Overledenen; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, regio

Overledenen; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, regio

Regio's Perioden Overledenen: geslacht, burgerlijke staat Mannen en vrouwen Verweduwd (aantal) Overledenen: geslacht, burgerlijke staat Mannen Verweduwd (aantal) Overledenen: geslacht, burgerlijke staat Vrouwen Verweduwd (aantal)
Nederland 2020 63.599 18.232 45.367
Noord-Nederland (LD) 2020 6.847 1.976 4.871
Oost-Nederland (LD) 2020 13.602 3.923 9.679
West-Nederland (LD) 2020 27.755 7.755 20.000
Zuid-Nederland (LD) 2020 15.395 4.578 10.817
Groningen (PV) 2020 2.195 650 1.545
Fryslân (PV) 2020 2.409 684 1.725
Drenthe (PV) 2020 2.243 642 1.601
Overijssel (PV) 2020 4.619 1.340 3.279
Flevoland (PV) 2020 882 283 599
Gelderland (PV) 2020 8.101 2.300 5.801
Utrecht (PV) 2020 4.211 1.171 3.040
Noord-Holland (PV) 2020 9.146 2.542 6.604
Zuid-Holland (PV) 2020 12.788 3.562 9.226
Zeeland (PV) 2020 1.610 480 1.130
Noord-Brabant (PV) 2020 10.086 3.049 7.037
Limburg (PV) 2020 5.309 1.529 3.780
Oost-Groningen (CR) 2020 687 198 489
Delfzijl en omgeving (CR) 2020 223 72 151
Overig Groningen (CR) 2020 1.285 380 905
Noord-Friesland (CR) 2020 1.124 309 815
Zuidwest-Friesland (CR) 2020 511 160 351
Zuidoost-Friesland (CR) 2020 774 215 559
Noord-Drenthe (CR) 2020 843 217 626
Zuidoost-Drenthe (CR) 2020 781 231 550
Zuidwest-Drenthe (CR) 2020 619 194 425
Noord-Overijssel (CR) 2020 1.273 395 878
Zuidwest-Overijssel (CR) 2020 675 192 483
Twente (CR) 2020 2.671 753 1.918
Veluwe (CR) 2020 2.724 760 1.964
Achterhoek (CR) 2020 1.805 505 1.300
Arnhem/Nijmegen (CR) 2020 2.674 770 1.904
Zuidwest-Gelderland (CR) 2020 898 265 633
Utrecht (CR) 2020 4.211 1.171 3.040
Kop van Noord-Holland (CR) 2020 1.347 377 970
Alkmaar en omgeving (CR) 2020 860 257 603
IJmond (CR) 2020 875 253 622
Agglomeratie Haarlem (CR) 2020 948 248 700
Zaanstreek (CR) 2020 683 191 492
Groot-Amsterdam (CR) 2020 3.278 898 2.380
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2020 1.155 318 837
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020 1.416 346 1.070
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2020 2.726 749 1.977
Delft en Westland (CR) 2020 678 185 493
Oost-Zuid-Holland (CR) 2020 1.088 315 773
Groot-Rijnmond (CR) 2020 5.390 1.549 3.841
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2020 1.490 418 1.072
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2020 527 155 372
Overig Zeeland (CR) 2020 1.083 325 758
West-Noord-Brabant (CR) 2020 2.552 754 1.798
Midden-Noord-Brabant (CR) 2020 1.886 592 1.294
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2020 2.695 824 1.871
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2020 2.953 879 2.074
Noord-Limburg (CR) 2020 1.106 343 763
Midden-Limburg (CR) 2020 1.088 332 756
Zuid-Limburg (CR) 2020 3.115 854 2.261
Flevoland (CR) 2020 882 283 599
Aa en Hunze 2020 109 26 83
Aalburg 2020
Aalsmeer 2020 122 29 93
Aalten 2020 111 26 85
Ter Aar 2020
Aardenburg 2020
Aarle-Rixtel 2020
Abcoude 2020
Achtkarspelen 2020 82 17 65
Adorp 2020
Aduard 2020
Akersloot 2020
Alblasserdam 2020 85 14 71
Albrandswaard 2020 72 19 53
Alkemade 2020
Alkmaar 2020 339 99 240
Almelo 2020 289 89 200
Almere 2020 323 98 225
Alphen aan den Rijn 2020 321 89 232
Alphen en Riel 2020
Alphen-Chaam 2020 30 9 21
Altena 2020 214 55 159
Ambt Delden 2020
Ambt Montfort 2020
Ameland 2020 10 2 8
Amerongen 2020
Amersfoort 2020 452 131 321
Ammerzoden 2020
Amstelveen 2020 390 101 289
Amsterdam 2020 1.559 425 1.134
Andijk 2020
Angerlo 2020
Anloo 2020
Anna Paulowna 2020
Apeldoorn 2020 704 192 512
Appingedam 2020 64 20 44
Arcen en Velden 2020
Arnemuiden 2020
Arnhem 2020 488 149 339
Assen 2020 241 59 182
Asten 2020 78 26 52
Avereest 2020
Axel 2020
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over overledenen naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat onder de bevolking van Nederland. De gegevens zijn uit te splitsen naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten.
In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.
Bijvoorbeeld: De gemeente Vianen is per 01-01-2002 overgegaan van provincie Zuid-Holland naar provincie Utrecht en wordt in deze tabel gegroepeerd in de provincie Utrecht.

Beschikbaar vanaf: 1988

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 6 september 2021:
De cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 3e kwartaal van 2022 worden de definitieve cijfers over 2021 in de tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Overledenen: geslacht, burgerlijke staat
Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd). Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend. Overledenen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de gemeente van overlijden.

Burgerlijke staat:
Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het geregistreerd partnerschap.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.

Verwerking grenswijziging Rotterdam en Rozenburg in 2010
Per 18 maart 2010 is de gemeente Rozenburg opgeheven en in zijn geheel overgegaan naar de gemeente Rotterdam. Voor de overzichtelijkheid zijn de cijfers met betrekking tot geboorte, sterfte, buitenlandse migratie en verhuizingen in Rozenburg voor geheel 2010 bij Rotterdam geteld. Voor Rozenburg zijn dus geen gegevens over de bevolkingsontwikkeling in 2010 beschikbaar. Voor de relatieve sterftecijfers van Rotterdam is steeds gerelateerd aan de bevolkingsaantallen van Rotterdam en Rozenburg samen.
Mannen en vrouwen
Verweduwd
Trendbreuk
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd). Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Verweduwd:
Vanaf 2010: verweduwd na wettig huwelijk plus verweduwd na partnerschap.
1998 tot 2010: verweduwd na wettig huwelijk. Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na verweduwd' is meegeteld en dat voor 'verweduwd na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: verweduwd na wettig huwelijk.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Mannen
Verweduwd
Trendbreuk
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd). Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Verweduwd:
Vanaf 2010: verweduwd na wettig huwelijk plus verweduwd na partnerschap.
1998 tot 2010: verweduwd na wettig huwelijk. Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na verweduwd' is meegeteld en dat voor 'verweduwd na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: verweduwd na wettig huwelijk.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Vrouwen
Verweduwd
Trendbreuk
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd). Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Verweduwd:
Vanaf 2010: verweduwd na wettig huwelijk plus verweduwd na partnerschap.
1998 tot 2010: verweduwd na wettig huwelijk. Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na verweduwd' is meegeteld en dat voor 'verweduwd na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: verweduwd na wettig huwelijk.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.