Vestigingen naar activiteit, provincie en corop

Vestigingen naar activiteit, provincie en corop

SBI'93 Perioden Nederland (absoluut) Naar provincie Groningen (absoluut) Naar provincie Friesland (absoluut) Naar provincie Drenthe (absoluut) Naar provincie Overijssel (absoluut) Naar provincie Flevoland (absoluut) Naar provincie Gelderland (absoluut) Naar provincie Utrecht (absoluut) Naar provincie Noord-Holland (absoluut) Naar provincie Zuid-Holland (absoluut) Naar provincie Zeeland (absoluut) Naar provincie Noord-Brabant (absoluut) Naar provincie Limburg (absoluut)
Totaal SBI'93 1 januari 2006 826.305 26.345 34.090 24.415 54.415 17.960 100.765 61.995 144.835 162.935 20.995 126.465 51.090
A Landbouw, jacht en bosbouw 1 januari 2006 93.625 4.010 6.775 4.660 10.475 2.370 15.675 4.160 7.175 12.035 4.005 16.090 6.190
01 Landbouw en jacht 1 januari 2006 93.095 4.000 6.760 4.640 10.420 2.370 15.490 4.115 7.150 12.020 3.995 15.995 6.140
011 Akker- en tuinbouw 1 januari 2006 27.510 1.400 600 1.245 885 1.630 2.805 460 2.980 5.415 2.695 4.755 2.640
0111 Akkerbouw 1 januari 2006 13.195 1.245 465 1.010 585 1.325 970 85 825 925 2.190 2.315 1.250
01121 Teelt groenten,bloemen,champignons 1 januari 2006 9.675 95 95 155 160 190 860 125 1.965 3.625 155 1.355 900
01122 Teelt van boomkwekerijgewassen 1 januari 2006 2.930 55 30 75 120 25 390 75 90 750 40 975 305
0113 Fruitteelt 1 januari 2006 1.710 5 10 10 15 90 585 170 100 115 305 110 185
012 Fokken en houden van dieren 1 januari 2006 47.770 1.985 5.365 2.575 8.170 325 10.085 2.595 2.525 2.970 580 8.280 2.315
0121 Fokken en houden van rundvee 1 januari 2006 23.845 1.035 3.125 1.240 4.520 230 4.920 1.500 1.115 1.570 235 3.595 765
0122 Fokken, houden overige graasdieren 1 januari 2006 17.730 850 2.090 1.165 2.785 60 3.750 950 1.345 1.255 285 2.370 835
0123 Fokken en houden van varkens 1 januari 2006 4.225 40 60 85 645 10 985 110 15 50 25 1.755 445
0124 Fokken en houden van pluimvee 1 januari 2006 1.335 40 70 65 180 15 320 20 15 20 20 385 195
0125 Fokken en houden v overige dieren 1 januari 2006 635 20 20 20 45 15 115 15 35 75 25 175 70
013 Gemengde landbouwbedrijven 1 januari 2006 3.920 170 115 275 435 110 670 70 160 140 250 1.030 490
0130 Gemengde landbouwbedrijven 1 januari 2006 3.920 170 115 275 435 110 670 70 160 140 250 1.030 490
014 Dienstverlening t.b.v. de landbouw 1 januari 2006 13.860 440 680 540 930 300 1.920 990 1.480 3.495 465 1.920 695
01411 Hoveniersbedrijven 1 januari 2006 5.970 150 245 200 365 130 935 545 855 1.200 150 865 330
01412 Dienstverlening v akker-, tuinbouw 1 januari 2006 6.605 255 325 255 430 160 720 375 545 2.185 290 810 255
0142 Dienstverlening t.b.v. veeteelt 1 januari 2006 1.285 35 110 80 140 15 265 70 80 110 25 245 110
015 Jacht 1 januari 2006 35 0 0 0 0 0 10 5 5 5 0 5 0
0150 Jacht 1 januari 2006 35 0 0 0 0 0 10 5 5 5 0 5 0
02 Bosbouw; dienstverlening v bosbouw 1 januari 2006 530 10 15 25 55 5 180 40 25 15 10 95 50
020 Bosbouw; dienstverlening v bosbouw 1 januari 2006 530 10 15 25 55 5 180 40 25 15 10 95 50
0200 Bosbouw; dienstverlening v bosbouw 1 januari 2006 530 10 15 25 55 5 180 40 25 15 10 95 50
B Visserij 1 januari 2006 730 20 45 0 15 145 25 5 145 105 175 40 10
05 Visserij, kweken vis, schaaldieren 1 januari 2006 730 20 45 0 15 145 25 5 145 105 175 40 10
050 Visserij, kweken vis, schaaldieren 1 januari 2006 730 20 45 0 15 145 25 5 145 105 175 40 10
05011 Zee- en kustvisserij 1 januari 2006 460 10 35 0 0 125 0 0 115 85 70 10 0
05012 Binnenvisserij 1 januari 2006 90 0 5 0 5 10 5 0 25 15 15 5 0
0502 Kweken van vis en schaaldieren 1 januari 2006 180 10 5 0 5 5 15 5 5 5 90 25 5
C Delfstoffenwinning 1 januari 2006 270 10 10 20 10 5 30 5 55 60 10 15 30
10 Turfwinning 1 januari 2006 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Turfwinning 1 januari 2006 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1030 Turfwinning 1 januari 2006 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Aardolie- en aardgaswinning 1 januari 2006 105 5 0 15 0 0 0 0 45 35 0 0 0
111 Aardolie- en aardgaswinning 1 januari 2006 35 0 0 5 0 0 0 0 15 15 0 0 0
1110 Aardolie- en aardgaswinning 1 januari 2006 35 0 0 5 0 0 0 0 15 15 0 0 0
112 Dienstverlening olie-, gaswinning 1 januari 2006 70 0 0 10 0 0 0 0 35 15 0 0 0
1120 Dienstverlening olie-, gaswinning 1 januari 2006 70 0 0 10 0 0 0 0 35 15 0 0 0
14 Zand-, grind-, klei-, zoutwinning 1 januari 2006 160 5 10 5 10 5 30 5 10 25 10 15 30
142 Zand-, grind- en kleiwinning 1 januari 2006 115 0 10 5 5 0 25 5 5 15 10 5 25
1421 Zand- en grindwinning 1 januari 2006 115 0 10 5 5 0 25 5 5 15 10 5 25
1422 Kleiwinning 1 januari 2006 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Zoutwinning 1 januari 2006 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1440 Zoutwinning 1 januari 2006 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Overige delfstoffenwinning 1 januari 2006 40 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 5 5
1450 Overige delfstoffenwinning 1 januari 2006 40 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 5 5
D Industrie 1 januari 2006 51.380 1.685 2.410 1.370 3.685 1.030 6.815 3.275 8.185 8.725 1.120 9.535 3.545
15 Voedingsmiddelen-, drankenindustr 1 januari 2006 6.415 220 350 215 435 125 905 380 940 1.145 180 1.050 475
151 Slachterijen, vleesverwerkende ind 1 januari 2006 780 25 25 20 75 20 130 45 90 145 10 165 35
1511 Slachterijen (excl. pluimvee-) 1 januari 2006 330 10 10 10 45 5 65 25 25 50 5 65 15
1512 Pluimveeslachterijen 1 januari 2006 60 5 0 0 0 0 25 5 5 5 0 10 5
15131 Snackindustrie (incl. salades ed) 1 januari 2006 175 5 5 0 10 5 15 10 25 45 0 45 5
15132 Vleeswaren-, ov -verwerkende ind 1 januari 2006 210 5 5 5 20 5 30 5 30 40 5 45 10
152 Visverwerkende industrie 1 januari 2006 135 5 10 0 5 40 10 10 20 15 5 10 5
1520 Visverwerkende industrie 1 januari 2006 135 5 10 0 5 40 10 10 20 15 5 10 5
153 Groente-, fruitverwerkende industr 1 januari 2006 190 5 10 5 10 5 25 5 20 20 10 40 25
1531 Aardappelproductenindustrie 1 januari 2006 30 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 5 5
1532 Fruit- en groentesappenindustrie 1 januari 2006 50 5 10 5 5 0 10 0 5 0 0 5 0
1533 Groente-, fruitverwerkende industr 1 januari 2006 110 0 0 0 5 0 15 0 15 15 10 30 15
154 Margarine- ea oliën-, vettenindust 1 januari 2006 45 0 0 0 0 0 5 0 15 10 0 5 0
1541 Spijsoliën- en -vettenindustrie 1 januari 2006 10 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0
1542 Raffinage v spijsoliën en -vetten 1 januari 2006 20 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 0
1543 Margarine-industrie 1 januari 2006 15 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0
155 Zuivelindustrie 1 januari 2006 510 35 65 50 55 5 120 15 50 30 5 65 15
1551 Zuivelindustr (ex. consumptie-ijs) 1 januari 2006 405 30 60 45 40 5 100 10 40 20 0 40 10
1552 Consumptie-ijsindustrie 1 januari 2006 105 5 5 5 15 0 20 5 10 10 0 25 5
156 Meelindustrie 1 januari 2006 115 10 5 5 5 0 20 0 15 15 10 15 10
1561 Meelindustrie (excl. zetmeel) 1 januari 2006 90 5 5 0 5 0 15 0 5 10 5 15 10
1562 Zetmeelindustrie 1 januari 2006 25 5 0 0 0 0 5 0 10 5 0 0 0
157 Diervoederindustrie 1 januari 2006 295 15 15 25 25 5 65 15 20 25 5 60 15
1571 Veevoederindustrie 1 januari 2006 250 15 15 20 25 5 55 10 15 20 5 45 15
1572 Huisdiervoederindustrie 1 januari 2006 45 0 0 0 0 0 10 5 5 5 0 15 0
158 Overige voedingsmiddelenindustrie 1 januari 2006 4.130 120 205 105 245 45 505 265 680 850 130 645 335
1581 Broodfabr, brood-, banketbakkerij 1 januari 2006 3.545 100 160 85 210 35 430 230 590 760 120 540 285
1582 Banketfabr, beschuit-, biscuitind 1 januari 2006 175 5 15 5 15 5 20 5 20 35 5 30 15
1583 Suikerindustrie 1 januari 2006 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
15841 Cacoaboonverwerkende industrie 1 januari 2006 20 0 0 0 0 0 5 0 10 0 0 0 0
15842 Chocolade- en suikerwerkindustrie 1 januari 2006 145 0 10 5 5 0 15 5 25 20 5 30 25
1585 Deegwarenindustrie 1 januari 2006 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1586 Koffiebranderijen, theepakkerijen 1 januari 2006 40 0 5 0 5 0 5 5 10 5 0 5 5
1587 Azijn, specerijen-, kruiderijenind 1 januari 2006 50 5 0 0 0 0 10 5 5 10 0 5 0
1588 Voedingspreparaten-, dieetvoed ind 1 januari 2006 25 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5 5
1589 Overige voedingsmiddelenind. n.e.g. 1 januari 2006 110 5 10 5 5 0 20 10 15 15 0 15 5
159 Drankenindustrie 1 januari 2006 215 5 10 5 15 0 30 15 30 30 10 40 30
1591 Distilleerderijen,likeurstokerijen 1 januari 2006 35 0 5 0 0 0 5 0 5 10 0 5 0
1592 Verv van ethylalcohol via gisting 1 januari 2006 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1593 Vervaardiging van wijn 1 januari 2006 20 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5
1594 Vervaardigen cider ea vruchtenwijn 1 januari 2006 10 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0
1595 Verv ov niet-gedistilleerde drank 1 januari 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1596 Bierbrouwerijen 1 januari 2006 95 5 0 0 5 0 10 10 15 15 5 20 15
1597 Mouterijen 1 januari 2006 15 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0
1598 Mineraalwater-, frisdrankenindustr 1 januari 2006 30 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 5 5
16 Tabakverwerkende industrie 1 januari 2006 30 0 0 0 5 0 5 0 5 0 0 5 0
160 Tabakverwerkende industrie 1 januari 2006 30 0 0 0 5 0 5 0 5 0 0 5 0
1600 Tabakverwerkende industrie 1 januari 2006 30 0 0 0 5 0 5 0 5 0 0 5 0
17 Textielindustrie 1 januari 2006 1.460 35 75 35 175 25 200 70 215 215 45 270 90
171 Spinnerijen 1 januari 2006 30 0 0 0 5 0 5 0 0 5 5 10 0
1711 Katoenspinnerijen 1 januari 2006 15 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Vestigingen naar activiteit en regio.

1994 - 2006.
Gewijzigd op 08 april 2008.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Nederland
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of
terreinen, benut door een onderneming voor de uitoefening van de
activiteiten.
Naar provincie
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg