Contractuele arbeidsduur werknemers (index 1990=100); SBI'93, 1990 - 2003

Contractuele arbeidsduur werknemers (index 1990=100); SBI'93, 1990 - 2003

SBI 1993 Perioden Totaal cao-sectoren (1990=100)
01-93 Totaal sbi 1990 jaargemiddelde 100,0
01-93 Totaal sbi 1991 jaargemiddelde 99,8
01-93 Totaal sbi 1992 jaargemiddelde 99,7
01-93 Totaal sbi 1993 jaargemiddelde 99,6
01-93 Totaal sbi 1994 jaargemiddelde 99,7
01-93 Totaal sbi 1995 jaargemiddelde 99,7
01-93 Totaal sbi 1996 jaargemiddelde 99,5
01-93 Totaal sbi 1997 jaargemiddelde 98,7
01-93 Totaal sbi 1998 jaargemiddelde 98,3
01-93 Totaal sbi 1999 jaargemiddelde 98,0
01-93 Totaal sbi 2000 jaargemiddelde 98,0
01-93 Totaal sbi 2001 jaargemiddelde 97,9
01-93 Totaal sbi 2002 jaargemiddelde 97,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens over indexcijfers (1990 = 100) van
de contractuele arbeidsduur per cao-sector van volwassen
voltijdwerknemers.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar:
- economische activiteit (SBI'93);
- bedrijfssectoren, -takken en -klassen;
- maand.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 1990.

Frequentie: stopgezet per 1 juli 2003. Vervangen door de reeks
2000=100.

Toelichting onderwerpen

Totaal cao-sectoren
De particuliere bedrijven betreffen de werknemers die niet tot de
overheid of de gesubsidieerde sector worden gerekend.
De overheid omvat werknemers in de zin van de Ambtenarenwet 1929
inclusief militair personeel en overige werknemers waarop de voormalige
Inhoudingswet Overheidspersoneel op van toepassing was, uitgezonderd
werknemers in de gesubsidieerde sector.
De gesubsidieerde sector omvat werknemers in dienst van bedrijven en
instellingen die vielen onder de voormalige Wet
Arbeidsvoorwaardenontwikkeling Gepremieerde en Gesubsidieerde Sector
(met name werknemers in de gezondheids- en welzijnszorg).