire grondstof of eindproduct is verwerkt, alsmede de
overblijvende reststoffen met de daarbijbehorende verwerkingsmethode. Over
deze hoeveelheidsgegevens vindt u meer in deze tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996-2002 en per februari 2006 stopgezet.
Frequentie: tweejaarlijks

Aanvoer afval; recyclingbedrijven (SBI'93), afvalcategorie, 1996 - 2002

Sbi'93 Perioden Aanvoer afval- en reststoffen (1 000 ton) In eindproduct verwerkt (1 000 ton) Totaal reststoffen (1 000 ton) Bewerking en verwerking reststoffenHergebruik (1 000 ton) Bewerking en verwerking reststoffenVerbranden (1 000 ton) Bewerking en verwerking reststoffenStorten (1 000 ton) Bewerking en verwerking reststoffenOverig, onbekend (1 000 ton)
37 Voorbereiding tot recycling (totaal) 1996 8.737 8.040 696 62 15 578 41
37 Voorbereiding tot recycling (totaal) 1998 8.909 8.184 726 196 15 494 21
37 Voorbereiding tot recycling (totaal) 2000 11.022 10.190 832 174 33 549 77
37 Voorbereiding tot recycling (totaal) 2002 13.879 13.178 703 235 73 373 22
371 Voorbereiding tot metaalrecycling 1996 1.179 999 180 2 - 171 7
371 Voorbereiding tot metaalrecycling 1998 1.151 1.002 149 3 6 140 -
371 Voorbereiding tot metaalrecycling 2000 1.377 1.195 182 4 6 173 -
371 Voorbereiding tot metaalrecycling 2002 1.690 1.490 200 13 43 144 -
372 Voorbereiding v recycl (geen metaal) 1996 7.558 7.041 516 60 15 407 34
372 Voorbereiding v recycl (geen metaal) 1998 7.759 7.182 577 193 9 354 21
372 Voorbereiding v recycl (geen metaal) 2000 9.645 8.995 650 169 26 377 77
372 Voorbereiding v recycl (geen metaal) 2002 12.189 11.688 504 222 30 229 22
Bron: CBS.
Verklaring van tekens