Opheffing van bedrijven en werkgelegenheid naar economische activiteit

Opheffing van bedrijven en werkgelegenheid naar
economische activiteit (SBI'93).
1993 - 1996
Gewijzigd op 01 juli 2005.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Opheffing van bedrijven en werkgelegenheid naar economische activiteit

SBI'93 Perioden Aantal bedrijven (x 1000) Werkzame personen (x 1000) Percentage opheffingen (%) Gemiddeld werkzame personen (absoluut)
Totaal oprichtingen 1993 15 28 4 2
Totaal oprichtingen 1994 15 23 4 2
Totaal oprichtingen 1995 14 23 4 2
Totaal oprichtingen 1996 13 23 3 2
C/D Delfstoffenwinning/industrie 1993 1 3 3 2
C/D Delfstoffenwinning/industrie 1994 1 2 2 2
C/D Delfstoffenwinning/industrie 1995 1 2 3 2
C/D Delfstoffenwinning/industrie 1996 1 2 3 2
F Bouwnijverheid 1993 1 3 3 2
F Bouwnijverheid 1994 2 2 4 2
F Bouwnijverheid 1995 1 2 3 2
F Bouwnijverheid 1996 1 2 3 2
50 Handel in en reparatie van auto's 1993 1 1 3 2
50 Handel in en reparatie van auto's 1994 1 1 3 2
50 Handel in en reparatie van auto's 1995 0 1 2 3
50 Handel in en reparatie van auto's 1996 0 1 2 2
51 Groothandel en handelsbemiddeling 1993 2 4 5 2
51 Groothandel en handelsbemiddeling 1994 3 4 5 2
51 Groothandel en handelsbemiddeling 1995 2 4 4 2
51 Groothandel en handelsbemiddeling 1996 2 5 4 2
52 Detailhandel (incl. Reparatie) 1993 3 6 4 2
52 Detailhandel (incl. Reparatie) 1994 4 6 4 2
52 Detailhandel (incl. Reparatie) 1995 3 4 4 1
52 Detailhandel (incl. Reparatie) 1996 3 6 3 2
H Horeca 1993 1 2 3 2
H Horeca 1994 1 2 3 2
H Horeca 1995 1 2 3 2
H Horeca 1996 1 1 2 2
I Vervoer, opslag en communicatie 1993 1 3 4 3
I Vervoer, opslag en communicatie 1994 1 2 4 2
I Vervoer, opslag en communicatie 1995 1 2 4 2
I Vervoer, opslag en communicatie 1996 1 2 3 2
74 Zakelijke dienstverlening 1993 3 4 5 2
74 Zakelijke dienstverlening 1994 3 4 5 1
74 Zakelijke dienstverlening 1995 3 4 5 2
74 Zakelijke dienstverlening 1996 2 3 4 1
71/72/90 Verhuur roerend goed en ICT 1993 1 1 6 2
71/72/90 Verhuur roerend goed en ICT 1994 1 1 7 1
71/72/90 Verhuur roerend goed en ICT 1995 1 1 6 1
71/72/90 Verhuur roerend goed en ICT 1996 1 1 4 1
93 Overige dienstverlening 1993 1 1 4 1
93 Overige dienstverlening 1994 0 1 2 1
93 Overige dienstverlening 1995 1 1 3 1
93 Overige dienstverlening 1996 1 1 4 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens