Aandelen en obligaties effectenbeurs Amsterdam; dagcijfers,1980 - 2003

Bewerk tabel

Gegevens beschikbaar:
vanaf 2 januari 1980: koers- en herbeleggingsindex sectoren en
bedrijfstakken.
Vanaf 1987: rendement staatsleningen.
Vanaf 1989: koers- en herbeleggingsindex obligaties.
Vanaf 1992: koers- en herbeleggingsindex beleggingsinstellingen en
koersindex converteerbare obligaties.
Vanaf 1994: koers- en herbeleggingsindex IT en niet-AEX.
Vanaf 1997: rendement nieuwe tienjarige staatsleningen en bankobligaties.
Vanaf augustus 2000: durations obligaties.

Frequentie: Stopgezet; Er komen geen updates meer.

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Aandelen en obligaties effectenbeurs Amsterdam; dagcijfers,1980 - 2003

Perioden CBS-koersindexSectorenAlgemeen (Ultimo 1983=100) CBS-koersindexSectorenAlgemeen excl. Kon. Olie (Ultimo 1983=100) CBS-koersindexSectorenInternationals (Ultimo 1983=100) CBS-koersindexSectorenLokale ondernemingen (Ultimo 1983=100) CBS-koersindexSectorenFinanciële instellingen (Ultimo 1983=100) CBS-koersindexSectorenNiet-financiële instellingen (Ultimo 1983=100) CBS-koersindexBedrijfstakkenConsumentengoederenindustrie (Ultimo 1983=100) CBS-koersindexBedrijfstakkenKapitaalgoederenindustrie (Ultimo 1983=100) CBS-koersindexBedrijfstakkenBasisgoederenindustrie (Ultimo 1983=100) CBS-koersindexBedrijfstakkenBouwnijverheid en installatie (Ultimo 1983=100) CBS-koersindexBedrijfstakkenTransport, opslag en communicatie (Ultimo 1983=100) CBS-koersindexBedrijfstakkenNiet-financiële dienstverlening (Ultimo 1983=100) CBS-koersindexBedrijfstakkenHandel (Ultimo 1983=100) CBS-koersindexBedrijfstakkenBanken/financiële dienstverlening (Ultimo 1983=100) CBS-koersindexBedrijfstakkenVerzekeraars (Ultimo 1983=100) KoersindexCBS-koersindex - ITMIT (Ultimo 1993=100) KoersindexCBS-koersindex - ITMITS (Ultimo 1993=100) AandelenKoersindexCBS-koersindex niet-AEX-fondsen (Ultimo 1993=100) KoersindexCBS-koersindex beleggingsinstellingenAlgemeen (Ultimo 1993=100) CBS-koersindex beleggingsinstellingenAandelenfondsenTotaal aandelenfondsen (Ultimo 1993=100) CBS-koersindex beleggingsinstellingenAandelenfondsenBeleggingen in Nederland (Ultimo 1993=100) CBS-koersindex beleggingsinstellingenAandelenfondsenBeleggingen in Europa (Ultimo 1993=100) CBS-koersindex beleggingsinstellingenAandelenfondsenBeleggingen in Noord Amerika (Ultimo 1993=100) CBS-koersindex beleggingsinstellingenAandelenfondsenBeleggingen in het Verre Oosten (Ultimo 1993=100) CBS-koersindex beleggingsinstellingenAandelenfondsenBeleggingen wereldwijd (Ultimo 1993=100) CBS-koersindex beleggingsinstellingenObligatiefondsenTotaal obligatiefondsen (Ultimo 1993=100) CBS-koersindex beleggingsinstellingenObligatiefondsenDividend obligatiefondsen (Ultimo 1993=100) CBS-koersindex beleggingsinstellingenObligatiefondsenGroei obligatiefondsen (Ultimo 1993=100) CBS-koersindex beleggingsinstellingenObligatiefondsenFictief-rendement obligatiefondsen (Ultimo 1993=100) KoersindexCBS-koersindex beleggingsinstellingenGeldmarktfondsen (Ultimo 1993=100) KoersindexCBS-koersindex beleggingsinstellingenGemengde fondsen (Ultimo 1993=100) KoersindexCBS-koersindex vastgoedfondsenAlgemeen (Ultimo 1993=100) CBS-koersindex vastgoedfondsenDirectTotaal vastgoedfondsen direct (Ultimo 1993=100) CBS-koersindex vastgoedfondsenDirectNederland (Ultimo 1993=100) CBS-koersindex vastgoedfondsenDirectWereldwijd (Ultimo 1993=100) KoersindexCBS-koersindex vastgoedfondsenIndirect (Ultimo 1993=100) CBS- herbeleggingsindexSectorenAlgemeen (1983=100) CBS- herbeleggingsindexSectorenAlgemeen excl. Kon. Olie (1983=100) CBS- herbeleggingsindexSectorenInternationals (absoluut) CBS- herbeleggingsindexSectorenLokale ondernemingen (1983=100) CBS- herbeleggingsindexSectorenFinanciële instellingen (1983=100) CBS- herbeleggingsindexSectorenNiet-financiële instellingen (1983=100) CBS- herbeleggingsindexBedrijfstakkenConsumentengoederenindustrie (1983=100) CBS- herbeleggingsindexBedrijfstakkenKapitaalgoederenindustrie (1983=100) CBS- herbeleggingsindexBedrijfstakkenBasisgoederenindustrie (1983=100) CBS- herbeleggingsindexBedrijfstakkenBouwnijverheid en installatie (1983=100) CBS- herbeleggingsindexBedrijfstakkenTransport, opslag en communicatie (1983=100) CBS- herbeleggingsindexBedrijfstakkenNiet-financiële dienstverlening (1983=100) CBS- herbeleggingsindexBedrijfstakkenHandel (1983=100) CBS- herbeleggingsindexBedrijfstakkenBanken/financiële dienstverlening (1983=100) CBS- herbeleggingsindexBedrijfstakkenVerzekeraars (1983=100) HerbeleggingsindexCBS- herbeleggingsindex - ITMIT (1993=100) HerbeleggingsindexCBS- herbeleggingsindex - ITMITS (1993=100) AandelenHerbeleggingsindexCBS- herbeleggingsindex niet-AEX fondsen (1993=100) HerbeleggingsindexCBS- herbeleggingsindex beleggingsinst.Algemeen (1993=100) CBS- herbeleggingsindex beleggingsinst.AandelenfondsenTotaal aandelenfondsen (1993=100) CBS- herbeleggingsindex beleggingsinst.AandelenfondsenBeleggingen in Nederland (1993=100) CBS- herbeleggingsindex beleggingsinst.AandelenfondsenBeleggingen in Europa (1993=100) CBS- herbeleggingsindex beleggingsinst.AandelenfondsenBeleggingen in het Verre Oosten (1993=100) CBS- herbeleggingsindex beleggingsinst.AandelenfondsenBeleggingen in Noord-Amerika (1993=100) CBS- herbeleggingsindex beleggingsinst.AandelenfondsenBeleggingen wereldwijd (1993=100) CBS- herbeleggingsindex beleggingsinst.ObligatiefondsenTotaal obligatiefondsen (1993=100) CBS- herbeleggingsindex beleggingsinst.ObligatiefondsenDividend obligatiefondsen (1993=100) CBS- herbeleggingsindex beleggingsinst.ObligatiefondsenGroei-obligatiefondsen (1993=100) CBS- herbeleggingsindex beleggingsinst.ObligatiefondsenFictief-rendement obligatiefondsen (1993=100) HerbeleggingsindexCBS- herbeleggingsindex beleggingsinst.Geldmarktfondsen (1993=100) HerbeleggingsindexCBS- herbeleggingsindex beleggingsinst.Gemengde fondsen (1993=100) HerbeleggingsindexCBS- herbeleggingsindex vastgoedfondsenAlgemeen (1993=100) CBS- herbeleggingsindex vastgoedfondsenDirectTotaal vastgoedfondsen direct (1993=100) CBS- herbeleggingsindex vastgoedfondsenDirectNederland (1993=100) CBS- herbeleggingsindex vastgoedfondsenDirectWereldwijd (1993=100) HerbeleggingsindexCBS- herbeleggingsindex vastgoedfondsenIndirect (1993=100) CBS-koersindex obligatiesCBS-koersindex staatsobligaties3 tot 5 jaar (Ultimo 1983=100) CBS-koersindex obligatiesCBS-koersindex staatsobligaties5 tot 8 jaar (Ultimo 1983=100) CBS-koersindex obligatiesCBS-koersindex staatsobligaties8 tot 10 jaar (Ultimo 1983=100) ObligatiesCBS-koersindex obligatiesCBS-koersindex converteerbare obligaties (Ultimo 1993=100) ObligatiesCBS-herbeleggingsindex obligatiesAlgemeen (Ultimo 1983=100) CBS-herbeleggingsindex obligatiesCBS-herbeleggingsindex staatsobligatiesTotaal staatsobligaties (Ultimo 1983=100) CBS-herbeleggingsindex obligatiesCBS-herbeleggingsindex staatsobligatiesVaste looptijd (Ultimo 1983=100) CBS-herbeleggingsindex staatsobligatiesResterende looptijd0 tot 3 jaar (Ultimo 1983=100) CBS-herbeleggingsindex staatsobligatiesResterende looptijd3 tot 5 jaar (Ultimo 1983=100) CBS-herbeleggingsindex staatsobligatiesResterende looptijd5 tot 8 jaar (Ultimo 1983=100) CBS-herbeleggingsindex staatsobligatiesResterende looptijd8 jaar en langer (Ultimo 1983=100) CBS-herbeleggingsindex obligatiesFinanciële instellingenGewone obligaties (Ultimo 1983=100) CBS-herbeleggingsindex obligatiesFinanciële instellingenKapitaalobligaties (Ultimo 1983=100) RendementenStaatsleningenTotaal staatsleningen (procenten) StaatsleningenResterende looptijd2 tot 3 jaar (procenten) StaatsleningenResterende looptijd3 tot 4 jaar (procenten) StaatsleningenResterende looptijd4 tot 5 jaar (procenten) StaatsleningenResterende looptijd5 tot 6 jaar (procenten) StaatsleningenResterende looptijd6 tot 7 jaar (procenten) StaatsleningenResterende looptijd8 tot 9 jaar (procenten) StaatsleningenResterende looptijd7 tot 8 jaar (procenten) StaatsleningenResterende looptijd9 tot 10 jaar (procenten) StaatsleningenResterende looptijd3 tot 5 jaar (procenten) StaatsleningenResterende looptijd5 tot 8 jaar (procenten) StaatsleningenResterende looptijd3 tot 8 jaar (procenten) RendementenStaatsleningen5 langstlopende leningen (procenten) RendementenStaatsleningenNieuwste 10-jarige leningen (procenten) RendementenBankleningenGewone obligaties (procenten) RendementenBankleningenKapitaalobligaties (procenten) RendementenBankleningenPand- en bankbrieven (procenten) ObligatiesDurationsAlgemeen (jaar) DurationsStaatsleningenTotaal staatsleningen (jaar) DurationsStaatsleningenVaste looptijd (jaar) StaatsleningenResterende looptijd0 tot 3 jaar (jaar) StaatsleningenResterende looptijd3 tot 5 jaar (jaar) StaatsleningenResterende looptijd5 tot 8 jaar (jaar) StaatsleningenResterende looptijd8 jaar en langer (jaar) DurationsFinanciële instellingenGewone obligaties (jaar) DurationsFinanciële instellingenKapitaalobligaties (jaar)
Vrijdag 12 december 2003 471,5 459,4 529,8 451,8 521,1 433,2 700,9 418,7 316,0 365,8 209,6 732,1 344,4 475,9 603,1 264,4 300,1 276,4 122,3 140,1 188,6 193,5 194,9 69,6 136,5 132,9 100,5 . 170,0 115,5 123,8 96,5 93,9 123,2 88,8 146,0 970,7 866,2 1.167,4 857,9 1.214,4 724,3 1.264,8 657,4 659,2 829,4 363,7 1.179,7 590,7 1.286,2 1.301,7 309,9 329,9 349,9 140,8 159,8 215,4 212,7 76,6 205,6 157,2 153,9 154,7 . 170,1 129,7 163,6 207,6 213,7 243,3 207,8 197,1 120,2 130,0 134,9 283,0 425,9 425,3 422,7 358,3 402,6 451,4 476,6 407,8 515,7 3,95 2,91 3,20 3,51 3,68 3,91 4,20 4,08 4,29 3,36 3,89 3,68 4,40 4,29 3,89 4,19 3,99 4,34 4,69 4,69 1,42 3,41 5,59 9,71 3,70 4,78
Maandag 15 december 2003 472,0 460,3 530,7 452,2 523,5 431,9 705,2 420,2 317,2 368,7 208,0 727,0 343,5 477,3 606,3 264,1 302,0 277,4 122,8 140,7 189,7 193,5 196,3 70,2 137,2 133,0 100,7 . 170,1 115,7 124,6 96,4 93,9 122,9 88,8 146,0 971,8 867,9 1.169,3 858,6 1.220,0 722,2 1.272,6 659,7 661,7 835,9 360,8 1.171,4 589,1 1.289,9 1.308,6 309,6 332,0 351,2 141,3 160,6 216,7 212,7 77,2 207,0 158,0 154,0 154,9 . 170,2 129,9 164,7 207,6 213,7 242,8 207,9 197,1 120,1 129,9 134,7 283,1 426,0 425,3 422,6 358,5 402,6 451,1 476,2 408,2 515,8 3,96 2,91 3,19 3,53 3,69 3,90 4,22 4,10 4,31 3,36 3,90 3,68 4,42 4,31 4,01 4,14 4,11 4,33 4,68 4,68 1,41 3,40 5,58 9,70 3,70 4,77
Dinsdag 16 december 2003 470,2 457,3 529,8 449,8 522,0 428,6 706,7 410,5 313,5 359,1 204,0 728,5 346,2 476,6 604,2 257,5 293,3 275,6 121,9 139,1 187,6 192,4 194,0 69,2 135,4 133,1 100,8 . 169,7 115,9 123,9 96,3 93,8 123,2 88,7 145,4 968,1 862,2 1.167,3 854,0 1.216,5 716,6 1.275,2 644,5 654,0 814,2 353,8 1.173,7 593,8 1.287,9 1.304,1 301,8 322,4 348,9 140,4 158,7 214,2 211,4 76,1 204,5 156,0 154,1 155,2 . 169,7 130,1 163,7 207,3 213,5 243,4 207,5 196,3 120,2 130,1 135,0 283,5 426,5 425,8 423,2 358,6 402,9 452,0 477,5 408,6 516,2 3,93 2,88 3,17 3,52 3,65 3,87 4,20 4,08 4,29 3,34 3,87 3,66 4,39 4,29 4,07 4,16 4,06 4,33 4,69 4,69 1,41 3,40 5,58 9,71 3,70 4,77
Woensdag 17 december 2003 469,2 454,1 531,9 446,8 514,4 429,2 711,6 401,5 312,2 356,5 206,2 727,8 344,2 470,0 595,2 254,7 291,9 275,6 122,0 139,1 187,1 192,3 194,0 67,8 135,6 133,3 100,9 . 170,0 116,0 124,0 96,2 93,7 123,1 88,5 145,4 966,0 856,0 1.171,9 848,4 1.198,7 717,6 1.284,1 630,4 651,3 808,3 357,7 1.172,6 590,5 1.270,1 1.284,7 298,5 320,8 348,9 140,4 158,7 213,6 211,4 74,6 204,6 156,2 154,3 155,4 . 170,1 130,3 163,9 206,9 213,1 243,2 207,1 196,3 120,3 130,3 135,4 283,4 427,1 426,6 423,9 358,7 403,6 453,0 479,0 409,0 516,6 3,90 2,83 3,19 3,45 3,66 3,84 4,15 4,03 4,25 3,32 3,84 3,63 4,36 4,25 3,96 4,11 3,94 4,33 4,69 4,69 1,40 3,40 5,58 9,71 3,70 4,77
Donderdag 18 december 2003 472,8 456,3 538,3 448,9 519,7 429,0 705,1 407,3 317,1 358,6 207,6 725,6 339,9 475,3 601,0 257,8 292,4 273,7 122,0 139,2 187,8 193,0 193,6 68,4 135,4 133,2 100,9 . 170,0 115,7 124,2 96,3 93,7 123,1 88,6 145,8 973,5 860,2 1.186,1 852,4 1.211,0 717,3 1.272,5 639,4 661,4 813,0 360,1 1.169,2 583,0 1.284,5 1.297,2 302,1 321,5 346,5 140,5 158,8 214,5 212,1 75,2 204,1 156,0 154,3 155,3 . 170,1 129,9 164,1 207,2 213,2 243,2 207,3 196,8 120,6 130,5 135,5 281,2 427,4 426,8 424,2 358,9 403,8 453,3 479,6 409,3 517,6 3,88 2,84 3,07 3,44 3,60 3,82 4,14 4,02 4,25 3,26 3,81 3,59 4,35 4,25 4,02 4,11 4,03 4,33 4,69 4,69 1,40 3,40 5,58 9,71 3,70 4,77
Vrijdag 19 december 2003 477,2 460,3 544,0 452,6 525,9 431,1 710,1 411,0 320,0 371,8 210,2 723,0 341,0 481,3 608,0 261,4 296,3 275,0 122,6 140,4 188,9 195,0 197,0 69,1 136,7 133,4 101,0 . 170,1 116,1 124,1 96,0 93,5 122,9 88,4 145,5 982,5 867,8 1.198,8 859,5 1.225,5 720,7 1.281,4 645,3 667,5 843,1 364,6 1.164,9 584,9 1.300,7 1.312,4 306,4 325,7 348,1 141,2 160,2 215,7 214,3 76,0 207,7 157,4 154,4 155,5 . 170,2 130,4 164,0 206,6 212,7 242,8 206,7 196,4 120,4 130,2 135,2 280,8 427,1 426,4 423,7 358,7 403,5 452,5 478,6 409,4 517,5 3,91 2,87 3,16 3,45 3,63 3,86 4,16 4,06 4,28 3,31 3,85 3,63 4,37 4,28 3,97 4,13 3,91 4,33 4,68 4,68 1,40 3,40 5,57 9,71 3,70 4,76
Maandag 22 december 2003 475,2 458,3 542,3 450,4 521,8 430,1 706,2 410,2 317,7 380,2 210,4 725,2 338,2 476,9 603,7 260,6 291,4 274,5 122,5 140,2 189,8 192,9 196,0 69,3 136,6 133,2 100,7 . 170,3 115,9 124,2 95,5 93,0 122,3 87,9 145,0 978,4 864,0 1.195,0 855,3 1.216,0 719,1 1.274,4 644,0 662,8 862,0 365,0 1.168,5 580,0 1.288,9 1.303,0 305,5 320,3 347,5 141,0 159,9 216,8 212,0 76,2 206,6 157,3 154,2 155,1 . 170,4 130,1 164,2 205,6 211,5 241,7 205,6 195,8 120,5 130,4 135,3 280,9 427,5 426,8 424,2 358,9 403,8 453,2 479,7 409,6 517,8 3,89 2,83 3,13 3,45 3,62 3,85 4,16 4,03 4,26 3,29 3,83 3,61 4,35 4,26 4,00 4,14 4,23 4,33 4,68 4,68 1,39 3,39 5,57 9,71 3,70 4,75
Dinsdag 23 december 2003 475,9 459,9 540,2 452,8 525,8 431,4 706,4 408,5 322,5 382,3 210,7 727,9 337,6 482,3 607,5 260,4 296,0 275,7 122,7 140,5 189,7 193,5 196,4 69,6 137,0 133,3 100,9 . 170,3 116,1 124,3 96,0 93,4 122,2 88,4 145,6 979,9 867,0 1.190,4 859,8 1.225,4 721,3 1.274,8 641,3 672,9 866,8 365,5 1.172,9 579,1 1.303,3 1.311,2 305,2 325,4 349,1 141,2 160,3 216,7 212,6 76,6 207,1 157,7 154,4 155,3 . 170,3 130,4 164,3 206,5 212,5 241,5 206,7 196,5 120,6 130,5 135,5 280,9 427,7 427,2 424,5 358,9 404,1 453,6 480,5 409,8 518,0 3,87 2,76 3,11 3,43 3,60 3,82 4,15 4,02 4,23 3,27 3,81 3,60 4,34 4,23 4,04 4,13 3,97 4,34 4,68 4,68 1,39 3,38 5,56 9,71 3,73 4,75
Woensdag 24 december 2003 477,1 461,0 542,2 453,6 525,4 433,2 706,8 412,3 324,5 382,4 210,9 730,6 340,8 481,9 607,0 262,4 298,3 275,2 122,9 140,8 190,2 194,9 196,7 69,5 137,2 133,4 101,0 . 170,3 116,0 124,5 95,9 93,2 122,5 88,1 146,7 982,4 869,2 1.194,7 861,3 1.224,5 724,3 1.275,6 647,4 676,9 867,1 365,8 1.177,3 584,6 1.302,3 1.310,2 307,6 327,9 348,4 141,5 160,7 217,2 214,2 76,5 207,4 158,0 154,4 155,4 . 170,3 130,2 164,5 206,3 212,0 242,1 206,1 198,0 120,4 130,5 136,0 280,9 427,8 427,2 424,5 358,8 403,4 453,5 481,4 409,8 518,5 3,78 2,79 3,14 3,48 3,59 3,82 4,10 4,02 4,18 3,31 3,81 3,61 4,18 4,18 4,12 4,02 3,90 4,33 4,68 4,68 1,38 3,38 5,56 9,70 3,73 4,75
Maandag 29 december 2003 481,0 464,7 546,8 457,1 529,4 436,6 714,4 416,5 326,5 382,3 212,0 730,9 346,5 480,9 614,1 264,9 303,4 277,9 123,1 141,1 191,4 194,7 196,6 70,0 137,3 133,6 101,2 . 170,3 116,0 124,8 95,8 93,2 122,9 88,1 145,5 990,3 876,0 1.204,8 868,0 1.233,8 730,0 1.289,2 653,8 681,1 866,8 367,8 1.177,8 594,3 1.299,6 1.325,5 310,5 333,5 351,8 141,7 161,0 218,6 214,0 77,0 207,3 158,1 154,7 155,7 . 170,3 130,3 164,9 206,1 212,1 242,8 206,1 196,4 120,6 130,6 135,5 280,5 428,1 427,4 424,8 359,2 404,3 454,1 480,5 410,2 518,9 3,87 2,81 3,07 3,43 3,59 3,82 4,13 4,00 4,24 3,25 3,81 3,58 4,34 4,24 3,84 4,20 4,04 4,32 4,66 4,66 1,37 3,37 5,55 9,69 3,71 4,74
Dinsdag 30 december 2003 484,3 468,0 550,1 460,6 535,8 438,1 718,3 418,3 330,9 389,4 211,2 736,6 346,4 485,0 622,4 265,1 307,8 279,7 123,8 142,3 193,3 195,8 198,3 70,8 138,6 133,5 101,2 . 170,0 116,0 125,6 96,1 93,5 122,9 88,3 146,2 997,2 882,4 1.212,1 874,6 1.248,7 732,5 1.296,3 656,7 690,2 883,0 366,5 1.186,9 594,2 1.310,7 1.343,4 310,7 338,4 354,1 142,5 162,3 220,7 215,2 77,9 209,1 159,6 154,6 155,7 . 170,1 130,3 166,0 206,7 212,6 242,8 206,7 197,4 120,5 130,2 135,0 280,4 427,5 426,8 424,1 359,1 404,0 453,1 478,7 409,9 517,9 3,91 2,84 3,09 3,47 3,63 3,87 4,19 4,06 4,29 3,28 3,85 3,62 4,38 4,29 4,17 4,11 4,07 4,31 4,65 4,65 1,37 3,36 5,54 9,67 3,71 4,73
Woensdag 31 december 2003 485,8 468,9 553,8 460,8 536,9 437,7 720,2 415,4 334,5 391,5 211,1 740,3 351,2 485,1 624,0 263,6 304,5 280,2 123,6 142,1 193,8 196,2 196,9 70,9 138,2 133,4 101,1 . 169,7 116,0 125,2 96,1 93,4 123,3 88,2 146,7 1.000,2 884,0 1.220,4 875,0 1.251,1 731,8 1.299,6 652,2 697,9 887,6 366,2 1.192,9 602,4 1.310,9 1.346,9 309,0 334,7 354,7 142,3 162,2 221,4 215,6 77,9 207,7 159,2 154,4 155,6 . 169,8 130,2 165,5 206,7 212,5 243,6 206,5 198,0 120,4 130,2 135,2 280,5 427,5 426,8 424,1 359,0 403,8 453,4 479,0 409,9 517,7 3,92 2,85 3,16 3,47 3,71 3,86 4,19 4,01 4,24 3,31 3,86 3,64 4,36 4,24 4,11 4,35 4,03 4,31 4,65 4,65 1,37 3,36 5,54 9,67 3,71 4,73
Bron: CBS.
Verklaring van tekens