Milieuhinder, -gedrag en -besef van personen: persoonskenmerken, 1997-2011

Milieuhinder, -gedrag en -besef van personen: persoonskenmerken, 1997-2011

Persoonskenmerken Perioden Geluidshinder Verkeer en/of industrie (%) Geurhinder Verkeer en/of industrie (%) Milieugedrag Afvalglas naar de glasbak (%)
Totaal persoonskenmerken 1997 41 17 90
Totaal persoonskenmerken 1998 42 15 90
Totaal persoonskenmerken 1999 41 15 90
Totaal persoonskenmerken 2000 43 15 89
Totaal persoonskenmerken 2001 42 15 89
Totaal persoonskenmerken 2002 43 13 88
Totaal persoonskenmerken 2003 44 14 87
Totaal persoonskenmerken 2004 43 14 86
Totaal persoonskenmerken 2005 44 13 85
Totaal persoonskenmerken 2006 44 13 87
Totaal persoonskenmerken 2007 44 13 86
Totaal persoonskenmerken 2008 41 10 86
Totaal persoonskenmerken 2009 41 10 85
Totaal persoonskenmerken 2010 40 8 86
Totaal persoonskenmerken 2011 40 7 87
Mannen 1997 . . .
Mannen 1998 . . .
Mannen 1999 . . .
Mannen 2000 42 13 89
Mannen 2001 42 14 88
Mannen 2002 43 12 87
Mannen 2003 44 14 87
Mannen 2004 42 12 85
Mannen 2005 43 12 84
Mannen 2006 44 12 86
Mannen 2007 42 12 84
Mannen 2008 39 9 84
Mannen 2009 39 9 84
Mannen 2010 38 7 86
Mannen 2011 39 5 86
Vrouwen 1997 . . .
Vrouwen 1998 . . .
Vrouwen 1999 . . .
Vrouwen 2000 44 17 89
Vrouwen 2001 43 15 90
Vrouwen 2002 44 14 89
Vrouwen 2003 43 15 87
Vrouwen 2004 44 15 87
Vrouwen 2005 44 15 86
Vrouwen 2006 44 13 87
Vrouwen 2007 46 14 87
Vrouwen 2008 43 11 87
Vrouwen 2009 42 11 85
Vrouwen 2010 43 9 86
Vrouwen 2011 41 10 87
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens met betrekking tot overlast van geluid en stank in de woonomgeving. Ook bevat de tabel gegevens over een aantal indicatoren voor milieubewust gedrag en milieubesef.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 tot en met 2011.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijziging per 30 januari 2017:
Tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 27 april 2012
Jaarcijfers 2011 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Geluidshinder
Percentage personen van 18+ jaar dat geluidshinder ervaart.
Verkeer en/of industrie
Verkeer en/of industrie; personen die last hebben van zowel geluidshinder
van verkeer als van geluidshinder van industrie worden slechts één keer
geteld.
Geurhinder
Percentage personen van 18+ jaar dat geurhinder ervaart.
Verkeer en/of industrie
Verkeer en/of industrie; personen die last hebben van zowel geurhinder
van verkeer als van geurhinder van industrie worden slechts één keer
geteld.
Milieugedrag
Afvalglas naar de glasbak
Percentage personen van 18+jaar dat afvalglas 'altijd' of 'vaak' naar de
glasbak brengt.