Nationaal en internationaal goederenvervoer; 1998-2003

Nationaal en internationaal goederenvervoer; 1998-2003

Vervoerwijzen Perioden Vervoersstromen Totale goederenvervoer Alle vervoermiddelen (1 000 ton) Vervoersstromen Totale goederenvervoer Nederlandse vervoermiddelen (1 000 ton) Vervoersstromen Totale goederenvervoer Buitenlandse vervoermiddelen (1 000 ton) Vervoersstromen Binnenlands goederenvervoer (1 000 ton) Vervoersstromen Internationaal bilateraal vervoer Totale bilaterale vervoer Alle vervoermiddelen (1 000 ton) Vervoersstromen Internationaal bilateraal vervoer Gelost in Nederland Alle vervoermiddelen (1 000 ton) Vervoersstromen Internationaal bilateraal vervoer Geladen in Nederland Alle vervoermiddelen (1 000 ton)
Totaal modaliteiten 2003 1.582.563 . . 614.612 900.255 485.029 415.225
Zeevaart 2003 431.002 24.620 406.382 431.002 328.675 102.327
Binnenvaart 2003 292.241 206.328 85.913 91.612 160.466 47.844 112.622
Wegvervoer 2003 702.278 646.746 55.532 517.292 157.453 78.347 79.106
Spoorvervoer 2003 29.697 . . 5.708 23.989 6.726 17.263
Luchtvaart 2003 1.341 743 598 . 1.341 687 654
Pijpleidingvervoer 2003 126.004 126.004 22.750 103.253
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gegevens beschikbaar: vanaf 1998 t/m 2003
Frequentie: STOPGEZET
Door externe ontwikkelingen is de onderlinge vergelijkbaarheid van cijfers
uit deze tabel niet langer te waarborgen. Het CBS zal relevante gegevens
uit deze publicatie in de toekomst in meerdere compacte tabellen
beschikbaar stellen.
Publicatie in huidige vorm is daarom stopgezet.

Meer informatie
Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Vervoersstromen
Het vervoerde gewicht naar de vervoersstromen binnenlands en
internationaal vervoer, uitgesplitst naar richting (geladen en gelost in
Nederland) en naar nationaliteit van het vervoermiddel (Nederlands
en buitenlands).
Totale goederenvervoer
Het totaal vervoerde gewicht in binnenlands en internationaal vervoer.
Het internationale vervoer omvat bilateraal vervoer (laad- of losplaats
in Nederland), alsmede het cabotage vervoer en derdelanden vervoer
door Nederlandse voertuigen in het buitenland.
Alle vervoermiddelen
Goederenvervoer door Nederlandse èn buitenlandse vervoermiddelen
in relatie met het Nederlands grondgebied.
Nederlandse vervoermiddelen
Buitenlandse vervoermiddelen
Buitenlandse vervoermiddelen zijn alleen meegeteld voorzover er een
vervoersrelatie bestaat met het Nederlands territorium (geladen en/of
gelost in Nederland en doorvoer zonder overlading over Nederlands
grondgebied).
Binnenlands goederenvervoer
Goederenvervoer met laad- en losplaats in Nederland.
De waarneming van dit transport betreft overwegend Nederlandse
vervoermiddelen (in binnenvaart echter inclusief het vervoer
door buitenlandse vaartuigen).
Internationaal bilateraal vervoer
Goederenvervoer, waarbij de plaats van lading óf de plaats van lossing
buiten Nederland ligt.
Totale bilaterale vervoer
Alle vervoermiddelen
Gelost in Nederland
Alle vervoermiddelen
Geladen in Nederland
Alle vervoermiddelen