Bevolking; geslacht, leeftijd en nationaliteit op 1 januari

Bevolking; geslacht, leeftijd en nationaliteit op 1 januari

Leeftijd Nationaliteiten Perioden Mannen en vrouwen (aantal)
Totaal Totaal 1996 15.493.889
Totaal Totaal 2000 15.863.950
Totaal Totaal 2010 16.574.989
Totaal Totaal 2019 17.282.163
Totaal Totaal 2020 17.407.585
Totaal Nederlands 1996 14.768.468
Totaal Nederlands 2000 15.212.418
Totaal Nederlands 2010 15.839.792
Totaal Nederlands 2019 16.171.304
Totaal Nederlands 2020 16.215.276
Totaal Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 1996 725.421
Totaal Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2000 651.532
Totaal Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2010 735.197
Totaal Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2019 1.110.859
Totaal Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2020 1.192.309
Totaal Afrika 1996 197.625
Totaal Afrika 2000 149.764
Totaal Afrika 2010 96.294
Totaal Afrika 2019 98.004
Totaal Afrika 2020 106.335
Totaal Amerika 1996 40.580
Totaal Amerika 2000 36.484
Totaal Amerika 2010 40.976
Totaal Amerika 2019 54.630
Totaal Amerika 2020 60.256
Totaal Azië 1996 71.721
Totaal Azië 2000 61.073
Totaal Azië 2010 83.948
Totaal Azië 2019 217.767
Totaal Azië 2020 240.685
Totaal Europa (exclusief Nederlands) 1996 398.298
Totaal Europa (exclusief Nederlands) 2000 334.675
Totaal Europa (exclusief Nederlands) 2010 425.081
Totaal Europa (exclusief Nederlands) 2019 679.664
Totaal Europa (exclusief Nederlands) 2020 733.616
Totaal Oceanië 1996 2.535
Totaal Oceanië 2000 3.168
Totaal Oceanië 2010 3.829
Totaal Oceanië 2019 5.173
Totaal Oceanië 2020 5.470
0 tot 20 jaar Totaal 1996 3.771.609
0 tot 20 jaar Totaal 2000 3.873.008
0 tot 20 jaar Totaal 2010 3.928.334
0 tot 20 jaar Totaal 2019 3.791.838
0 tot 20 jaar Totaal 2020 3.775.257
0 tot 20 jaar Nederlands 1996 3.555.373
0 tot 20 jaar Nederlands 2000 3.698.696
0 tot 20 jaar Nederlands 2010 3.802.081
0 tot 20 jaar Nederlands 2019 3.578.032
0 tot 20 jaar Nederlands 2020 3.548.299
0 tot 20 jaar Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 1996 216.236
0 tot 20 jaar Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2000 174.312
0 tot 20 jaar Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2010 126.253
0 tot 20 jaar Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2019 213.806
0 tot 20 jaar Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2020 226.958
0 tot 20 jaar Afrika 1996 81.687
0 tot 20 jaar Afrika 2000 55.365
0 tot 20 jaar Afrika 2010 20.549
0 tot 20 jaar Afrika 2019 23.813
0 tot 20 jaar Afrika 2020 26.598
0 tot 20 jaar Amerika 1996 8.507
0 tot 20 jaar Amerika 2000 7.567
0 tot 20 jaar Amerika 2010 6.216
0 tot 20 jaar Amerika 2019 6.911
0 tot 20 jaar Amerika 2020 7.694
0 tot 20 jaar Azië 1996 19.876
0 tot 20 jaar Azië 2000 16.091
0 tot 20 jaar Azië 2010 11.915
0 tot 20 jaar Azië 2019 57.672
0 tot 20 jaar Azië 2020 62.427
0 tot 20 jaar Europa (exclusief Nederlands) 1996 100.177
0 tot 20 jaar Europa (exclusief Nederlands) 2000 64.081
0 tot 20 jaar Europa (exclusief Nederlands) 2010 60.533
0 tot 20 jaar Europa (exclusief Nederlands) 2019 107.732
0 tot 20 jaar Europa (exclusief Nederlands) 2020 116.685
0 tot 20 jaar Oceanië 1996 317
0 tot 20 jaar Oceanië 2000 395
0 tot 20 jaar Oceanië 2010 316
0 tot 20 jaar Oceanië 2019 457
0 tot 20 jaar Oceanië 2020 489
20 tot 65 jaar Totaal 1996 9.661.408
20 tot 65 jaar Totaal 2000 9.838.500
20 tot 65 jaar Totaal 2010 10.108.327
20 tot 65 jaar Totaal 2019 10.176.321
20 tot 65 jaar Totaal 2020 10.239.773
20 tot 65 jaar Nederlands 1996 9.172.746
20 tot 65 jaar Nederlands 2000 9.385.572
20 tot 65 jaar Nederlands 2010 9.539.923
20 tot 65 jaar Nederlands 2019 9.332.713
20 tot 65 jaar Nederlands 2020 9.328.955
20 tot 65 jaar Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 1996 488.662
20 tot 65 jaar Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2000 452.928
20 tot 65 jaar Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2010 568.404
20 tot 65 jaar Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2019 843.608
20 tot 65 jaar Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2020 910.818
20 tot 65 jaar Afrika 1996 114.042
20 tot 65 jaar Afrika 2000 91.235
20 tot 65 jaar Afrika 2010 69.741
20 tot 65 jaar Afrika 2019 68.623
20 tot 65 jaar Afrika 2020 74.198
20 tot 65 jaar Amerika 1996 30.154
20 tot 65 jaar Amerika 2000 27.314
20 tot 65 jaar Amerika 2010 33.120
20 tot 65 jaar Amerika 2019 45.425
20 tot 65 jaar Amerika 2020 50.141
20 tot 65 jaar Azië 1996 50.385
20 tot 65 jaar Azië 2000 43.681
20 tot 65 jaar Azië 2010 70.440
20 tot 65 jaar Azië 2019 156.102
20 tot 65 jaar Azië 2020 173.926
20 tot 65 jaar Europa (exclusief Nederlands) 1996 283.959
20 tot 65 jaar Europa (exclusief Nederlands) 2000 253.678
20 tot 65 jaar Europa (exclusief Nederlands) 2010 335.182
20 tot 65 jaar Europa (exclusief Nederlands) 2019 533.108
20 tot 65 jaar Europa (exclusief Nederlands) 2020 577.427
20 tot 65 jaar Oceanië 1996 2.015
20 tot 65 jaar Oceanië 2000 2.586
20 tot 65 jaar Oceanië 2010 3.315
20 tot 65 jaar Oceanië 2019 4.473
20 tot 65 jaar Oceanië 2020 4.741
65 jaar of ouder Totaal 1996 2.060.872
65 jaar of ouder Totaal 2000 2.152.442
65 jaar of ouder Totaal 2010 2.538.328
65 jaar of ouder Totaal 2019 3.314.004
65 jaar of ouder Totaal 2020 3.392.555
65 jaar of ouder Nederlands 1996 2.040.349
65 jaar of ouder Nederlands 2000 2.128.150
65 jaar of ouder Nederlands 2010 2.497.788
65 jaar of ouder Nederlands 2019 3.260.559
65 jaar of ouder Nederlands 2020 3.338.022
65 jaar of ouder Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 1996 20.523
65 jaar of ouder Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2000 24.292
65 jaar of ouder Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2010 40.540
65 jaar of ouder Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2019 53.445
65 jaar of ouder Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2020 54.533
65 jaar of ouder Afrika 1996 1.896
65 jaar of ouder Afrika 2000 3.164
65 jaar of ouder Afrika 2010 6.004
65 jaar of ouder Afrika 2019 5.568
65 jaar of ouder Afrika 2020 5.539
65 jaar of ouder Amerika 1996 1.919
65 jaar of ouder Amerika 2000 1.603
65 jaar of ouder Amerika 2010 1.640
65 jaar of ouder Amerika 2019 2.294
65 jaar of ouder Amerika 2020 2.421
65 jaar of ouder Azië 1996 1.460
65 jaar of ouder Azië 2000 1.301
65 jaar of ouder Azië 2010 1.593
65 jaar of ouder Azië 2019 3.993
65 jaar of ouder Azië 2020 4.332
65 jaar of ouder Europa (exclusief Nederlands) 1996 14.162
65 jaar of ouder Europa (exclusief Nederlands) 2000 16.916
65 jaar of ouder Europa (exclusief Nederlands) 2010 29.366
65 jaar of ouder Europa (exclusief Nederlands) 2019 38.824
65 jaar of ouder Europa (exclusief Nederlands) 2020 39.504
65 jaar of ouder Oceanië 1996 203
65 jaar of ouder Oceanië 2000 187
65 jaar of ouder Oceanië 2010 198
65 jaar of ouder Oceanië 2019 243
65 jaar of ouder Oceanië 2020 240
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de bevolking van Nederland per 1 januari naar nationaliteit, geslacht en leeftijd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 9 oktober 2020:
De cijfers per 1 januari 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2021 worden de cijfers per 1 januari 2021 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Mannen en vrouwen
De gezamenlijke bewoners van Nederland.

Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.