Mineralen in de landbouw sectorbalans 1990-2011

Bewerk tabel

Deze StatLinetabel (sectorbalansen) geeft een vereenvoudigde weergave van de aanvoer, afvoer en het overschot van de mineralen stikstof, fosfor en kalium in de landbouw. Cijfers over de (retour)stromen binnen de landbouw zelf (veehouderij en landbouwgrond) zijn niet in deze tabel weergegeven, maar zijn wel elders te vinden in de bij deze tabel behorende vereenvoudigde stroomschema's van stikstof respectievelijk fosfor in de landbouw (zie hieronder bij: 4. BRONNEN EN METHODEN).

De aanvoer van mineralen naar de landbouw vindt hoofdzakelijk plaats met veevoer en kunstmest. De rest wordt met andere (mest)stoffen en via neerslag vanuit de lucht aangevoerd (depositie). De afvoer van mineralen uit de landbouw vindt hoofdzakelijk plaats via dierlijke en plantaardige producten. Daarnaast verlaat een belangrijk deel de landbouw in de vorm van dierlijke mest naar het buitenland en andere producten die ontstaan zijn na mestverwerking. Het overschot (totaal verlies van de mineralen naar het milieu) wordt berekend door de afvoerposten van de aanvoerposten af te trekken. Deze overschotten hopen zich vooral op in de bodem (accumulatie). Een deel spoelt uit naar het grondwater, terwijl ook een deel naar de lucht verdampt (vervluchtigt) als stikstofverbindingen (vooral als ammoniak (NH3)). Deze overschotten dragen in belangrijke mate bij aan de vermesting en verzuring van het milieu.

Gegevens beschikbaar van: 1990 tot en met 2011

Status van de cijfers:
De cijfers van alle jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 1 juli 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Mineralen in de landbouw sectorbalans 1990-2011

Mineralen Perioden AanvoerTotaal aanvoer (mln kg) AanvoerGebruik krachtvoer (mln kg) AanvoerNetto import ruwvoer (mln kg) AanvoerGebruik dierlijke producten (mln kg) AanvoerGebruik kunstmest (mln kg) AanvoerDepositie (neerslag) (mln kg) AanvoerVoorraadmutaties (mln kg) AanvoerOverige aanvoer (mln kg) AfvoerTotaal afvoer (mln kg) AfvoerAfzet dierlijke productenTotaal afzet dierlijke producten (mln kg) AfvoerAfzet dierlijke productenNaar mengvoederindustrie (mln kg) AfvoerAfzet plantaardige productenTotaal afzet plantaardige producten (mln kg) AfvoerAfzet plantaardige productenNaar mengvoederindustrie (mln kg) AfvoerNetto export dierlijke mest (mln kg) OverschotTotaal overschot (mln kg) OverschotN-verlies door vervluchtiging (mln kg)
Stikstof (N) 1990 915 441 8 2 412 32 . 20 254 174 29 74 35 6 661 255
Stikstof (N) 1995 949 450 11 2 406 36 26 18 285 177 27 83 33 25 664 142
Stikstof (N) 2000 808 380 10 1 339 33 26 19 281 174 27 88 38 19 527 111
Stikstof (N) 2005 693 337 10 2 279 31 16 18 260 161 3 80 30 19 433 98
Stikstof (N) 2010 678 366 10 2 220 28 36 16 327 181 6 87 37 59 351 96
Stikstof (N) 2011 659 368 10 2 214 28 21 16 321 183 4 78 28 60 338 89
Fosfor (P) 1990 129 89 2 1 33 1 . 3 51 34 8 16 5 1 78
Fosfor (P) 1995 122 86 3 1 27 0 4 1 54 34 10 15 5 5 68
Fosfor (P) 2000 107 73 3 1 27 0 2 1 56 33 9 16 6 7 51
Fosfor (P) 2005 88 58 3 1 21 0 4 1 53 31 1 15 5 7 35
Fosfor (P) 2010 88 64 3 1 13 0 6 1 66 34 2 16 6 16 22
Fosfor (P) 2011 82 66 3 1 7 0 3 2 64 34 1 14 4 16 18
Kalium (K) 1990 283 186 3 1 82 10 . 1 121 24 8 94 25 3 162
Kalium (K) 1995 276 183 4 1 57 10 19 2 114 24 9 77 22 13 162
Kalium (K) 2000 224 157 4 1 43 10 7 2 113 24 5 78 23 11 111
Kalium (K) 2005 184 128 4 2 39 10 -1 2 103 23 2 71 16 9 81
Kalium (K) 2010 201 125 4 2 46 10 12 2 132 26 4 72 17 34 69
Kalium (K) 2011 157 123 4 2 19 10 -3 2 127 26 2 67 12 34 30
Bron: CBS.
Verklaring van tekens