Prognose bevolking; kerncijfers, 2006 - 2050

Prognose bevolking; kerncijfers, 2006 - 2050

Prognose(-interval) Perioden Bevolkingsomvang (aantal) Leeftijdsgroepen 0 tot 20 jaar (aantal) Leeftijdsgroepen 20 tot 65 jaar (aantal) Leeftijdsgroepen 65 jaar en ouder (aantal) Leeftijdsgroepen % 0 tot 20 jaar (%) Leeftijdsgroepen % 20 tot 65 jaar (%) Leeftijdsgroepen % 65 jaar en ouder (%) Demografische druk (%) Levendgeborenen (aantal) Totaal vruchtbaarheidscijfer (aantal) Overledenen (aantal) Levensverwachting bij geboorte Levensverwachting mannen (jaar) Levensverwachting bij geboorte Levensverwachting vrouwen (jaar) Migratie Immigratie (aantal) Migratie Emigratie (inclusief correcties) (aantal) Migratie Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Prognose 2006 184.354 1,71 135.849 77,64 81,69 100.358 131.656 -31.298
Prognose 2010 16.432.518 3.894.870 10.017.225 2.520.420 23,7 61,0 15,3 64,0 176.979 1,75 143.032 78,25 81,92 120.113 125.297 -5.184
Prognose 2020 16.747.887 3.677.838 9.789.015 3.281.031 22,0 58,4 19,6 71,1 180.697 1,75 162.771 79,51 82,52 122.026 114.046 7.981
Prognose 2030 16.975.872 3.626.411 9.400.197 3.949.266 21,4 55,4 23,3 80,6 184.640 1,75 190.111 80,24 83,11 119.409 105.330 14.079
Prognose 2040 16.963.080 3.684.825 9.032.203 4.246.057 21,7 53,2 25,0 87,8 176.371 1,75 215.012 80,89 83,67 117.585 96.887 20.698
Prognose 2050 16.797.096 3.626.346 9.206.436 3.964.318 21,6 54,8 23,6 82,4 177.924 1,75 218.858 81,49 84,19 116.603 92.616 23.987
Ondergrens 95%-prognose-interval 2006 175.685 1,63 122.993 76,65 80,70 81.694 105.624 -76.384
Ondergrens 95%-prognose-interval 2010 16.198.238 3.827.271 9.862.027 2.456.945 23,5 60,7 15,0 63,3 157.903 1,57 117.369 75,94 79,61 84.339 91.196 -77.345
Ondergrens 95%-prognose-interval 2020 15.823.416 3.322.507 9.250.040 2.981.534 20,7 57,1 18,1 67,2 145.901 1,45 124.397 75,48 78,48 77.756 74.707 -60.175
Ondergrens 95%-prognose-interval 2030 15.407.679 2.974.690 8.571.650 3.335.387 18,7 52,9 20,3 72,3 137.327 1,34 144.932 74,97 77,85 73.983 66.782 -50.263
Ondergrens 95%-prognose-interval 2040 14.597.206 2.780.106 7.901.922 3.291.583 17,9 49,9 20,6 75,5 118.550 1,26 162.523 74,77 77,55 71.952 60.874 -40.354
Ondergrens 95%-prognose-interval 2050 13.822.869 2.464.286 7.807.111 2.830.320 17,1 50,6 18,2 67,8 105.668 1,22 165.692 74,95 77,65 70.900 54.670 -20.964
Bovengrens 95%-prognose-interval 2006 192.774 1,79 149.922 78,63 82,68 127.511 172.158 6.154
Bovengrens 95%-prognose-interval 2010 16.621.466 3.952.666 10.149.469 2.573.261 23,9 61,2 15,7 64,9 194.671 1,92 173.919 80,53 84,20 173.625 194.623 51.593
Bovengrens 95%-prognose-interval 2020 17.518.520 3.979.025 10.283.915 3.543.811 23,1 59,8 21,2 75,0 215.807 2,05 207.578 83,51 86,52 196.585 187.844 69.965
Bovengrens 95%-prognose-interval 2030 18.336.658 4.269.801 10.244.289 4.498.393 23,8 58,0 26,3 88,9 232.405 2,14 243.873 85,14 88,02 200.169 178.216 75.136
Bovengrens 95%-prognose-interval 2040 19.046.588 4.608.869 10.286.832 5.104.988 25,0 57,0 29,5 100,2 233.687 2,21 267.466 86,88 89,66 200.434 166.021 82.126
Bovengrens 95%-prognose-interval 2050 19.649.472 4.767.697 10.844.421 5.083.276 25,7 59,6 29,4 97,7 259.250 2,30 271.873 88,75 91,45 200.174 162.692 75.420
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over:
De bevolkingsomvang
Drie leeftijdsgroepen 0 tot 20 jaar, 20 tot 65 jaar en 65 jaar en ouder
De demografische druk
Het aantal levendgeborenen
Het totaal vruchtbaarheidscijfer
Het aantal overledenen
De levensverwachting bij geboorte van mannen en vrouwen
De immigratie, emigratie en het migratiesaldo

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006
Frequentie: stopgezet per 18 december 2008

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
13 december 2006.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de
prognoseperiode loopt nu van 2006 tot 2050.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2008 komt de nieuwe bevolkingsprognose uit.

Toelichting onderwerpen

Bevolkingsomvang
Leeftijdsgroepen
0 tot 20 jaar
20 tot 65 jaar
65 jaar en ouder
% 0 tot 20 jaar
% 20 tot 65 jaar
% 65 jaar en ouder
Demografische druk
Demografische druk
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in
verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in
de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende
deel van de bevolking.
Levendgeborenen
Levendgeborenen
Kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de
zwangerschapsduur.
Totaal vruchtbaarheidscijfer
Totaal vruchtbaarheidscijfer
De som van de afzonderlijke leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers.
Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal kinderen dat een
vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen
leeftijdsspecifieke
vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden gelden.
Overledenen
Overledenen
Personen die zijn overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte
heeft ondertekend.
Levensverwachting bij geboorte
Levensverwachting
Het aantal jaren dat iemand van deze leeftijd naar verwachting nog te
leven heeft onder de veronderstelling dat de sterftekansen vanaf het
kalenderjaar in de toekomst niet meer zullen veranderen.
Levensverwachting mannen
Levensverwachting vrouwen
Migratie
Immigratie
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland voor een termijn van ten
minste vier maanden.
Emigratie (inclusief correcties)
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland voor een termijn van ten
minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de
administratief opgenomen personen.
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie.