Bouwkosten van woningen; Inputindexcijfers 1995=100

Bouwkosten van woningen; Inputindexcijfers 1995=100

Perioden Bouwkosten totaal (1995=100) Looncomponent (1995=100) Materiaalcomponent (1995=100)
1995 januari 99.2 98.4 99.9
1995 februari 99.4 98.4 100.1
1995 maart 99.4 98.4 100.2
1995 april 99.9 99.7 100.1
1995 mei 99.9 99.7 100.1
1995 juni 100.0 99.8 100.0
1995 juli 100.5 100.9 100.2
1995 augustus 100.4 100.9 100.1
1995 september 100.5 100.9 100.1
1995 oktober 100.2 100.9 99.7
1995 november 100.4 100.7 99.8
1995 december 100.4 100.7 99.7
1995 100.0 100.0 100.0
1996 januari 100.6 102.1 99.3
1996 februari 100.5 102.1 99.2
1996 maart 100.6 102.1 99.3
1996 april 100.7 102.3 99.5
1996 mei 100.8 102.3 99.6
1996 juni 100.6 102.3 99.3
1996 juli 100.8 102.7 99.3
1996 augustus 100.8 102.7 99.3
1996 september 100.8 102.7 99.3
1996 oktober 101.0 102.7 99.6
1996 november 100.9 102.9 99.4
1996 december 101.0 102.9 99.5
1996 100.7 102.5 99.4
1997 januari 101.7 103.8 100.1
1997 februari 101.8 103.8 100.3
1997 maart 101.8 103.8 100.3
1997 april 102.2 104.2 100.6
1997 mei 102.2 104.2 100.6
1997 juni 102.6 104.9 100.7
1997 juli 102.9 105.5 100.9
1997 augustus 103.0 105.5 101.0
1997 september 103.0 105.5 101.0
1997 oktober 103.0 105.5 101.1
1997 november 103.2 105.5 101.4
1997 december 103.1 105.5 101.3
1997 102.6 104.8 100.8
1998 januari 104.9 108.2 102.3
1998 februari 104.9 108.2 102.4
1998 maart 104.9 108.2 102.4
1998 april 105.2 108.6 102.6
1998 mei 105.3 108.6 102.7
1998 juni 105.4 108.6 102.8
1998 juli 105.3 108.8 102.5
1998 augustus 105.3 108.8 102.5
1998 september 105.2 108.8 102.4
1998 oktober 105.7 110.1 102.2
1998 november 105.7 109.9 102.3
1998 december 105.6 109.9 102.2
1998 105.3 108.9 102.4
1999 januari 106.0 110.4 102.5
1999 februari 106.0 110.4 102.5
1999 maart 106.1 110.5 102.6
1999 april 106.7 111.6 102.9
1999 mei 106.7 111.6 102.9
1999 juni 106.8 111.6 103.0
1999 juli 107.7 113.4 103.2
1999 augustus 107.7 113.4 103.2
1999 september 107.8 113.4 103.3
1999 oktober 107.9 113.6 103.5
1999 november 108.0 113.6 103.6
1999 december 108.4 113.6 104.4
1999 107.1 112.3 103.2
2000 januari 109.6 113.9 106.1
2000 februari 109.6 113.9 106.2
2000 maart 109.7 113.9 106.3
2000 april 110.2 114.0 107.1
2000 mei 110.2 114.0 107.1
2000 juni 110.3 114.3 107.2
2000 juli 111.9 116.0 108.6
2000 augustus 111.9 116.0 108.6
2000 september 112.0 116.0 108.9
2000 oktober 112.3 116.0 109.3
2000 november 112.3 116.0 109.3
2000 december 112.3 116.0 109.3
2000 111.0 115.0 107.8
2001 januari 114.5 117.1 112.4
2001 februari 114.7 117.1 112.8
2001 maart 114.6 117.1 112.7
2001 april 116.3 120.7 112.9
2001 mei 116.8 121.7 112.9
2001 juni 117.4 123.0 113.0
2001 juli 117.8 123.8 113.1
2001 augustus 117.9 123.8 113.2
2001 september 117.9 123.8 113.3
2001 oktober 118.0 123.9 113.3
2001 november 118.0 123.9 113.3
2001 december 118.1 123.9 113.6
2001 116.8 121.6 113.0
2002 januari 119.9 126.0 115.2
2002 februari 120.0 126.0 115.3
2002 maart 120.6 127.0 115.5
2002 april 120.7 127.0 115.7
2002 mei 120.7 127.0 115.8
2002 juni 120.8 127.3 115.7
2002 juli 122.1 130.0 115.9
2002 augustus 122.1 130.0 115.8
2002 september 122.1 130.0 115.9
2002 oktober 122.1 130.0 115.9
2002 november 122.0 129.6 116.1
2002 december 121.9 129.6 115.9
2002 121.3 128.3 115.7
2003 januari 123.3 131.8 116.7
2003 februari 123.3 131.8 116.7
2003 maart 123.4 131.8 116.8
2003 april 123.5 132.1 116.8
2003 mei 123.6 132.1 116.9
2003 juni 123.7 132.2 117.0
2003 juli 124.4 134.0 116.9
2003 augustus 124.5 134.0 117.1
2003 september 124.5 134.0 117.0
2003 oktober 123.8 132.8 116.8
2003 november 123.8 132.8 116.8
2003 december 123.8 132.8 116.7
2003 123.8 132.7 116.9
2004 januari 124.4 133.8 116.9
2004 februari 125.2 134.8 117.6
2004 maart 125.6 134.8 118.4
2004 april 125.4 133.6 118.9
2004 mei 125.3 133.6 118.8
2004 juni 125.7 133.8 119.3
2004 juli 127.0 135.9 119.9
2004 augustus 127.1 135.9 120.1
2004 september 127.0 136.1 119.8
2004 oktober 127.3 136.1 120.4
2004 november 127.1 136.1 120.1
2004 december 127.0 136.1 119.9
2004 126.2 135.0 119.2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Inputindexcijfers (1995=100) van bouwkosten totaal, looncomponent
en materiaalcomponent
1995 - 2004; januari 1995 - december 2004
Gewijzigd op 09 maart 2005.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Bouwkosten totaal
Deze inputindexcijfers voor de bouwkosten van woningen volgen de
ontwikkeling van de kostenbestanddelen loon en materiaal. De reeks is
berekend uit de ontwikkeling van de loonkosten in de bouwnijverheid en
een pakket bouwmaterialen dat in de woningbouw wordt toegepast.
Mutaties in de kosten van materieel, algemene kosten en winst & risico
zijn in deze cijfers niet opgenomen. Voor de weging van de loon- en
materiaalcomponent is gebruik gemaakt van de uitkomsten van de
Productiestatistiek 1995.
Looncomponent
De loonindexcijfers zijn gebaseerd op de ontwikkeling van de
geactualiseerde loonkosten in de bouwnijverheid. Voor zover deze
gegevens nog niet beschikbaar zijn, is de ontwikkeling van de CAO-lonen
per gewerkt uur gebruikt.
Materiaalcomponent
In samenwerking met de Commissie Risicoregeling Woning en Utiliteitsbouw
is op basis van het verbruik van bouwmaterialen voor 3 typen woningen een
wegingschema vastgesteld. Het betreft hier het gemiddelde gebruik van
bouwmaterialen bij de bouw van appartementen, vrijstaande woningen en
zogenoemde rijtjeshuizen. Met het wegingschema worden de prijsindices van
de diverse materialen gewogen tot een prijsindex van materialen voor de
woningbouw.