Bedrijfsopleidingen; typen en instanties 1999 en 2005

Bedrijfsopleidingen; typen en instanties 1999 en 2005

Geslacht en bedrijf Type en opleidende instantie Perioden Aantal gevolgde opleidingsuren Interne en externe opleidingsuren (X1000)
0 tot 100 werknemers Totaal van de opleidingen 1999 25.634
0 tot 100 werknemers Totaal van de opleidingen 2005 13.889
100 tot 500 werknemers Totaal van de opleidingen 1999 15.824
100 tot 500 werknemers Totaal van de opleidingen 2005 9.481
500 en meer werknemers Totaal van de opleidingen 1999 33.554
500 en meer werknemers Totaal van de opleidingen 2005 23.584
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het onderzoek Bedrijfsopleidingen geeft informatie over de deelname van
werknemers aan bedrijfsopleidingen, de kosten hiervan, het opleidingsbeleid
van de bedrijven en de aanwezigheid van leerbanen.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van het onderzoek
bedrijfsopleidingen: Het aantal gevolgde cursussen of opleidingen (alleen
beschikbaar voor 1999) en het aantal gevolgde uren aan cursussen of
opleidingen. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende
kenmerken:
- interne en externe cursussen of opleidingen;
- de typen cursussen of opleidingen die zijn gevolgd (intern en extern);
- de instanties die de externe cursussen of opleidingen hebben aangeboden;
- geslacht (alleen 1999);
- bedrijfsklasse volgens de SBI'93;
- bedrijfsgrootte.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999.
Frequentie: Stopgezet.

Status van de cijfers:
Door een gewijzigde onderzoeksopzet is deze tabel niet meer volledig te actualiseren.
Gegevens die wel kunnen worden geactualiseerd zijn opgenomen in tabel
Bedrijfsopleidingen; kerncijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 13 december 2012.

Toelichting onderwerpen

Aantal gevolgde opleidingsuren
Aantal gevolgde interne en externe opleidingsuren.
Interne en externe opleidingsuren
Aantal gevolgde interne en externe opleidingsuren.