Milieuhinder, -gedrag en -besef van personen: persoonskenmerken, 1997-2011

Milieuhinder, -gedrag en -besef van personen: persoonskenmerken, 1997-2011

Persoonskenmerken Perioden Milieubesef Offerbereidheid Waterverontreiniging (%)
Totaal persoonskenmerken 2011 .
Mannen 2011 .
Vrouwen 2011 .
18 tot 25 jarigen 2011 .
25 tot 35 jarigen 2011 .
35 tot 45 jarigen 2011 .
45 tot 55 jarigen 2011 .
55 tot 65 jarigen 2011 .
65 tot 75 jarigen 2011 .
75 jarigen of ouder 2011 .
Basisonderwijs 2011 .
Vbo 2011 .
Mavo 2011 .
Havo, mbo, vwo 2011 .
Hbo, universiteit 2011 .
Hoger leidinggevend 2011 .
Overig hoofdarbeid 2011 .
Klein zelfstandig 2011 .
Geschoolde handarbeid 2011 .
Half- en ongeschoolde handarbeid 2011 .
Werkloze beroepsbevolking 2011 .
Onderwijs volgend 2011 .
Arbeidsongeschikt 2011 .
Vut, pensioen 58 tot 65 jarigen 2011 .
Verzorgt huishouden met minderjarige(n) 2011 .
Overig sociaal economische groep 2011 .
Eenpersoonshuishouden 2011 .
Lid van een eenoudergezin 2011 .
Lid van een paar zonder kinderen 2011 .
Lid van een paar met kinderen 2011 .
Stedelijkheid: zeer sterk stedelijk 2011 .
Stedelijkheid: sterk stedelijk 2011 .
Stedelijkheid: matig stedelijk 2011 .
Stedelijkheid: weinig stedelijk 2011 .
Stedelijkheid: niet stedelijk 2011 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens met betrekking tot overlast van geluid en stank in de woonomgeving. Ook bevat de tabel gegevens over een aantal indicatoren voor milieubewust gedrag en milieubesef.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 tot en met 2011.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijziging per 30 januari 2017:
Tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 27 april 2012
Jaarcijfers 2011 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Milieubesef
Offerbereidheid
Deze variabelen worden vanaf het jaar 2003 niet meer gevraagd.
Waterverontreiniging
Percentage personen van 18+ jaar dat het eens is met de volgende
stelling: "Dat de regering de waterverontreiniging wil tegengaan vind ik
best, maar het mag mij geen cent kosten".