Ambulancediensten; exploitatie en personeel, 1997 - 1999

Aantal ambulancediensten, personeelsgegevens (FTE's),
bedrijfsopbrengsten en - lasten.
1997 - 1999
Gewijzigd op 21 december 2004.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Ambulancediensten; exploitatie en personeel, 1997 - 1999

Type dienst Perioden Aantal instellingen (absoluut) FTE (FTE) ExploitatieBedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOpbr. wett.budget Amb.verv. en CPATotaal ontvangen (mln euro) BedrijfsopbrengstenOpbr. wett.budget Amb.verv. en CPAVan ziekenfondsen (mln euro) BedrijfsopbrengstenOpbr. wett.budget Amb.verv. en CPAVan anderen (mln euro) ExploitatieBedrijfsopbrengstenNog te verrekenen in de tarieven (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige opbrengstenTotaal overige opbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige opbrengstenSubsidies, bijdragen (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige opbrengstenRente (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige opbrengstenVoor het uitlenen van eigen personeel (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige opbrengstenOpbrengsten n.e.g. (mln euro) ExploitatieBedrijfslastenTotaal bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenTotaal personele kosten (mln euro) Personele kostenPersoneel op loonlijstBruto salarissen (mln euro) Personele kostenPersoneel op loonlijstPensioenpremies (mln euro) Personele kostenPersoneel op loonlijstSociale lasten (mln euro) Personele kostenPersoneel op loonlijstAndere personeelskosten (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenOproepkrachten (mln euro) Personele kostenPersoneel niet op loonlijstUitzendkrachten (mln euro) Personele kostenPersoneel niet op loonlijstGeleende arbeidskrachten (mln euro) BedrijfslastenAndere kostenTotaal andere kosten (mln euro) BedrijfslastenAndere kostenAfschrijvingen op vaste activa (mln euro) BedrijfslastenAndere kostenRente (mln euro) BedrijfslastenAndere kostenMotorbrandstoffen (mln euro) BedrijfslastenAndere kostenCentrale post ambulancevervoer (CPA) (mln euro) BedrijfslastenAndere kostenOverige kosten en lasten (mln euro) ExploitatieExploitatiesaldo (mln euro)
Alle ambulancediensten 1997 114 . 187,0 179,9 123,0 56,9 1,7 5,4 3,3 0,1 0,6 1,3 186,8 119,9 94,1 4,0 7,3 6,9 1,0 4,6 1,9 66,9 10,6 4,2 3,4 18,1 30,7 0,1
Alle ambulancediensten 1998 101 . 199,3 192,6 131,4 61,2 1,7 5,0 2,7 0,1 0,8 1,4 201,0 130,1 96,2 4,9 12,3 7,9 1,2 5,6 1,9 70,9 11,0 4,2 3,3 20,2 32,2 -1,7
Alle ambulancediensten 1999 98 . 214,1 206,2 144,3 61,9 1,6 6,3 3,5 0,0 0,7 2,1 216,6 142,1 103,6 5,7 13,9 7,8 0,6 6,5 4,0 74,5 12,1 4,4 3,8 21,3 32,8 -2,5
GGD-diensten 1997 30 1.128 81,5 78,1 54,0 24,1 0,3 3,0 1,7 0,0 0,3 1,0 81,4 52,3 41,6 2,5 2,4 2,5 0,3 2,6 0,5 29,1 4,0 1,7 1,3 7,4 14,7 0,0
GGD-diensten 1998 29 1.151 86,4 82,8 56,9 25,9 0,0 3,6 2,0 0,0 0,4 1,1 87,0 56,3 42,5 3,0 4,1 3,2 0,5 2,8 0,1 30,7 4,3 1,7 1,2 9,1 14,4 -0,6
GGD-diensten 1999 27 1.178 88,1 82,8 58,3 24,5 0,9 4,4 2,9 0,0 0,4 1,0 89,3 57,2 42,9 3,3 4,1 3,1 0,3 3,1 0,5 32,1 4,1 1,4 1,2 9,9 15,5 -1,3
Overige diensten 1997 84 . 105,5 101,7 69,0 32,8 1,5 2,3 1,6 0,0 0,3 0,3 105,4 67,6 52,5 1,6 4,9 4,4 0,7 2,0 1,5 37,8 6,6 2,5 2,1 10,7 16,0 0,1
Overige diensten 1998 72 . 112,8 109,8 74,5 35,3 1,6 1,4 0,7 0,0 0,4 0,3 113,9 73,7 53,7 1,9 8,2 4,7 0,7 2,9 1,8 40,2 6,7 2,5 2,0 11,1 17,8 -1,1
Overige diensten 1999 71 . 126,0 123,3 86,0 37,3 0,7 2,0 0,5 0,0 0,3 1,1 127,2 84,9 60,7 2,5 9,8 4,6 0,3 3,4 3,6 42,4 8,0 3,1 2,6 11,4 17,3 -1,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens