Aandelen; beurswaarde op Amsterdamse effectenbeurs 1983-2016


In deze tabel vindt u cijfers over gegevens over de waarde van de uitstaande gewone aandelen van Nederlandse ondernemingen en fondsen op de Nederlandse effectenbeurs (Euronext Amsterdam). Nederlandse ondernemingen zijn ondernemingen waarvan het bestuur in Nederland zit.

Het betreft alleen aandelen die de houders recht geven op een evenredig deel in de zeggenschap van de onderneming. Aandelen die extra rechten hebben boven de gewone aandelen zoals voorrang in dividendbetaling, worden niet meegenomen.
De waarde van de aandelen wordt voor ondernemingen uit verschillende sectoren en bedrijfstakken weergegeven. Daarnaast wordt ook onderscheidt gemaakt tussen de officiële markt en de niet-officiële of nieuwe markt.

Gegevens beschikbaar van december 1983 tot en met augustus 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie definitief. Als er zich toch wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 28 oktober 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 september 2016. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Aandelen; beurswaarde op Amsterdamse effectenbeurs 1983-2016

Perioden Koerswaarde totale markt (mln euro) Koerswaarde officiële marktKoerswaarde officiële markt totaal (mln euro) Koerswaarde officiële marktKoerswaarde voor ondernemingenKoerswaarde ondernemingen totaal (mln euro) Koerswaarde voor ondernemingenSectorenInternationals (mln euro) SectorenLokale instellingenTotale lokale instellingen (mln euro) SectorenLokale instellingenFinanciële instellingen (mln euro) SectorenLokale instellingenNiet-financiële instellingen (mln euro) Koerswaarde voor ondernemingenBedrijfstakkenDelfstoffenwinning (mln euro) Koerswaarde voor ondernemingenBedrijfstakkenConsumentengoederenindustrie (mln euro) Koerswaarde voor ondernemingenBedrijfstakkenKapitaalgoederenindustrie (mln euro) Koerswaarde voor ondernemingenBedrijfstakkenBasisgoederenindustrie (mln euro) Koerswaarde voor ondernemingenBedrijfstakkenBouwnijverheid en installatie (mln euro) Koerswaarde voor ondernemingenBedrijfstakkenTransport, opslag en communicatie (mln euro) Koerswaarde voor ondernemingenBedrijfstakkenNiet-financiële dienstverlening (mln euro) Koerswaarde voor ondernemingenBedrijfstakkenHandel (mln euro) Koerswaarde voor ondernemingenBedrijfstakkenBanken/financiële dienstverlening (mln euro) Koerswaarde voor ondernemingenBedrijfstakkenVerzekeraars (mln euro) Koerswaarde officiële marktKoerswaarde voor beleggingsfondsen (mln euro) Koerswaarde officiële marktKoerswaarde voor vastgoedfondsen (mln euro) Koerswaarde officiële marktKoerswaarde voor overige fondsen (mln euro) Koerswaarde nieuwe markt (mln euro)
2011 december 393.273 393.077 323.341 173.252 150.088 31.453 118.635 103.270 69.910 35.934 16.533 5.864 23.203 23.226 13.948 1.532 29.922 52.912 7.287 9.537 196
2012 december 438.103 437.858 363.883 178.106 185.777 40.151 145.626 97.988 88.157 45.632 20.824 6.315 24.055 27.389 13.371 1.157 38.994 54.273 7.503 12.200 246
2013 december 507.518 507.243 419.704 189.731 229.973 58.269 171.704 100.978 83.125 63.733 25.587 6.937 27.991 37.717 15.367 1.496 56.773 52.244 7.860 27.436 275
2014 december 552.693 552.587 451.692 200.755 250.937 70.767 180.170 108.102 95.092 70.313 25.103 6.995 21.134 38.018 16.168 45.106 25.662 47.011 9.751 44.132 106
2015 december 587.979 587.869 496.267 190.156 306.111 84.816 221.295 84.188 118.975 68.152 30.300 6.391 25.804 49.998 27.642 61.491 23.325 45.667 6.352 39.581 111
2016 juli 606.625 606.625 513.917 208.109 305.808 69.327 236.481 100.274 127.829 74.926 29.846 5.822 19.968 47.686 38.239 49.592 19.735 45.323 5.950 41.435 1
2016 augustus 610.305 610.304 516.292 205.174 311.118 75.460 235.658 95.235 124.953 75.779 32.159 5.868 20.048 48.344 38.446 54.483 20.977 45.580 5.931 42.501 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens