Prognose allochtonen; intervallen allochtone bevolking, 1 januari 2007-2050

Prognose allochtonen; intervallen allochtone bevolking, 1 januari 2007-2050

Prognose(-interval) Generatie Perioden Allochtonen (aantal) Niet-westerse allochtonen Totaal niet-westers (aantal) Niet-westerse allochtonen Afrika (aantal) Niet-westerse allochtonen Azië (aantal) Niet-westerse allochtonen Latijns-Amerika (aantal) Niet-westerse allochtonen Marokko (aantal) Niet-westerse allochtonen Nederlandse Antillen en Aruba (aantal) Niet-westerse allochtonen Suriname (aantal) Niet-westerse allochtonen Turkije (aantal) Westerse allochtonen Totaal westers (aantal) Westerse allochtonen 26 EU-landen (aantal) Westerse allochtonen Overig Europa (aantal) Westerse allochtonen Indonesië (aantal) Westerse allochtonen Overig buiten Europa (aantal)
Prognose 1e Generatie 2007 1.601.744 1.015.211 119.410 221.692 46.226 167.965 78.683 186.039 195.207 586.534 329.975 94.245 126.015 36.294
Prognose 1e Generatie 2010 1.623.001 1.017.136 112.185 229.217 50.051 168.051 79.463 183.603 194.580 605.868 354.358 96.170 118.715 36.620
Prognose 1e Generatie 2020 1.766.057 1.063.295 109.505 251.044 57.613 172.560 92.429 183.438 196.712 702.768 452.545 111.837 98.259 40.121
Prognose 1e Generatie 2030 1.933.083 1.130.445 118.463 284.015 67.112 176.155 104.936 180.242 199.519 802.642 548.974 128.162 79.743 45.770
Prognose 1e Generatie 2040 2.109.175 1.194.477 131.076 324.060 79.341 176.647 115.761 170.219 197.380 914.694 653.808 144.042 64.212 52.633
Prognose 1e Generatie 2050 2.283.679 1.240.254 144.592 365.316 92.645 171.536 125.015 154.175 186.979 1.043.428 770.165 157.916 55.870 59.478
Prognose 2e Generatie 2007 1.568.371 722.894 72.441 90.657 27.331 161.311 50.709 147.127 173.352 845.472 504.964 41.787 263.699 35.029
Prognose 2e Generatie 2010 1.642.445 789.408 79.279 103.652 31.374 179.638 54.743 154.686 186.043 853.044 507.697 46.856 261.752 36.729
Prognose 2e Generatie 2020 1.873.085 983.530 98.073 151.985 46.394 225.456 71.034 173.308 217.279 889.561 527.715 63.488 255.363 42.998
Prognose 2e Generatie 2030 2.073.279 1.139.209 112.649 198.741 62.982 249.848 89.673 186.264 239.044 934.066 560.516 79.146 243.439 50.963
Prognose 2e Generatie 2040 2.282.549 1.293.564 128.581 249.514 82.374 266.680 110.269 197.268 258.866 988.990 616.304 94.020 217.768 60.886
Prognose 2e Generatie 2050 2.512.994 1.451.086 146.682 305.896 104.393 280.201 131.721 205.765 276.430 1.061.916 703.884 109.357 176.320 72.361
Ondergrens 95%-prognose-interval 1e Generatie 2007 1.583.734 998.965 112.652 209.732 43.922 166.151 75.825 184.309 193.045 575.037 316.757 90.928 124.979 32.900
Ondergrens 95%-prognose-interval 1e Generatie 2010 1.533.881 948.987 87.624 179.359 40.203 159.225 68.026 175.238 184.438 557.330 298.710 81.468 113.997 24.729
Ondergrens 95%-prognose-interval 1e Generatie 2020 1.428.387 847.078 50.406 109.356 27.307 136.886 53.966 149.723 157.553 539.470 263.398 59.836 80.293 13.446
Ondergrens 95%-prognose-interval 1e Generatie 2030 1.419.830 801.100 34.455 86.547 21.264 114.834 45.247 122.109 135.468 562.714 264.971 46.454 51.273 12.887
Ondergrens 95%-prognose-interval 1e Generatie 2040 1.386.276 751.220 24.345 65.053 19.582 90.272 40.401 90.952 107.525 593.206 276.410 38.605 29.095 14.171
Ondergrens 95%-prognose-interval 1e Generatie 2050 1.409.934 695.341 16.897 48.770 18.681 62.910 36.717 56.483 73.239 654.831 301.339 31.672 14.807 16.919
Ondergrens 95%-prognose-interval 2e Generatie 2007 1.561.242 717.932 70.592 88.556 26.887 160.273 49.960 146.454 172.328 843.305 502.745 41.301 262.988 34.604
Ondergrens 95%-prognose-interval 2e Generatie 2010 1.604.739 764.827 69.885 91.136 28.778 174.173 50.700 151.453 181.107 840.234 494.851 43.933 258.511 34.292
Ondergrens 95%-prognose-interval 2e Generatie 2020 1.684.460 867.017 62.277 92.096 32.539 199.280 52.808 159.025 194.238 818.480 455.838 48.067 241.671 31.964
Ondergrens 95%-prognose-interval 2e Generatie 2030 1.729.708 929.703 60.882 100.023 34.563 202.478 56.084 159.434 195.390 794.046 419.472 50.100 219.897 31.912
Ondergrens 95%-prognose-interval 2e Generatie 2040 1.767.447 993.435 59.277 102.505 36.755 198.499 59.875 154.825 191.861 774.579 394.507 49.919 180.854 33.400
Ondergrens 95%-prognose-interval 2e Generatie 2050 1.827.450 1.051.256 58.709 103.552 39.562 192.524 62.702 146.716 184.960 774.397 400.490 49.350 126.865 35.887
Bovengrens 95%-prognose-interval 1e Generatie 2007 1.639.232 1.032.250 125.441 232.590 48.295 171.161 80.886 188.414 199.281 596.690 341.119 97.527 127.144 39.434
Bovengrens 95%-prognose-interval 1e Generatie 2010 1.785.908 1.095.247 139.789 281.797 60.108 185.608 89.877 196.211 216.663 653.243 406.456 112.096 124.046 50.293
Bovengrens 95%-prognose-interval 1e Generatie 2020 2.353.071 1.395.620 209.898 455.730 97.147 259.617 134.198 244.985 305.766 879.149 652.929 179.633 121.140 81.953
Bovengrens 95%-prognose-interval 1e Generatie 2030 2.889.133 1.734.862 271.902 611.931 127.719 338.767 172.000 294.317 404.031 1.078.423 856.807 237.526 119.126 98.921
Bovengrens 95%-prognose-interval 1e Generatie 2040 3.472.712 2.047.492 346.222 786.960 164.259 411.730 206.274 332.958 498.923 1.287.030 1.083.719 299.172 119.326 119.196
Bovengrens 95%-prognose-interval 1e Generatie 2050 3.993.733 2.330.189 410.243 957.118 201.702 475.384 236.424 365.757 581.037 1.513.389 1.313.799 349.809 124.188 133.499
Bovengrens 95%-prognose-interval 2e Generatie 2007 1.575.329 727.699 73.918 92.369 27.700 162.311 51.337 147.805 174.340 847.630 507.026 42.220 264.246 35.415
Bovengrens 95%-prognose-interval 2e Generatie 2010 1.676.416 812.902 86.781 114.046 33.659 184.856 58.175 157.685 190.971 864.664 519.201 49.511 264.239 39.077
Bovengrens 95%-prognose-interval 2e Generatie 2020 2.067.726 1.107.619 133.575 211.196 60.624 259.344 88.243 189.341 252.389 960.651 601.758 80.358 266.672 56.161
Bovengrens 95%-prognose-interval 2e Generatie 2030 2.469.422 1.406.221 178.831 331.257 96.314 334.020 123.725 225.350 336.168 1.087.354 721.962 117.925 266.979 79.280
Bovengrens 95%-prognose-interval 2e Generatie 2040 2.963.416 1.730.796 233.273 469.271 138.738 402.600 167.195 266.241 430.296 1.226.944 886.417 157.751 256.270 105.279
Bovengrens 95%-prognose-interval 2e Generatie 2050 3.487.776 2.057.812 287.139 626.069 188.766 469.240 212.406 306.297 531.454 1.401.626 1.107.485 197.748 233.822 135.402
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat landelijke prognosecijfers van de
eerste en tweede generatie allochtonen.
In deze tabel worden ook prognose-intervallen gepresenteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007
Frequentie: om het jaar

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
13 december 2006.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de
prognoseperiode loopt nu van 2007 tot 2050.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Wegens langere doorloop van werkzaamheden uit 2008 en tijdelijk
verminderde capaciteit zullen de cijfers in deze tabel, niet zoals
eerder hier gemeld in december 2008 maar, in de 2e helft van 2009 worden
aangevuld.

Toelichting onderwerpen

Allochtonen
Allochtonen op 1 januari. Persoon van wie ten minste één ouder in het
buitenland is geboren.
Niet-westerse allochtonen
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal niet-westers
Afrika
Exclusief Marokko.
Azië
Exclusief Indonesië en Japan.
Latijns-Amerika
Exclusief Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba.
Marokko
Nederlandse Antillen en Aruba
Suriname
Turkije
Westerse allochtonen
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of
Japan. Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie
worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen
gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië
zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal westers
Westerse allochtonen hebben een Europese afkomst of zijn afkomstig uit
landen waar veel Europeanen of hun afstammelingen worden aangetroffen
(Indonesië en Noord-Amerika). Ook Japanse allochtonen worden tot de
groep westerse allochtonen gerekend, omdat het doorgaans gaat om
hoogopgeleide werknemers van internationaal georiënteerde Japanse
bedrijven.
26 EU-landen
Landen behorende tot de Europese Unie (vanaf 1 januari 2007): België,
Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk,
Griekenland,Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg,
Malta,Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje,
Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Overig Europa
Europa exclusief Europese Unie en Turkije.
Indonesië
Inclusief personen uit voormalig Nederlands-Indië.
Overig buiten Europa
Japan, Noord-Amerika en Oceanië.