Bevolking; geslacht, leeftijd en nationaliteit op 1 januari

Bevolking; geslacht, leeftijd en nationaliteit op 1 januari

Geslacht Leeftijd Nationaliteiten Perioden Bevolking op 1 januari (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1995 15.424.122
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2000 15.863.950
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2010 16.574.989
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2019 17.282.163
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 17.407.585
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 17.475.415
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlands 1995 14.666.984
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlands 2000 15.212.418
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlands 2010 15.839.792
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlands 2019 16.171.304
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlands 2020 16.215.228
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlands 2021 16.272.450
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 1995 757.138
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2000 651.532
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2010 735.197
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2019 1.110.859
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2020 1.192.357
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2021 1.202.965
Totaal mannen en vrouwen Totaal Afrika 1995 206.649
Totaal mannen en vrouwen Totaal Afrika 2000 149.764
Totaal mannen en vrouwen Totaal Afrika 2010 96.294
Totaal mannen en vrouwen Totaal Afrika 2019 98.004
Totaal mannen en vrouwen Totaal Afrika 2020 106.335
Totaal mannen en vrouwen Totaal Afrika 2021 104.584
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amerika 1995 43.934
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amerika 2000 36.484
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amerika 2010 40.976
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amerika 2019 54.630
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amerika 2020 60.251
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amerika 2021 59.734
Totaal mannen en vrouwen Totaal Azië 1995 69.614
Totaal mannen en vrouwen Totaal Azië 2000 61.073
Totaal mannen en vrouwen Totaal Azië 2010 83.948
Totaal mannen en vrouwen Totaal Azië 2019 217.767
Totaal mannen en vrouwen Totaal Azië 2020 240.685
Totaal mannen en vrouwen Totaal Azië 2021 229.964
Totaal mannen en vrouwen Totaal Europa (exclusief Nederlands) 1995 422.882
Totaal mannen en vrouwen Totaal Europa (exclusief Nederlands) 2000 334.675
Totaal mannen en vrouwen Totaal Europa (exclusief Nederlands) 2010 425.081
Totaal mannen en vrouwen Totaal Europa (exclusief Nederlands) 2019 679.664
Totaal mannen en vrouwen Totaal Europa (exclusief Nederlands) 2020 734.673
Totaal mannen en vrouwen Totaal Europa (exclusief Nederlands) 2021 767.474
Totaal mannen en vrouwen Totaal Oceanië 1995 2.597
Totaal mannen en vrouwen Totaal Oceanië 2000 3.168
Totaal mannen en vrouwen Totaal Oceanië 2010 3.829
Totaal mannen en vrouwen Totaal Oceanië 2019 5.173
Totaal mannen en vrouwen Totaal Oceanië 2020 5.470
Totaal mannen en vrouwen Totaal Oceanië 2021 4.942
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de bevolking van Nederland per 1 januari naar nationaliteit, geslacht en leeftijd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 23 maart 2022:
Deze tabel is herzien. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:
- geslacht is verplaatst van de onderwerpen naar een selectie;
- de leeftijden in jaren zijn uitgebreid tot de groep 105 jaar of ouder, de tien-jaars leeftijdsgroepen en overige groepen zijn vervangen door vijf-jaars leeftijdsgroepen (0 tot 5 jaar, ..., 95 tot 100 jaar, 100 jaar of ouder;
- de nationaliteiten zijn uitgebreid met de groepen 'Midden- en Oost-Europese nationaliteiten in de Europese Unie' en 'GIPS-nationaliteiten in de Europese Unie';
- de naamswijziging van Swaziland naar Eswatini is verwerkt vanaf 2019, in de oude tabel was dat vanaf 2020.
- door het gebruik van nieuw bronbestand voor 2020 zijn er wijzigingen opgetreden in een tiental nationaliteiten. Dit heeft ook gevolgen voor wijzigingen in enkele werelddelen, de Europese Unie, de GIPS en de MOE landen in de EU, totaal Nederlandse en totaal niet-Nederlandse nationaliteit.
- data over 1995 en 2021 is toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2022 worden de cijfers per 1 januari 2022 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Bevolking op 1 januari