Opheffing van bedrijven en werkgelegenheid naar economische activiteit

Opheffing van bedrijven en werkgelegenheid naar economische activiteit

SBI'93 Perioden Aantal bedrijven (x 1000) Werkzame personen (x 1000) Percentage opheffingen (%) Gemiddeld werkzame personen (absoluut)
Totaal oprichtingen 1993 15,1 27,8 4,0 1,8
Totaal oprichtingen 1994 15,0 22,9 3,9 1,5
Totaal oprichtingen 1995 14,3 23,2 3,7 1,6
Totaal oprichtingen 1996 13,0 22,9 3,2 1,7
C/D Delfstoffenwinning/industrie 1993 1,1 2,6 2,7 2,4
C/D Delfstoffenwinning/industrie 1994 1,0 1,8 2,3 1,8
C/D Delfstoffenwinning/industrie 1995 1,4 2,3 3,3 1,7
C/D Delfstoffenwinning/industrie 1996 1,1 1,9 2,5 1,7
F Bouwnijverheid 1993 1,4 3,0 3,4 2,1
F Bouwnijverheid 1994 1,5 2,3 3,6 1,6
F Bouwnijverheid 1995 1,3 2,2 3,0 1,7
F Bouwnijverheid 1996 1,3 2,4 2,8 1,8
50 Handel in en reparatie van auto's 1993 0,6 0,9 3,1 1,6
50 Handel in en reparatie van auto's 1994 0,5 0,8 2,6 1,5
50 Handel in en reparatie van auto's 1995 0,4 1,1 2,1 2,5
50 Handel in en reparatie van auto's 1996 0,4 0,8 2,0 2,0
51 Groothandel en handelsbemiddeling 1993 2,4 4,3 5,0 1,8
51 Groothandel en handelsbemiddeling 1994 2,5 3,8 5,2 1,5
51 Groothandel en handelsbemiddeling 1995 2,1 3,6 4,4 1,7
51 Groothandel en handelsbemiddeling 1996 2,1 4,5 4,1 2,1
52 Detailhandel (incl. Reparatie) 1993 3,4 5,9 3,9 1,7
52 Detailhandel (incl. Reparatie) 1994 3,5 5,5 4,0 1,6
52 Detailhandel (incl. Reparatie) 1995 3,1 4,4 3,6 1,4
52 Detailhandel (incl. Reparatie) 1996 3,0 5,9 3,4 2,0
H Horeca 1993 1,2 2,3 3,2 1,9
H Horeca 1994 1,2 1,9 3,2 1,6
H Horeca 1995 1,2 2,3 3,3 1,9
H Horeca 1996 0,8 1,3 2,1 1,6
I Vervoer, opslag en communicatie 1993 0,8 2,6 3,7 3,4
I Vervoer, opslag en communicatie 1994 0,8 1,6 3,6 2,0
I Vervoer, opslag en communicatie 1995 0,9 1,5 4,1 1,8
I Vervoer, opslag en communicatie 1996 0,8 1,6 3,4 2,0
74 Zakelijke dienstverlening 1993 2,8 4,1 5,2 1,5
74 Zakelijke dienstverlening 1994 2,9 3,8 5,3 1,3
74 Zakelijke dienstverlening 1995 2,8 4,3 4,8 1,5
74 Zakelijke dienstverlening 1996 2,3 2,8 3,5 1,2
71/72/90 Verhuur roerend goed en ICT 1993 0,6 1,0 5,7 1,6
71/72/90 Verhuur roerend goed en ICT 1994 0,7 0,9 6,5 1,3
71/72/90 Verhuur roerend goed en ICT 1995 0,6 0,7 5,5 1,1
71/72/90 Verhuur roerend goed en ICT 1996 0,5 0,7 4,1 1,4
93 Overige dienstverlening 1993 0,7 1,0 4,2 1,4
93 Overige dienstverlening 1994 0,4 0,5 2,4 1,1
93 Overige dienstverlening 1995 0,5 0,7 2,7 1,3
93 Overige dienstverlening 1996 0,7 0,9 3,6 1,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Opheffing van bedrijven en werkgelegenheid naar
economische activiteit (SBI'93).
1993 - 1996
Gewijzigd op 01 juli 2005.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven
Opheffing van bedrijven naar economische activiteit.
De opheffing van een bedrijf betekent dat de activiteiten worden gestaakt,
of zodanig verminderd dat er sprake is van een marginaal bedrijf
(bedrijven waar geen persoon 15 uur of meer per week werkzaam is).
Werkzame personen
Percentage opheffingen
Aantal opheffingen als percentage van het aantal bedrijven in de
overeenkomstige categorie.
Gemiddeld werkzame personen
Aantal werkzame personen gedeeld door het aantal bedrijven in de
overeenkomstige categorie.