Bedrijfsafval; afvalcategorie, verwerking, regio, 1996 - 2002

Bedrijfsafval; afvalcategorie, verwerking, regio, 1996 - 2002

Regio's Perioden Totaal bedrijfsafvalstoffen (1 000 ton) Naar afvalcategorie Procesafhankelijk afval Totaal procesafhankelijk afval (1 000 ton) Naar afvalcategorie Procesafhankelijk afval Gescheiden aangeboden Organisch afval (1 000 ton) Naar afvalcategorie Procesafhankelijk afval Gescheiden aangeboden Anorganisch afval (1 000 ton) Naar afvalcategorie Procesafhankelijk afval Gescheiden aangeboden Slibafval (1 000 ton) Naar afvalcategorie Procesafhankelijk afval Gescheiden aangeboden Gevaarlijk afval (1 000 ton) Naar afvalcategorie Procesafhankelijk afval Gescheiden aangeboden Overig afval (1 000 ton) Naar afvalcategorie Procesafhankelijk afval Gemengd aangeboden (1 000 ton) Naar afvalcategorie Procesonafhankelijk afval Totaal procesonafhankelijk afval (1 000 ton) Naar afvalcategorie Procesonafhankelijk afval Gescheiden aangeboden Organisch afval (1 000 ton) Naar afvalcategorie Procesonafhankelijk afval Gescheiden aangeboden Anorganisch afval (1 000 ton) Naar afvalcategorie Procesonafhankelijk afval Gescheiden aangeboden Overig afval (1 000 ton) Naar afvalcategorie Procesonafhankelijk afval Gemengd aangeboden (1 000 ton) Naar bewerkings- en verwerkingsmethode Hergebruik (1 000 ton) Naar bewerkings- en verwerkingsmethode Eindverwerking (1 000 ton)
Totaal Nederland 1996 10.225 9.170 3.872 3.018 1.146 387 - 749 1.055 270 301 119 366 6.952 3.273
Totaal Nederland 1998 11.185 9.920 3.970 3.372 1.420 432 115 611 1.265 303 236 344 382 7.776 3.408
Totaal Nederland 2000 20.642 19.710 8.752 7.784 1.671 659 165 678 932 312 192 160 268 17.745 2.896
Totaal Nederland 2002 20.296 19.348 8.319 8.018 1.741 448 255 566 948 380 295 38 235 17.156 3.140
Noord-Nederland 1996 1.274 1.059 473 199 186 2 - 199 215 22 147 7 39 646 628
Noord-Nederland 1998 1.310 1.084 589 261 149 5 23 57 226 28 28 130 39 762 550
Noord-Nederland 2000 2.211 2.102 914 856 219 13 64 36 115 26 16 44 29 1.851 360
Noord-Nederland 2002 2.185 2.061 771 917 268 3 62 38 125 40 56 1 28 1.709 477
Oost-Nederland 1996 2.070 1.921 948 450 429 - - 95 148 48 15 7 76 1.558 512
Oost-Nederland 1998 2.169 1.998 843 592 369 - 55 138 170 67 23 4 74 1.614 553
Oost-Nederland 2000 2.538 2.362 917 812 405 3 58 166 177 79 17 19 62 1.828 710
Oost-Nederland 2002 2.764 2.589 1.110 804 433 5 83 153 175 84 35 3 53 1.874 889
West-Nederland 1996 3.360 2.921 915 1.455 130 151 - 269 439 115 98 88 137 2.388 972
West-Nederland 1998 3.968 3.380 982 1.467 452 187 - 292 588 87 163 165 172 2.676 1.291
West-Nederland 2000 11.260 10.875 5.048 4.352 608 550 4 313 368 93 124 61 87 10.163 1.092
West-Nederland 2002 10.539 10.150 4.595 4.395 472 425 65 199 390 132 142 33 83 9.545 993
Zuid-Nederland 1996 3.521 3.269 1.536 914 400 232 - 185 253 83 41 16 112 2.359 1.162
Zuid-Nederland 1998 3.737 3.433 1.504 1.084 450 221 36 140 304 114 30 57 102 2.725 1.012
Zuid-Nederland 2000 4.633 4.369 1.873 1.764 437 94 40 163 272 114 35 36 88 3.900 733
Zuid-Nederland 2002 4.805 4.548 1.842 1.902 568 16 46 175 257 123 63 1 71 4.028 778
Groningen 1996 570 515 296 97 112 - - 10 55 5 32 6 12 253 317
Groningen 1998 702 654 428 104 94 1 12 15 46 7 5 19 15 326 376
Groningen 2000 1.505 1.481 618 648 149 2 48 16 24 7 3 3 11 1.321 184
Groningen 2002 1.470 1.440 520 682 165 2 55 15 31 14 8 1 8 1.255 216
Friesland 1996 231 194 89 48 46 - - 12 37 9 13 - 15 167 64
Friesland 1998 254 226 122 60 13 - - 29 28 13 2 1 12 172 83
Friesland 2000 387 361 157 133 54 2 5 10 32 12 10 0 10 303 84
Friesland 2002 327 287 125 98 50 - - 13 40 14 14 0 12 227 100
Drenthe 1996 473 350 88 54 28 2 - 177 123 8 102 1 12 226 247
Drenthe 1998 354 204 38 97 42 4 11 13 151 8 21 110 12 264 91
Drenthe 2000 319 260 139 75 16 9 11 10 59 7 3 41 8 227 92
Drenthe 2002 388 334 126 137 53 1 7 10 54 12 34 0 8 227 161
Overijssel 1996 396 343 177 89 44 - - 34 53 15 7 6 24 287 109
Overijssel 1998 477 422 175 111 89 - - 47 55 21 8 2 25 342 135
Overijssel 2000 631 576 302 143 76 - - 55 56 23 6 7 20 474 157
Overijssel 2002 672 611 307 167 56 2 23 56 61 26 14 1 19 424 247
Flevoland 1996 70 63 49 4 9 - - 1 6 2 - - 3 60 10
Flevoland 1998 59 48 39 3 5 - - 1 11 6 - - 4 52 6
Flevoland 2000 122 107 66 21 12 - - 7 15 11 1 - 3 106 16
Flevoland 2002 232 219 128 54 27 - - 10 13 8 2 0 4 212 20
Gelderland 1996 1.604 1.515 722 357 376 - - 60 89 31 8 1 49 1.211 393
Gelderland 1998 1.633 1.529 628 478 275 - 55 90 104 40 15 2 45 1.220 412
Gelderland 2000 1.785 1.679 549 648 317 3 58 104 106 45 10 12 39 1.248 537
Gelderland 2002 1.860 1.759 675 583 350 3 60 87 101 50 19 2 30 1.238 622
Utrecht 1996 356 288 109 53 12 - - 113 68 27 20 1 20 194 162
Utrecht 1998 462 418 60 80 226 1 - 52 44 15 8 - 20 167 296
Utrecht 2000 1.010 967 552 103 269 5 - 36 43 16 3 10 14 671 339
Utrecht 2002 527 476 156 96 178 - 12 33 52 20 3 18 11 257 270
Noord-Holland 1996 899 740 250 376 28 17 - 68 159 27 20 69 41 589 310
Noord-Holland 1998 1.253 918 240 424 66 32 - 155 335 23 95 144 73 971 280
Noord-Holland 2000 4.484 4.353 1.705 2.252 161 48 - 187 132 27 77 1 26 4.220 264
Noord-Holland 2002 4.597 4.486 1.958 2.322 101 2 29 75 111 47 25 10 29 4.370 227
Zuid-Holland 1996 1.711 1.521 471 831 69 65 - 85 190 55 52 17 66 1.306 405
Zuid-Holland 1998 1.889 1.711 613 798 136 84 - 79 178 42 46 19 70 1.303 586
Zuid-Holland 2000 4.429 4.264 2.470 1.119 138 459 4 75 147 41 29 36 39 4.007 417
Zuid-Holland 2002 4.194 4.043 2.337 1.061 150 391 24 81 151 42 72 4 33 3.758 436
Zeeland 1996 394 372 85 195 21 69 - 3 22 6 6 1 10 299 95
Zeeland 1998 364 333 69 165 24 70 - 5 31 6 15 2 9 235 129
Zeeland 2000 1.337 1.291 321 878 40 38 - 15 46 9 15 14 8 1.265 72
Zeeland 2002 1.221 1.145 144 916 43 32 - 10 76 23 42 1 10 1.160 60
Noord-Brabant 1996 2.432 2.261 1.256 545 156 199 - 104 172 58 27 11 76 1.692 740
Noord-Brabant 1998 2.726 2.550 1.219 795 246 216 3 74 175 82 22 3 67 1.950 776
Noord-Brabant 2000 3.570 3.409 1.604 1.372 235 87 4 108 169 74 22 12 62 3.040 530
Noord-Brabant 2002 3.544 3.386 1.468 1.387 365 12 11 143 158 84 25 1 49 3.037 508
Limburg 1996 1.089 1.008 280 369 244 33 - 81 81 25 14 5 36 667 422
Limburg 1998 1.011 882 285 289 203 6 34 66 129 33 8 54 35 775 236
Limburg 2000 1.063 960 269 392 202 7 36 55 103 40 13 24 26 860 203
Limburg 2002 1.261 1.162 374 515 203 4 35 32 99 39 38 0 22 991 270
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt, binnen het kader van de milieustatistieken, gegevens over het aanbod, de samenstelling en verwerking van afvalstoffen en de daarmee samenhangende uitgaven en inkomsten. Deze statistiek bevat de
uitkomsten van een steekproefenquête naar het vrijkomen en verwijderen van bedrijfsafvalstoffen, waarbij de voor hergebruik bestemde stoffen een steeds belangrijkere plaats innemen.
In mei 2002 is de Europese afvalstoffenlijst (EURAL) van kracht geworden. Hiermede is de Nederlandse Afvalstoffencodelijst komen te vervallen. Om praktische redenen zijn de gegevens per 2002 nog ingedeeld volgens deze Nederlandse Afvalstoffencodelijst.
Deze tabel geeft informatie over de totale hoeveelheid vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen per provincie ingedeeld naar verschillende categorieën, de wijze van aanbieden en de methode van be- en verwerking.

Gegevens beschikbaar van: 1996-2002.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet, de tabel is stopgezet per februari 2006

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijfsafvalstoffen
De in het bedrijf vrijkomende stoffen waarvan de houder zich - met het
oog op de verwijdering daarvan (hergebruik of eindverwerking)-
wil ontdoen, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
Aan deze definitie dient nog te worden toegevoegd dat bij het bepalen of
stoffen onder afvalstoffen vallen, gekeken moet worden of het bedrijf
tot doel heeft deze stoffen te produceren. Is dat niet het geval en
ontdoet het bedrijf zich ervan met geen ander doel dan ervan af te zijn,
dan is er altijd sprake van een afvalstof.
UITGEZONDERD in dit onderzoek zijn:
A. Stoffen die gemeld zijn bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen en
voldoen aan de criteria uit het Besluit aanwijzing gevaarlijke
afvalstoffen (BAGA) van de Wet Milieubeheer. Hieronder valt overigens
niet het binnen de eigen vestiging verwerkte gevaarlijk afval.
NB In mei 2002 is de Europese afvalstoffenlijst (EURAL) van kracht
geworden. Hiermede is de Nederlandse Afvalstoffencodelijst komen
te vervallen. Om praktische redenen zijn de gegevens per 2002
nog ingedeeld volgens deze Nederlandse Afvalstoffencodelijst.
B. Radioactieve afvalstoffen, bouw- en sloopafval en stoffen die geloosd
worden met het afvalwater of in de lucht.
N.B.: De cijfers per 2000 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de
cijfers over 1998 en eerdere jaren. Met ingang van 2000 wordt voor de
statistiek Bedrijfsafvalstoffen een ruimere definitie van
bedrijfsafvalstoffen toegepast die aansluit op de definitie die in het
afvalstoffenbeleid van het Ministerie van VROM wordt gehanteerd. Als
gevolg daarvan worden de zogenaamde reststoffen (afvalstoffen die als
bijproduct worden afgezet) in de statistiek meegenomen; deze afvalstoffen
worden alle hergebruikt. In afwijking van de definitie in het
afvalstoffenbeleid is echter de (directe) lozing van fosforzuurgips naar
het oppervlaktewater niet meegenomen. Belangrijke overweging daartoe is
dat deze afvalstroom met het stopzetten van de fosforzuurproductie in
Nederland in 2000 is verdwenen.
Naar afvalcategorie
Procesafhankelijk afval
Afvalstoffen die direct verbonden zijn met het productieproces, zoals
afval van grond- en hulpstoffen en afgekeurde producten. Hieronder
vallen de categorieën organisch afval, anorganisch afval, slib en
intern verwerkt gevaarlijk afval. Sinds 2000 incl. de zogenaamde
reststoffen.
Totaal procesafhankelijk afval
Afvalstoffen die direct verbonden zijn met het productieproces, zoals
afval van grond- en hulpstoffen en afgekeurde producten. Hieronder
vallen de categorieën organisch afval, anorganisch afval, slib en
intern verwerkt gevaarlijk afval. Sinds 2000 incl. de zogenaamde
reststoffen.
Gescheiden aangeboden
Afvalstoffen worden gescheiden aangeboden als ze apart van het andere
afval gehouden worden.
Organisch afval
Zoals papier, karton, hout, kunststoffen en organisch biologische stoffen.
Per 2000 is de grondtarra van de suikerindustrie onder 'anorganisch afval'
gezet.
Anorganisch afval
Zoals ferro en non-ferrometalen, en steenachtig materiaal
Per 2000 incl. de vrijgekomen grondtarra van de suikerindustrie.
Slibafval
De min of minder visceuze of pasta-achtige afvalstoffen ontstaan
door industriële activiteiten, zoals filterkoek en afvalwaterzuiverings-
slib.
Gevaarlijk afval
De gevaarlijke afvalstoffen die binnen de eigen vestiging verwerkt
of als reststof afgezet worden en derhalve niet onder het BAGA van de
Wet Milieubeheer vallen.
Opm. Sinds 2000 zijn voor het eerst de zogenaamde reststoffen (als
bijproduct afgezet afval) meegenomen.
Overig afval
Vanaf 1998: Voornamelijk rejects uit de papierindustrie. In 1996
is deze stroom onder de categorie slib gezet.
Vanaf 2002: Inclusief shredderafval uit de bedrijfsklasse Voorbereiding
tot recycling. Voorheen onder 'Gemengd aangeboden' geplaatst.
Gemengd aangeboden
Afvalstoffen worden gemengd aangeboden indien ze samen in één
container of afvalzak ter verwerking worden aangeboden.
Vanaf 2002 is het shredderafval uit de bedrijfsklasse Voorbereiding
tot recycling onder 'Overig afval' geplaatst.
Procesonafhankelijk afval
Afvalstoffen die niet direct verbonden zijn met het productieproces,
zoals kantoor- en kantineafval, verpakkingsafval/emballage van
grond- en hulpstoffen en van afgekeurde producten, gereedschap
(machine-onderdelen) en resten van reinigingswerkzaamheden
(veeg- harkafval e.d.)
Totaal procesonafhankelijk afval
Afvalstoffen die niet direct verbonden zijn met het productieproces,
zoals kantoor- en kantineafval, verpakkingsafval/emballage van
grond- en hulpstoffen en van afgekeurde producten, gereedschap
(machine-onderdelen) en resten van reinigingswerkzaamheden
(veeg- harkafval e.d.)
Gescheiden aangeboden
Afvalstoffen worden gescheiden aangeboden als ze apart van het andere
afval gehouden worden.
Organisch afval
Zoals papier, karton, hout en kunststoffen.
Anorganisch afval
Zoals ferro en non-ferro metalen, en steenachtig materiaal.
Overig afval
Zoals licht verontreinigde grond en overige reinigingsresten.
Gemengd aangeboden
Afvalstoffen worden gemengd aangeboden indien ze samen in één
container of afvalzak ter verwerking worden aangeboden.
Naar bewerkings- en verwerkingsmethode
Bedrijfsafvalstoffen worden afgevoerd voor hergebruik, gestort,
verbrand, achteraf gescheiden of als slib afgevoerd naar slibverwerkers
(zoals Vartech te Apeldoorn).
Hergebruik
Het als product of als materiaal opnieuw gebruiken of het nuttig
toepassen van een afvalstof, zowel in eigen vestiging als door
afvoer via bijv. de recuperatiehandel/recyclingbedrijven.
Opm. Sinds 2000 zijn voor het eerst de zogenaamde reststoffen
(als bijproduct afgezet afval) meegenomen en onder hergebruik geplaatst.
Eindverwerking
De afvalstoffen die ter verwerking worden aangeboden bij stortplaatsen,
afvalverbrandingsinstallaties, afvalscheidingsinstallaties of
slibverwerkers.