Verweduwen; geslacht, leeftijd (op 31-12) en huwelijksduur (op 31-12)

Verweduwen; geslacht, leeftijd (op 31-12) en huwelijksduur (op 31-12)

Leeftijd (31 december) bij verweduwen Huwelijksduur (op 31 december) Perioden Verweduwende mannen en vrouwen (aantal) Verweduwende mannen (aantal) Verweduwende vrouwen (aantal)
Totaal Totaal 1996 59.269 17.237 42.032
Totaal Totaal 2000 58.953 17.890 41.063
Totaal Totaal 2005 56.273 17.660 38.613
Totaal Totaal 2010 55.801 17.947 37.854
Totaal Totaal 2015 57.604 19.128 38.476
Totaal Totaal 2020 65.728 21.413 44.315
Totaal Totaal 2023 63.908 21.951 41.957
Totaal 40 jaar 1996 1.602 450 1.152
Totaal 40 jaar 2000 1.413 423 990
Totaal 40 jaar 2005 1.349 396 953
Totaal 40 jaar 2010 1.147 361 786
Totaal 40 jaar 2015 859 314 545
Totaal 40 jaar 2020 818 299 519
Totaal 40 jaar 2023 663 217 446
Totaal 45 jaar 1996 2.121 594 1.527
Totaal 45 jaar 2000 1.958 517 1.441
Totaal 45 jaar 2005 1.551 468 1.083
Totaal 45 jaar 2010 1.601 493 1.108
Totaal 45 jaar 2015 1.659 548 1.111
Totaal 45 jaar 2020 1.281 437 844
Totaal 45 jaar 2023 1.024 351 673
Totaal 50 jaar 1996 2.593 718 1.875
Totaal 50 jaar 2000 2.062 601 1.461
Totaal 50 jaar 2005 2.038 577 1.461
Totaal 50 jaar 2010 1.841 554 1.287
Totaal 50 jaar 2015 2.067 666 1.401
Totaal 50 jaar 2020 2.109 661 1.448
Totaal 50 jaar 2023 1.703 593 1.110
Totaal 55 jaar 1996 1.381 383 998
Totaal 55 jaar 2000 1.528 437 1.091
Totaal 55 jaar 2005 1.780 565 1.215
Totaal 55 jaar 2010 2.012 636 1.376
Totaal 55 jaar 2015 2.053 600 1.453
Totaal 55 jaar 2020 2.743 855 1.888
Totaal 55 jaar 2023 2.570 865 1.705
60 tot 65 jaar Totaal 1996 6.045 1.503 4.542
60 tot 65 jaar Totaal 2000 5.676 1.515 4.161
60 tot 65 jaar Totaal 2005 5.317 1.482 3.835
60 tot 65 jaar Totaal 2010 6.053 1.905 4.148
60 tot 65 jaar Totaal 2015 4.913 1.529 3.384
60 tot 65 jaar Totaal 2020 4.658 1.303 3.355
60 tot 65 jaar Totaal 2023 4.265 1.325 2.940
60 tot 65 jaar 40 jaar 1996 589 111 478
60 tot 65 jaar 40 jaar 2000 532 104 428
60 tot 65 jaar 40 jaar 2005 605 139 466
60 tot 65 jaar 40 jaar 2010 695 195 500
60 tot 65 jaar 40 jaar 2015 445 142 303
60 tot 65 jaar 40 jaar 2020 377 109 268
60 tot 65 jaar 40 jaar 2023 261 68 193
60 tot 65 jaar 45 jaar 1996 82 4 78
60 tot 65 jaar 45 jaar 2000 95 8 87
60 tot 65 jaar 45 jaar 2005 110 7 103
60 tot 65 jaar 45 jaar 2010 145 12 133
60 tot 65 jaar 45 jaar 2015 132 12 120
60 tot 65 jaar 45 jaar 2020 128 7 121
60 tot 65 jaar 45 jaar 2023 97 6 91
60 tot 65 jaar 50 jaar 1996 0 0 0
60 tot 65 jaar 50 jaar 2000 5 2 3
60 tot 65 jaar 50 jaar 2005 0 0 0
60 tot 65 jaar 50 jaar 2010 4 1 3
60 tot 65 jaar 50 jaar 2015 2 0 2
60 tot 65 jaar 50 jaar 2020 8 0 8
60 tot 65 jaar 50 jaar 2023 4 0 4
60 tot 65 jaar 55 jaar 1996
60 tot 65 jaar 55 jaar 2000
60 tot 65 jaar 55 jaar 2005
60 tot 65 jaar 55 jaar 2010
60 tot 65 jaar 55 jaar 2015
60 tot 65 jaar 55 jaar 2020
60 tot 65 jaar 55 jaar 2023 1 1
70 tot 75 jaar Totaal 1996 10.700 2.793 7.907
70 tot 75 jaar Totaal 2000 9.968 2.587 7.381
70 tot 75 jaar Totaal 2005 8.891 2.373 6.518
70 tot 75 jaar Totaal 2010 8.314 2.259 6.055
70 tot 75 jaar Totaal 2015 8.687 2.593 6.094
70 tot 75 jaar Totaal 2020 11.372 3.406 7.966
70 tot 75 jaar Totaal 2023 9.597 3.012 6.585
70 tot 75 jaar 40 jaar 1996 224 93 131
70 tot 75 jaar 40 jaar 2000 168 74 94
70 tot 75 jaar 40 jaar 2005 128 47 81
70 tot 75 jaar 40 jaar 2010 65 26 39
70 tot 75 jaar 40 jaar 2015 64 23 41
70 tot 75 jaar 40 jaar 2020 98 45 53
70 tot 75 jaar 40 jaar 2023 91 34 57
70 tot 75 jaar 45 jaar 1996 802 287 515
70 tot 75 jaar 45 jaar 2000 757 239 518
70 tot 75 jaar 45 jaar 2005 571 228 343
70 tot 75 jaar 45 jaar 2010 471 205 266
70 tot 75 jaar 45 jaar 2015 364 162 202
70 tot 75 jaar 45 jaar 2020 303 156 147
70 tot 75 jaar 45 jaar 2023 271 137 134
70 tot 75 jaar 50 jaar 1996 1.043 184 859
70 tot 75 jaar 50 jaar 2000 784 134 650
70 tot 75 jaar 50 jaar 2005 820 143 677
70 tot 75 jaar 50 jaar 2010 854 153 701
70 tot 75 jaar 50 jaar 2015 1.067 278 789
70 tot 75 jaar 50 jaar 2020 1.323 364 959
70 tot 75 jaar 50 jaar 2023 933 291 642
70 tot 75 jaar 55 jaar 1996 76 8 68
70 tot 75 jaar 55 jaar 2000 75 7 68
70 tot 75 jaar 55 jaar 2005 89 8 81
70 tot 75 jaar 55 jaar 2010 104 7 97
70 tot 75 jaar 55 jaar 2015 143 14 129
70 tot 75 jaar 55 jaar 2020 246 28 218
70 tot 75 jaar 55 jaar 2023 237 19 218
80 tot 85 jaar Totaal 1996 7.329 2.540 4.789
80 tot 85 jaar Totaal 2000 7.860 2.739 5.121
80 tot 85 jaar Totaal 2005 8.697 3.015 5.682
80 tot 85 jaar Totaal 2010 9.028 3.003 6.025
80 tot 85 jaar Totaal 2015 9.850 3.254 6.596
80 tot 85 jaar Totaal 2020 12.288 4.006 8.282
80 tot 85 jaar Totaal 2023 12.243 4.151 8.092
80 tot 85 jaar 40 jaar 1996 35 16 19
80 tot 85 jaar 40 jaar 2000 21 8 13
80 tot 85 jaar 40 jaar 2005 26 8 18
80 tot 85 jaar 40 jaar 2010 25 8 17
80 tot 85 jaar 40 jaar 2015 30 13 17
80 tot 85 jaar 40 jaar 2020 24 11 13
80 tot 85 jaar 40 jaar 2023 27 9 18
80 tot 85 jaar 45 jaar 1996 78 32 46
80 tot 85 jaar 45 jaar 2000 76 32 44
80 tot 85 jaar 45 jaar 2005 41 17 24
80 tot 85 jaar 45 jaar 2010 46 20 26
80 tot 85 jaar 45 jaar 2015 50 21 29
80 tot 85 jaar 45 jaar 2020 49 21 28
80 tot 85 jaar 45 jaar 2023 40 13 27
80 tot 85 jaar 50 jaar 1996 318 146 172
80 tot 85 jaar 50 jaar 2000 231 116 115
80 tot 85 jaar 50 jaar 2005 214 95 119
80 tot 85 jaar 50 jaar 2010 157 74 83
80 tot 85 jaar 50 jaar 2015 146 79 67
80 tot 85 jaar 50 jaar 2020 89 39 50
80 tot 85 jaar 50 jaar 2023 99 42 57
80 tot 85 jaar 55 jaar 1996 535 212 323
80 tot 85 jaar 55 jaar 2000 622 220 402
80 tot 85 jaar 55 jaar 2005 778 323 455
80 tot 85 jaar 55 jaar 2010 851 340 511
80 tot 85 jaar 55 jaar 2015 714 288 426
80 tot 85 jaar 55 jaar 2020 854 402 452
80 tot 85 jaar 55 jaar 2023 610 321 289
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers van verweduwende personen onder de bevolking van Nederland.
De cijfers zijn exclusief achtergebleven personen door overlijden van de partner in geregistreerde partnerschappen.

In de tabel worden de volgende gegevens onderscheiden:
- verweduwende mannen en vrouwen naar leeftijd (op 31 december) bij verweduwing en huwelijksduur (op 31 december);
- verweduwende mannen naar leeftijd (op 31 december) bij verweduwing en huwelijksduur (op 31 december);
- verweduwende vrouwen naar leeftijd (op 31 december) bij verweduwing en huwelijksduur (op 31 december).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 23 mei 2024:
De definitieve cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2024 worden in het derde kwartaal van 2025 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Verweduwende mannen en vrouwen
Verweduwende persoon:
Persoon van wie het huwelijk in het publicatiejaar is ontbonden door het overlijden van de partner. Exclusief ontbindingen van geregistreerde partnerschappen door overlijden van de partner.
Tot en met 2009 werd de persoon geteld indien de overleden partner op het moment van zijn of haar overlijden inwoner was van Nederland, ongeacht of de persoon op dat moment zelf inwoner was van Nederland.
Vanaf 2010 moet de persoon tijdens het overlijden van de partner inwoner van Nederland zijn, ongeacht of de overleden partner tijdens zijn / haar overlijden inwoner was van Nederland.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tussen twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht. In deze statistiek exclusief geregistreerd partnerschap.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.

Inwoner:
Persoon behorende tot de bevolking van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Verweduwende mannen
Verweduwende persoon:
Persoon van wie het huwelijk in het publicatiejaar is ontbonden door het overlijden van de partner. Exclusief ontbindingen van geregistreerde partnerschappen door overlijden van de partner.
Tot en met 2009 werd de persoon geteld indien de overleden partner op het moment van zijn of haar overlijden inwoner was van Nederland, ongeacht of de persoon op dat moment zelf inwoner was van Nederland.
Vanaf 2010 moet de persoon tijdens het overlijden van de partner inwoner van Nederland zijn, ongeacht of de overleden partner tijdens zijn / haar overlijden inwoner was van Nederland.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tussen twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht. In deze statistiek exclusief geregistreerd partnerschap.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.

Inwoner:
Persoon behorende tot de bevolking van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Verweduwende vrouwen
Verweduwende persoon:
Persoon van wie het huwelijk in het publicatiejaar is ontbonden door het overlijden van de partner. Exclusief ontbindingen van geregistreerde partnerschappen door overlijden van de partner.
Tot en met 2009 werd de persoon geteld indien de overleden partner op het moment van zijn of haar overlijden inwoner was van Nederland, ongeacht of de persoon op dat moment zelf inwoner was van Nederland.
Vanaf 2010 moet de persoon tijdens het overlijden van de partner inwoner van Nederland zijn, ongeacht of de overleden partner tijdens zijn / haar overlijden inwoner was van Nederland.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tussen twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht. In deze statistiek exclusief geregistreerd partnerschap.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.

Inwoner:
Persoon behorende tot de bevolking van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.