Maatregelen tegen inbraak, standaard en bij afwezigheid,1997-2004

Maatregelen tegen inbraak, standaard en bij afwezigheid,1997-2004

Achtergrondkenmerken Perioden Standaardmaatregelen tegen inbraak Sloten/grendels op buitendeuren (%) Standaardmaatregelen tegen inbraak Luiken voor ramen/deuren (%) Standaardmaatregelen tegen inbraak Buitenverlichting (%) Standaardmaatregelen tegen inbraak Alarminstallatie (%) Standaardmaatregelen tegen inbraak Waakhond (%) Standaardmaatregelen tegen inbraak Andere voorzieningen (%) Standaardmaatregelen tegen inbraak Geen maatregelen (%) Maatregelen bij afwezigheid Andere mensen tijdelijk in huis (%) Maatregelen bij afwezigheid Buren e.a. houden oogje in 't zeil (%) Maatregelen bij afwezigheid Politie wordt ingelicht (%) Maatregelen bij afwezigheid Er brandt altijd licht (%) Maatregelen bij afwezigheid Waardevolle dingen opgeborgen (%) Maatregelen bij afwezigheid Waakhond (%) Maatregelen bij afwezigheid Andere maatregelen (%) Maatregelen bij afwezigheid Geen,n.v.t (altijd iemand in huis) (%) Maatregelen bij afwezigheid N.v.t.,altijd iemand in huis (%) Maatregelen bij afwezigheid Geen maatregelen (%)
Totaal achtergrondkenmerken 1997 79,0 12,3 74,2 7,6 16,6 9,7 7,5 13,1 79,2 9,9 43,0 48,2 5,7 4,7 12,4 . .
Totaal achtergrondkenmerken 1998 79,2 12,2 75,9 8,4 16,5 10,7 6,6 14,4 80,5 10,4 45,7 49,6 5,9 5,5 12,0 . .
Totaal achtergrondkenmerken 1999 80,6 12,8 75,6 8,5 14,7 9,8 6,4 12,3 80,7 10,3 43,6 49,8 5,7 4,8 . 9,2 4,0
Totaal achtergrondkenmerken 2000 81,2 13,0 76,0 8,6 15,3 10,2 6,1 13,0 81,6 10,0 46,2 51,1 6,2 5,0 . 7,9 3,8
Totaal achtergrondkenmerken 2001 81,4 12,9 74,7 9,1 16,2 8,8 6,1 12,3 79,7 8,5 43,8 50,2 5,6 4,4 . 8,7 5,4
Totaal achtergrondkenmerken 2002 82,1 12,4 77,3 9,0 15,7 8,1 5,9 13,3 80,4 7,5 42,6 48,9 4,6 4,7 . 9,2 4,1
Totaal achtergrondkenmerken 2003 82,1 14,0 76,8 9,4 16,7 7,5 5,8 13,6 80,0 6,8 41,3 48,3 5,4 4,9 . 9,0 4,5
Totaal achtergrondkenmerken 2004 83,3 13,5 78,4 9,3 15,7 8,5 5,3 12,0 79,8 6,6 40,1 50,3 3,8 4,3 . 9,9 4,3
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gegevens beschikbaar voor de jaren 1997-2004

Frequentie: stopgezet per 1 januari 2005.

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
tekstuele aanpassingen in titels, onderwerpen, categorieën en
toelichtingen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De dataverzameling voor deze reeks is stopgezet per 1 januari 2005.

Toelichting onderwerpen

Standaardmaatregelen tegen inbraak
Sloten/grendels op buitendeuren
Luiken voor ramen/deuren
Buitenverlichting
Alarminstallatie
Waakhond
Andere voorzieningen
Geen maatregelen
Maatregelen bij afwezigheid
Andere mensen tijdelijk in huis
Buren e.a. houden oogje in 't zeil
Politie wordt ingelicht
Er brandt altijd licht
Waardevolle dingen opgeborgen
Waakhond
Andere maatregelen
Geen,n.v.t (altijd iemand in huis)
Tot en met 1998.
N.v.t.,altijd iemand in huis
Vanaf 1999.
Geen maatregelen
Vanaf 1999.