Milieudienstverlening, werkzame personen, baten, lasten, 1997-2001

Milieudienstverlening, werkzame personen, baten, lasten, 1997-2001

SBI'93/GK Perioden Aantal bedrijven en werkzame personen Bedrijven (absoluut) Aantal bedrijven en werkzame personen Totaal werkzame personen (absoluut) Baten Totaal baten (mln euro) Baten Omzet gefactureerd Totaal opbrengsten (mln euro) Baten Omzet gefactureerd Milieudienstverlening Totaal Milieudienstverlening (mln euro) Baten Omzet gefactureerd Milieudienstverlening Opbrengst voor overheden (mln euro) Baten Omzet gefactureerd Milieudienstverlening Opbrengst voor bedrijven (mln euro) Baten Omzet gefactureerd Energie en restproducten (mln euro) Baten Omzet gefactureerd Nevenactiviteiten (mln euro) Baten Overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Baten Vrijval voorzieningen (mln euro) Baten Ontvangen rente (mln euro) Baten Buitengewone baten (mln euro) Lasten Totaal lasten (mln euro) Lasten Grond- en hulpstoffen (mln euro) Lasten Uitbestede werkzaamheden Totaal uitbestede werkzaamheden (mln euro) Lasten Uitbestede werkzaamheden Kosten uitbestede verwerking afval (mln euro) Lasten Uitbestede werkzaamheden Kosten uitbesteed transport afval (mln euro) Lasten Uitbestede werkzaamheden Kosten uitbestede sanering derden (mln euro) Lasten Uitbestede werkzaamheden Kosten overige uitbestedingen (mln euro) Lasten Inkoopwaarde handelsactiviteiten (mln euro) Lasten Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mln euro) Lasten Arbeidskosten Bruto lonen en salarissen (mln euro) Lasten Arbeidskosten Sociale premies werkgever (mln euro) Lasten Arbeidskosten Pensioenlasten, bijdrage VUT (mln euro) Lasten Arbeidskosten Overige uitgaven soc. voorzieningen (mln euro) Lasten Arbeidskosten Kosten van uitzendkrachten (mln euro) Lasten Arbeidskosten Kosten ingeleend personeel (mln euro) Lasten Arbeidskosten Ontvangsten uitgeleend personeel (mln euro) Lasten Autokosten Totaal autokosten (mln euro) Lasten Autokosten Huur incl. operational lease (mln euro) Lasten Autokosten Onderhoud en reparatie (mln euro) Lasten Autokosten Motorbrandstoffen (mln euro) Lasten Autokosten Houderschaps- en motorrijt.belasting (mln euro) Lasten Autokosten Verzekeringspremies (mln euro) Lasten Autokosten Overige autokosten (mln euro) Lasten Energieverbruik (mln euro) Lasten Afschrijvingen (mln euro) Lasten Overige bedrijfskosten Totaal overige bedrijfskosten (mln euro) Lasten Overige bedrijfskosten Heffingen en bel. excl. motor.bel. (mln euro) Lasten Overige bedrijfskosten Premies schadeverzekeringen (mln euro) Lasten Overige bedrijfskosten Onderhoud en rep. excl. vervoermiddelen (mln euro) Lasten Overige bedrijfskosten Huur geb, terreinen, machines ed. (mln euro) Lasten Overige bedrijfskosten Overige personeelskosten (mln euro) Lasten Overige bedrijfskosten Administratie en advies, accountantskn. (mln euro) Lasten Overige bedrijfskosten Verkoop-,reclame-,advertentiekosten (mln euro) Lasten Overige bedrijfskosten Automatisering, kantoorb en communic. (mln euro) Lasten Overige bedrijfskosten Onderzoek, Ontw, Labor., Analyse (mln euro) Lasten Overige bedrijfskosten Doorbelaste kosten alg.beheer (mln euro) Lasten Overige bedrijfskosten Overige ov. bedr. kn. (mln euro) Lasten Toevoegingen aan voorzieningen (mln euro) Lasten Betaalde rente (mln euro) Lasten Buitengewone lasten (mln euro) Resultaat vóór belastingen (mln euro) Investeringen (im)materiële vaste activa Totaal investeringen (mln euro) Investeringen (im)materiële vaste activa Grond en terreinen (mln euro) Investeringen (im)materiële vaste activa Bedrijfsruimten (mln euro) Investeringen (im)materiële vaste activa GWW werken (mln euro) Investeringen (im)materiële vaste activa Vervoermiddelen extern transport (mln euro) Investeringen (im)materiële vaste activa Middelen voor intern transport (mln euro) Investeringen (im)materiële vaste activa Computers (mln euro) Investeringen (im)materiële vaste activa Overige machines, apparaten en install. (mln euro) Investeringen (im)materiële vaste activa Overige materiële vaste activa (mln euro) Investeringen (im)materiële vaste activa Immateriële activa (mln euro)
9000 Milieudienstverlening (Totaal) 1997 549 14.478 2.597 2.452 2.309 840 1.470 90 52 41 42 29 34 2.450 45 824 591 95 76 63 3 471 344 25 17 9 41 49 -14 121 24 43 39 4 10 1 34 289 375 25 13 100 74 18 17 14 24 13 55 21 87 169 32 147 1.072 26 205 17 44 4 . 727 35 15
9000 Milieudienstverlening (Totaal) 1998 595 16.138 2.935 2.764 2.607 970 1.638 97 59 33 54 33 51 2.830 58 984 738 102 82 61 9 545 378 48 20 12 54 54 22 125 26 47 36 5 10 1 34 307 451 29 16 133 96 23 21 15 29 11 53 25 94 190 33 105 490 15 53 21 42 6 . 123 26 204
9000 Milieudienstverlening (Totaal) 1999 600 19.491 3.319 3.142 2.924 1.118 1.806 114 103 70 39 29 39 3.188 91 1.056 748 125 83 100 9 679 463 59 28 10 79 65 25 150 34 53 45 5 10 3 49 355 510 41 16 161 79 31 27 17 32 15 65 25 70 194 25 130 290 24 45 8 59 9 . 102 40 2
9000 Milieudienstverlening (Totaal) 2000 597 20.267 3.716 3.587 3.320 1.257 2.063 155 112 38 16 33 42 3.561 119 1.220 926 174 41 79 14 745 496 63 29 14 95 64 16 163 43 52 51 4 10 4 60 377 574 40 17 171 92 35 29 16 37 14 63 62 74 172 43 154 369 18 46 13 69 10 . 162 40 13
9000 Milieudienstverlening (Totaal) 2001 599 21.275 4.116 3.915 3.674 1.458 2.216 130 111 68 26 47 60 3.927 117 1.434 1.084 206 41 103 11 813 519 65 42 17 104 75 9 180 50 56 54 5 8 7 61 327 663 58 23 215 112 39 38 16 49 14 61 39 81 186 53 189 345 15 64 20 67 . 8 112 41 18
9000.1 Afvalwaterinzam. en -behandeling 1997 29 972 72 71 67 38 29 0 4 1 0 0 0 68 5 10 5 2 0 4 0 27 21 2 1 0 1 1 0 6 0 3 2 0 1 0 0 7 10 0 0 1 2 1 0 1 1 0 2 0 0 1 0 5 11 0 1 0 6 0 . 3 1 0
9000.1 Afvalwaterinzam. en -behandeling 1998 30 1.015 74 72 69 39 29 0 3 1 0 0 0 71 5 10 5 2 0 3 0 29 21 3 1 0 1 1 0 6 0 3 2 0 1 0 0 8 10 0 0 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 3 8 0 1 0 5 0 . 2 1 0
9000.1 Afvalwaterinzam. en -behandeling 1999 32 2.090 231 191 164 136 28 0 27 37 0 0 2 227 16 60 10 4 - 46 0 79 54 6 4 3 10 2 0 10 2 4 2 0 1 0 6 10 43 3 1 10 4 5 5 4 5 1 2 4 0 3 0 4 15 0 1 0 5 0 . 6 1 0
9000.1 Afvalwaterinzam. en -behandeling 2000 35 2.114 224 208 179 144 35 1 28 10 0 0 5 217 14 36 9 5 - 22 0 80 56 7 4 3 9 2 0 11 2 4 3 0 1 0 7 12 52 4 1 13 4 5 5 5 7 2 2 6 0 3 1 7 18 1 3 0 6 0 . 6 2 1
9000.1 Afvalwaterinzam. en -behandeling 2001 33 2.241 248 219 196 158 38 0 23 21 0 0 7 240 16 54 9 4 0 42 0 83 56 8 6 3 8 2 0 11 2 4 3 0 1 0 8 12 52 4 1 13 6 5 8 2 7 1 1 3 0 3 0 8 18 1 2 0 6 . 0 4 3 1
9000.2 Afvalinzameling 1997 216 7.829 1.007 992 952 225 727 10 31 3 2 3 7 938 3 396 334 47 0 15 3 239 185 14 7 5 21 12 -4 100 19 37 34 3 7 1 4 72 92 2 1 12 17 7 5 5 10 2 26 4 9 17 5 69 83 2 11 0 31 1 . 15 18 5
9000.2 Afvalinzameling 1998 218 8.984 1.142 1.118 1.078 301 777 10 29 3 2 5 14 1.102 6 452 389 41 0 22 3 286 206 28 9 6 30 11 3 103 20 39 31 4 7 1 4 87 113 3 2 16 24 10 5 7 14 1 23 6 8 24 16 40 300 3 15 10 31 2 . 28 13 198
9000.2 Afvalinzameling 1999 218 10.221 1.245 1.222 1.176 314 861 10 35 4 2 4 14 1.196 10 481 420 49 0 12 5 329 233 33 11 5 39 10 2 121 25 44 38 4 7 3 4 89 118 4 3 20 26 12 7 7 14 2 19 6 7 22 9 49 113 2 17 0 47 5 . 19 24 1
9000.2 Afvalinzameling 2000 200 10.758 1.463 1.429 1.385 395 991 10 33 5 3 6 19 1.385 14 579 501 63 0 14 9 371 262 35 13 8 49 8 4 131 32 43 42 3 8 3 5 95 139 5 3 22 28 15 7 5 16 1 19 18 4 30 8 78 144 8 31 2 55 6 . 16 19 6
9000.2 Afvalinzameling 2001 199 11.412 1.651 1.615 1.557 442 1.115 14 43 8 15 4 10 1.565 15 690 590 85 0 14 5 403 277 37 22 8 53 9 3 146 37 48 45 4 6 6 6 90 160 5 4 27 33 17 12 8 21 0 24 9 16 20 15 87 155 9 20 7 58 . 4 30 17 11
9000.3 Afvalbehandeling 1997 156 4.373 1.267 1.170 1.075 504 571 80 15 36 16 21 23 1.202 24 290 229 39 0 22 0 162 111 7 7 3 16 27 -9 10 3 4 3 0 1 0 25 201 242 22 11 82 48 8 10 5 10 7 22 16 75 149 23 64 967 25 191 17 5 2 . 701 16 10
9000.3 Afvalbehandeling 1998 169 4.778 1.443 1.331 1.221 552 668 86 25 27 29 22 34 1.390 28 383 314 52 1 15 4 181 122 12 9 5 19 30 16 12 4 4 3 0 1 0 25 203 293 25 12 110 62 10 13 6 11 7 23 15 83 163 15 54 164 10 34 10 5 4 . 87 11 5
9000.3 Afvalbehandeling 1999 176 5.385 1.548 1.466 1.338 590 748 103 25 27 15 22 17 1.484 33 390 295 61 8 27 2 207 139 15 10 2 25 39 23 14 4 5 3 0 1 0 34 245 314 34 11 125 42 12 14 4 10 9 39 14 62 167 15 64 150 22 25 8 5 4 . 71 15 1
9000.3 Afvalbehandeling 2000 178 5.649 1.763 1.690 1.511 646 865 143 36 20 12 25 16 1.699 59 500 384 89 6 20 3 232 143 16 10 4 31 41 12 15 6 3 5 0 1 0 44 261 350 31 11 131 53 12 14 4 11 8 38 36 68 137 31 64 196 9 11 10 5 3 . 134 19 6
9000.3 Afvalbehandeling 2001 171 5.940 1.935 1.807 1.650 775 875 115 42 35 10 41 41 1.851 57 583 451 102 5 25 4 262 147 15 12 5 37 51 5 17 7 3 5 0 1 0 42 215 412 48 17 170 63 14 15 4 18 9 31 24 64 160 36 83 152 5 31 13 2 . 4 72 21 5
9000.31 Exploitatie van stortplaatsen 1997 24 683 279 241 234 74 159 4 3 19 2 13 5 226 2 49 29 5 0 14 0 25 14 1 1 0 4 5 0 2 1 1 0 0 0 0 1 38 43 3 0 8 12 1 3 1 2 2 3 7 48 7 10 53 50 13 6 11 0 0 . 8 3 8
9000.31 Exploitatie van stortplaatsen 1998 23 700 271 238 230 76 154 5 4 8 6 15 5 208 2 48 34 6 0 7 - 25 19 1 1 0 3 7 6 2 1 0 0 0 0 0 1 33 39 3 0 8 10 1 3 1 1 1 1 8 49 6 3 64 23 4 9 6 0 0 . 3 1 0
9000.31 Exploitatie van stortplaatsen 1999 22 649 296 264 252 80 172 7 5 8 3 14 7 228 2 67 40 8 6 12 - 25 21 1 1 0 5 4 7 1 0 0 0 0 0 0 2 35 42 5 0 9 5 1 2 1 1 1 9 6 45 7 2 69 23 4 7 5 0 1 . 5 1 0
9000.31 Exploitatie van stortplaatsen 2000 19 610 309 281 267 54 213 10 5 8 1 14 5 258 3 84 65 12 - 6 - 25 19 1 2 0 5 6 8 1 0 0 0 0 0 - 2 31 55 7 0 13 11 2 3 1 2 2 14 2 40 8 8 51 29 4 5 8 0 1 . 10 1 0
9000.31 Exploitatie van stortplaatsen 2001 21 616 317 258 241 105 136 4 13 18 3 30 7 240 3 50 26 12 5 8 1 27 13 1 1 1 4 7 0 1 0 0 0 0 0 0 3 31 64 15 1 17 14 2 3 0 2 1 6 2 43 16 1 77 21 2 3 9 0 . 0 6 1 0
9000.32 Afvalverbrandingsinrichtingen 1997 8 1.112 443 417 349 242 107 66 2 10 4 3 8 422 6 60 53 8 0 0 0 45 37 2 4 1 3 5 -7 0 0 0 0 0 0 0 9 96 81 14 7 36 5 3 2 1 3 1 6 2 10 113 0 21 726 1 140 0 1 1 . 574 8 0
9000.32 Afvalverbrandingsinrichtingen 1998 9 1.233 546 499 416 279 137 76 6 8 15 3 21 520 10 73 63 10 1 - - 55 44 3 4 2 5 4 7 0 0 0 0 0 0 - 10 103 125 15 8 58 21 4 3 1 5 1 6 2 19 125 - 25 55 2 3 3 0 1 . 44 2 0
9000.32 Afvalverbrandingsinrichtingen 1999 9 1.327 534 515 425 285 140 87 3 10 4 4 2 532 8 63 54 8 - - - 58 51 5 5 0 4 5 12 0 0 0 0 0 0 - 17 118 134 21 6 74 3 4 5 0 3 2 14 2 8 125 1 2 38 1 4 0 0 1 . 25 6 0
9000.32 Afvalverbrandingsinrichtingen 2000 9 1.363 577 564 456 295 160 104 4 6 1 5 1 556 9 98 80 18 - 0 0 63 46 4 5 1 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 20 146 122 15 6 67 5 4 4 0 3 1 8 8 7 90 0 21 34 0 1 0 0 0 . 22 11 0
9000.32 Afvalverbrandingsinrichtingen 2001 10 1.360 636 623 538 344 193 81 4 1 2 6 3 635 26 149 132 16 . 1 . 69 49 4 5 1 4 9 4 0 0 0 0 0 0 . 19 101 140 21 9 72 6 6 4 1 7 1 8 6 10 108 12 1 32 1 2 0 0 . 1 16 12 0
9000.33 Scheidingsinstal./sorteerhallen 1997 29 620 118 117 112 33 79 3 2 0 1 0 0 117 0 69 60 8 0 1 0 16 10 1 0 0 4 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 6 17 0 0 4 7 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0 2 21 6 4 1 1 0 . 7 1 0
9000.33 Scheidingsinstal./sorteerhallen 1998 33 620 128 125 119 40 79 1 5 2 0 0 0 131 0 83 71 10 0 2 1 16 9 1 0 0 5 2 1 2 0 1 1 0 0 0 1 7 15 0 0 3 5 1 0 0 0 0 3 2 0 2 2 -3 19 0 9 0 0 0 . 3 5 0
9000.33 Scheidingsinstal./sorteerhallen 1999 41 930 184 181 168 45 124 3 9 1 0 0 2 179 1 106 91 11 - 4 1 28 13 2 1 0 7 6 1 4 0 1 1 0 0 0 1 9 24 1 0 6 8 1 1 1 1 1 2 0 1 3 0 5 15 0 2 1 2 0 . 6 1 0
9000.33 Scheidingsinstal./sorteerhallen 2000 47 1.092 215 212 184 56 128 11 18 1 0 1 1 215 12 108 94 11 0 2 3 35 13 2 0 0 9 10 1 6 1 2 2 0 0 0 2 11 32 1 1 9 10 2 1 1 1 1 4 1 1 5 1 0 35 2 2 0 2 1 . 24 3 1
9000.33 Scheidingsinstal./sorteerhallen 2001 41 1.045 211 205 185 67 118 4 15 2 . 0 4 215 4 123 103 17 . 2 0 35 14 2 1 0 10 8 0 5 1 1 2 0 0 0 2 9 31 1 1 9 12 1 1 0 1 0 3 2 1 4 1 -3 22 0 3 0 1 . 1 15 1 0
9000.34 Be- & verwerken gevaarlijk afval 1997 17 1.219 223 214 210 20 191 2 2 1 1 1 5 235 7 68 58 9 0 1 0 50 34 2 1 1 3 9 0 4 1 1 1 0 0 0 5 30 46 2 2 20 6 2 2 1 2 2 5 2 8 7 9 -12 32 0 8 0 2 1 . 20 1 0
9000.34 Be- & verwerken gevaarlijk afval 1998 20 1.310 230 221 216 19 197 2 4 4 1 1 2 254 12 77 62 12 0 3 0 50 32 5 2 1 5 7 1 5 1 2 1 0 0 0 5 32 52 2 2 23 7 2 3 1 2 3 6 1 7 7 8 -25 25 1 6 0 4 0 . 13 1 0
9000.34 Be- & verwerken gevaarlijk afval 1999 15 1.575 254 240 235 19 216 3 2 2 6 3 3 257 14 66 54 8 - 4 0 63 39 5 2 1 6 10 0 6 2 2 1 0 0 0 6 30 55 3 3 20 9 4 2 1 2 3 6 4 2 7 7 -3 28 0 2 0 2 0 . 18 5 0
9000.34 Be- & verwerken gevaarlijk afval 2000 14 1.504 309 293 276 21 255 14 2 1 9 2 4 330 17 95 84 11 - 0 0 67 45 6 2 2 6 5 0 6 4 0 2 0 0 0 9 33 72 2 3 22 6 2 2 1 3 2 6 23 3 10 19 -21 77 0 1 0 2 0 . 66 3 5
9000.34 Be- & verwerken gevaarlijk afval 2001 14 1.856 371 347 331 21 310 16 1 2 2 1 19 394 13 112 95 15 . 2 0 87 49 4 4 3 13 15 1 7 5 0 2 0 0 0 8 36 102 4 5 48 9 3 3 1 5 4 8 12 4 11 14 -23 26 0 3 1 1 . 2 14 5 0
9000.35 Composteer- en vergistingsinr. 1997 49 352 99 93 90 75 15 1 1 4 1 0 1 101 1 21 14 4 0 4 0 11 6 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4 19 29 1 0 8 10 0 0 1 1 1 5 2 1 11 2 -2 12 0 6 1 0 0 . 4 0 0
9000.35 Composteer- en vergistingsinr. 1998 52 411 96 92 90 72 18 1 1 0 1 1 1 94 1 20 15 4 0 2 0 13 6 1 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 3 16 25 1 0 7 9 0 1 2 0 1 4 1 1 13 1 2 13 1 2 1 0 1 . 5 0 2
9000.35 Composteer- en vergistingsinr. 1999 55 351 118 110 108 80 28 1 1 1 3 1 3 113 1 27 22 4 - 2 0 13 5 1 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 3 20 29 1 0 8 9 0 1 0 0 0 5 0 0 13 5 5 15 1 3 1 0 0 . 8 0 0
9000.35 Composteer- en vergistingsinr. 2000 56 401 124 120 116 83 33 1 2 2 0 1 1 121 2 36 27 6 - 3 0 14 5 1 0 0 2 7 0 2 1 1 0 0 0 0 4 20 28 1 1 9 9 0 1 1 1 1 4 1 1 12 2 3 11 1 1 2 0 0 . 7 1 0
9000.35 Composteer- en vergistingsinr. 2001 53 392 133 127 124 91 33 2 1 2 0 1 3 124 1 39 26 9 0 4 0 14 6 1 0 0 2 5 0 2 0 1 0 0 0 0 4 19 31 2 1 10 10 0 1 1 1 0 3 2 1 11 1 9 35 3 17 1 0 . 0 9 1 4
9000.36 Overige afvalbehandeling 1997 29 387 106 89 80 61 20 4 5 2 7 3 4 103 7 22 15 5 0 2 0 15 11 0 0 0 1 3 -1 1 0 0 0 0 0 0 4 12 25 2 0 6 7 1 1 0 1 1 1 2 7 9 2 3 127 4 27 4 0 0 . 89 1 1
9000.36 Overige afvalbehandeling 1998 32 504 172 157 150 66 83 1 5 4 5 1 5 182 3 83 69 11 0 2 2 21 11 1 1 0 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 5 12 37 3 1 12 10 1 2 0 1 0 3 1 7 10 1 -10 29 2 5 0 0 0 . 19 0 2
9000.36 Overige afvalbehandeling 1999 34 554 162 156 149 82 67 2 4 5 0 1 1 176 7 62 33 21 2 5 - 22 11 1 0 0 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 5 34 31 3 1 8 8 2 3 1 2 2 3 0 5 11 0 -14 33 15 7 0 0 0 . 8 1 0
9000.36 Overige afvalbehandeling 2000 33 679 229 219 211 136 75 3 5 2 1 3 4 219 17 80 34 31 6 8 0 28 14 2 1 0 4 8 1 1 0 0 0 0 0 0 6 18 42 5 1 12 12 2 3 1 2 2 2 1 15 12 1 10 10 2 1 0 0 0 . 5 1 0
9000.36 Overige afvalbehandeling 2001 32 671 266 247 231 146 85 7 9 9 2 2 6 244 9 111 69 33 0 9 3 30 16 2 1 0 4 6 0 1 1 0 0 0 0 0 5 19 44 6 1 15 11 2 3 1 2 1 1 1 5 11 7 23 17 0 2 1 0 . 0 12 1 0
9000.4 Sanering milieuverontreiniging 1997 148 1.304 251 218 216 73 143 0 3 1 24 5 4 241 13 128 24 8 75 21 0 43 28 2 1 1 3 9 -1 5 2 0 1 0 0 0 5 9 32 0 0 5 7 2 2 1 2 4 5 1 3 1 3 10 11 0 1 0 1 0 . 8 0 0
9000.4 Sanering milieuverontreiniging 1998 178 1.361 276 243 240 77 163 0 3 1 24 6 2 267 19 139 30 7 80 21 2 49 29 5 1 1 3 12 2 5 2 1 1 0 0 0 5 9 35 0 1 6 9 2 2 1 3 3 5 2 3 2 1 9 17 1 4 1 2 0 . 7 1 1
9000.4 Sanering milieuverontreiniging 1999 174 1.794 295 263 245 76 169 0 17 2 21 3 6 281 32 124 24 12 74 15 2 64 36 5 2 1 5 15 0 6 3 1 2 0 0 0 5 10 34 0 1 6 8 3 2 2 3 3 5 1 1 3 1 13 11 0 1 0 2 0 . 6 1 0
9000.4 Sanering milieuverontreiniging 2000 184 1.746 266 260 244 72 172 1 15 3 0 1 2 260 33 106 32 17 34 23 1 62 36 5 2 1 6 12 0 7 2 1 2 0 1 0 3 10 32 0 1 4 8 3 3 1 2 3 4 1 2 2 2 5 11 0 1 0 3 1 . 6 0 0
9000.4 Sanering milieuverontreiniging 2001 196 1.683 282 274 270 83 188 1 2 4 1 1 2 271 30 108 35 15 36 21 2 64 38 5 2 1 6 12 0 6 3 1 2 0 1 0 5 10 39 1 2 5 10 3 2 2 3 4 6 2 1 3 2 11 20 0 10 0 2 . 0 6 1 1
9000.41 Sanering verontreinigde grond 1997 55 802 206 172 171 64 106 0 1 1 24 5 3 201 9 115 20 6 75 15 0 30 20 1 1 0 1 7 -1 3 2 0 0 0 0 0 5 8 24 0 0 5 5 1 1 1 2 4 3 1 3 1 3 5 9 0 1 0 0 0 . 7 0 0
9000.41 Sanering verontreinigde grond 1998 56 744 217 186 183 67 116 0 2 1 24 6 1 210 15 122 22 5 79 15 1 30 16 3 1 1 2 8 0 3 1 0 0 0 0 0 4 6 25 0 0 5 7 1 1 1 2 2 3 1 2 1 1 7 9 0 2 0 1 0 . 4 1 0
9000.41 Sanering verontreinigde grond 1999 56 985 227 196 184 65 119 0 11 1 21 3 5 220 25 111 20 10 73 9 2 38 21 3 1 1 2 10 0 4 2 0 1 0 0 0 5 8 24 0 0 5 6 1 1 1 2 2 3 1 1 2 1 7 7 0 0 0 0 0 . 5 0 0
9000.41 Sanering verontreinigde grond 2000 54 892 179 175 162 60 102 1 13 1 0 1 1 178 24 78 20 14 33 10 1 36 21 3 1 0 2 9 0 3 1 1 1 0 0 0 3 7 20 0 1 3 6 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 1 6 0 0 0 1 0 . 3 0 0
9000.41 Sanering verontreinigde grond 2001 55 730 176 172 169 60 109 1 2 1 1 1 1 170 22 75 24 11 32 8 1 31 18 2 1 0 1 9 0 2 1 0 1 0 0 0 5 6 23 1 1 3 6 1 2 1 2 3 3 1 1 2 1 6 15 0 8 0 1 . 0 4 0 1
9000.42 Asbestsanering en verwijdering 1997 93 502 46 45 44 8 36 0 1 0 0 0 0 41 5 13 5 2 0 6 0 13 8 0 0 0 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 2 0 0 0 1 0 . 1 0 0
9000.42 Asbestsanering en verwijdering 1998 122 618 59 58 56 10 47 0 1 0 0 0 0 57 4 17 8 1 1 6 0 18 12 2 0 0 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0 1 2 1 1 0 1 1 3 0 0 1 0 2 8 1 1 0 1 0 . 3 0 0
9000.42 Asbestsanering en verwijdering 1999 118 809 68 67 61 11 50 0 5 1 0 0 0 62 6 13 4 2 2 6 0 25 15 2 0 0 3 5 0 3 1 0 1 0 0 0 0 2 10 0 0 1 2 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 6 4 0 0 0 1 0 . 1 0 0
9000.42 Asbestsanering en verwijdering 2000 130 854 87 85 82 12 70 0 2 2 0 0 0 83 9 28 12 3 1 12 0 26 15 2 1 0 4 4 0 3 1 1 1 0 0 0 0 3 12 0 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 4 5 0 1 0 1 0 . 2 0 0
9000.42 Asbestsanering en verwijdering 2001 141 953 106 102 101 23 78 0 1 3 0 0 0 101 7 33 11 5 4 14 1 34 21 3 1 1 5 4 0 4 1 1 1 0 0 0 0 4 16 0 1 2 3 2 1 1 1 1 3 1 0 1 1 5 5 0 2 0 1 . 0 2 0 0
0 tot 10 werkzame personen 1997 310 1.120 200 196 185 68 118 4 7 1 0 2 1 182 5 74 40 12 12 10 1 28 18 1 1 0 3 7 -2 8 1 2 3 0 1 0 2 19 31 1 0 6 7 1 2 2 2 1 6 1 1 9 3 17 26 3 6 1 5 0 . 8 2 1
0 tot 10 werkzame personen 1998 328 1.090 213 204 196 55 140 3 5 1 3 3 1 204 7 87 56 11 10 10 1 30 18 2 1 0 3 8 2 7 1 2 2 0 1 0 2 18 33 1 0 5 9 1 3 2 2 1 6 2 8 8 2 9 32 3 6 6 4 1 . 8 1 1
0 tot 10 werkzame personen 1999 331 1.266 265 253 233 82 152 8 12 1 4 3 5 268 8 91 62 11 9 10 2 40 25 3 2 0 2 10 1 8 1 2 3 0 1 0 2 50 42 1 1 12 8 2 3 1 2 1 9 1 3 14 6 -2 26 2 10 0 4 1 . 6 2 0
0 tot 10 werkzame personen 2000 340 1.151 272 259 247 85 162 4 8 4 1 3 5 251 11 109 70 17 11 12 5 34 19 2 1 0 2 11 1 9 2 3 3 0 1 0 2 24 38 3 1 7 9 1 3 1 2 2 7 2 7 10 2 20 21 1 2 2 4 1 . 9 1 0
0 tot 10 werkzame personen 2001 351 1.364 290 277 268 101 167 4 6 4 3 3 2 270 12 119 81 20 6 12 2 44 24 3 1 1 4 11 0 10 2 3 3 0 1 0 3 23 40 3 1 9 9 2 3 1 2 2 5 3 6 11 1 20 36 2 12 1 5 . 0 10 2 4
10 tot 100 werkzame personen 1997 212 5.883 1.175 1.090 1.036 362 674 16 37 9 34 19 23 1.093 23 415 261 50 62 42 2 182 128 9 5 3 16 25 -5 57 12 19 19 2 5 1 14 115 161 7 4 36 42 7 7 5 10 5 23 15 59 49 15 82 468 22 102 15 20 2 . 283 14 10
10 tot 100 werkzame personen 1998 238 6.780 1.369 1.269 1.210 403 806 19 41 11 35 20 32 1.289 32 515 350 59 71 34 7 224 144 20 7 4 19 35 5 56 11 19 18 2 5 1 16 124 187 9 5 48 46 8 9 7 11 5 21 16 63 56 9 80 133 9 29 12 21 3 . 42 14 5
10 tot 100 werkzame personen 1999 236 7.259 1.422 1.354 1.274 448 826 24 56 9 27 16 16 1.333 53 506 322 73 74 38 6 245 151 21 9 3 28 39 6 58 10 19 20 2 5 1 18 126 203 13 5 58 42 10 10 8 11 7 25 12 50 56 12 88 116 6 19 7 24 4 . 42 13 2
10 tot 100 werkzame personen 2000 218 6.384 1.337 1.291 1.196 418 778 42 53 10 8 18 11 1.274 64 447 300 77 30 39 4 230 137 19 8 3 25 42 4 51 11 16 18 2 4 1 23 121 201 16 5 59 43 10 10 5 11 8 22 12 53 52 29 63 184 11 10 10 21 6 . 111 9 5
10 tot 100 werkzame personen 2001 205 6.043 1.283 1.235 1.153 446 706 32 50 10 4 18 15 1.192 43 437 298 83 20 37 7 223 138 18 9 3 26 35 6 52 13 15 17 2 3 2 21 104 215 23 5 52 54 11 10 6 11 7 25 12 42 35 14 91 125 4 32 13 15 . 3 50 8 1
100 of meer werkzame personen 1997 27 7.475 1.222 1.167 1.088 410 678 70 8 30 7 8 10 1.174 16 334 289 33 2 11 0 261 198 15 10 5 22 17 -7 57 11 22 17 1 4 0 18 155 183 16 9 58 24 10 8 6 13 6 26 5 26 111 14 48 578 2 97 0 19 1 . 436 19 3
100 of meer werkzame personen 1998 29 8.269 1.354 1.291 1.202 511 691 76 14 20 16 10 17 1.338 19 383 332 32 1 18 1 290 216 25 13 8 33 11 15 63 15 25 16 2 4 0 16 165 231 19 10 80 40 14 9 6 16 4 25 6 24 126 21 16 324 2 19 2 18 2 . 74 11 197
100 of meer werkzame personen 1999 33 10.966 1.632 1.535 1.416 588 828 83 36 61 8 10 18 1.588 31 458 365 40 - 53 1 393 287 34 17 7 49 15 18 84 22 31 23 2 4 2 29 179 265 27 9 91 29 19 14 8 19 6 30 12 17 124 8 44 147 15 15 0 32 5 . 54 26 0
100 of meer werkzame personen 2000 39 12.732 2.107 2.036 1.877 754 1.123 108 51 24 7 12 27 2.035 44 664 556 80 - 28 5 481 341 42 20 11 68 11 12 103 30 33 30 2 5 2 35 232 335 21 10 104 40 24 16 9 24 4 34 48 14 111 12 71 164 5 34 0 44 3 . 42 29 7
100 of meer werkzame personen 2001 43 13.868 2.543 2.403 2.254 911 1.343 95 55 53 19 26 42 2.464 63 878 706 103 15 54 3 546 357 44 31 13 74 29 3 118 35 38 34 3 4 5 36 201 408 32 16 154 49 27 24 9 35 6 31 25 34 140 38 79 184 9 19 6 48 . 5 52 32 12
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De financiële aspecten van de bedrijfstak Milieudienstverlening (sbi 90).
Gegevens betreffende werkzame personen, baten, lasten en investeringen naar
standaard bedrijfsindeling en grootteklasse.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997-2001.
Frequentie: stopgezet

M.i.v. statistiekjaar 2002 is een nieuwe reeks gestart. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven en werkzame personen
Bedrijven
Bedrijfseenheid: een onderneming, of een deel van een onderneming, of een
groep gebundelde ondernemingen, die overwegend een activiteit uitoefent
op het gebied van de productie van goederen of de verlening van dien-
sten, en waarvoor een volledige statistische beschrijving mogelijk is.
Totaal werkzame personen
Inbegrepen zijn de ingeleende krachten van derden (uitzendbureaus, derden
en intraconcern) alsmede directeuren, eigenaren, firmanten, leden van
maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden.
Werknemers uitgeleend aan derden zijn in mindering gebracht.
Buiten beschouwing gelaten zijn de personen die langer dan een jaar
arbeidsongeschikt zijn. Personeel van een centrale loonlijst binnen een
ondernemingengroep wordt gerekend tot de onderneming waar het personeel
daadwerkelijk werkzaam is. Werknemers van 65 jaar en ouder zijn niet meer
verzekerd ingevolge de Ziektewet; deze worden hier toch meegeteld.
Baten
Totaal baten
Omzet gefactureerd
Gefactureerde opbrengsten uit milieudienstverlening, energie-
terugwinning, restproducten en opbrengsten uit handels- en
nevenactiviteiten.
Totaal opbrengsten
Milieudienstverlening
Totaal Milieudienstverlening
Opbrengsten uit milieudienstverlening voor overheden, bedrijven en
particulieren. Het betreft hier de hoofdactiviteit, waarbij de waarde
voornamelijk gevormd wordt door aan de klant in rekening gebrachte
tarieven per ton voor de betreffende diensten.
Opbrengst voor overheden
Opbrengst uit milieudienstverlening voor overheden zoals gemeenten en
zgn. gemeenschappelijke regelingen (samenwerkingsverbanden van gemeenten).
Hieronder wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen en
diensten aan derden, onder aftrek van kortingen en bonussen en over de
omzet geheven belastingen (BTW).
Bij de groep beheerders/exploitanten van stortplaatsen (sbi 9000.31) zijn
de opgaven geschoond voor de zgn. afvalstoffenbelasting omdat deze
heffing in feite budgetneutraal is. De in rekening gebrachte belasting
aan ontdoeners wordt feitelijk aan het Rijk afgedragen.
Opbrengst voor bedrijven
Opbrengst uit milieudienstverlening voor bedrijven en particulieren.
Hieronder wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen en
diensten aan derden, onder aftrek van kortingen en bonussen en over de
omzet geheven belastingen (BTW).
Bij de groep beheerders/exploitanten van stortplaatsen (sbi 9000.31) zijn
de opgaven geschoond voor de zgn. afvalstoffenbelasting omdat deze
heffing in feite budgetneutraal is. De in rekening gebrachte belasting aan
ontdoeners wordt feitelijk aan het Rijk afgedragen.
Energie en restproducten
Bij verbrandingsinstallaties (sbi 90003.2) worden opbrengsten uit
energie alleen meegeteld indien deze leveranties aan het
(elektriciteits-)net worden geleverd.
Leveranties aan het eigen bedrijf blijven buiten beschouwing.
Nevenactiviteiten
Hieronder zijn verantwoord de opbrengsten van activiteiten die niet
direct voortvloeien uit de milieudienstverlening. Bijvoorbeeld verhuur-
of handelsactiviteiten.
Overige bedrijfsopbrengsten
Hieronder vallen:
Geactiveerde productie t.b.v. de eigen onderneming.
Doorberekende kosten van alg. beheer (intraconcerndiensten).
Exploitatie- en loonsubsidies.
Schade-uitkeringen.
Vrijval voorzieningen
Onttrekkingen uit voorzieningen lopen veelal via de balans. Deze zijn hier
dan ook niet opgenomen. Ook de bestedingen (aanwendingen) hiervan blijven
derhalve buiten de winst- en verliesrekening.
Ontvangen rente
Buitengewone baten
Opbrengsten welke niet uit de gewone bedrijfsvoering voortvloeien, zoals
koersverschillen, buitenlandse vestigingen en/of beleggingen, boekwinsten
bij verkoop en tenietgaan (brand e.d.) van vaste activa, winsten bij
afstoting van deelnemingen. Voorts hier ook de vrijgevallen bedragen van
de egalisatierekening voor de WIR-premies opnemen.
Resultaten (minderheids)deelnemingen blijven buiten beschouwing.
Lasten
Totaal lasten
Grond- en hulpstoffen
Deze stoffen verschillen naar de aard van de milieudienstverlening.
Voorbeelden zijn toevoeging van chemicaliën bij afvalverbranding,
verpakkingsmaterialen voor chemisch afval, buizen en leidingen voor
rioleringswerkzaamheden, specifieke kosten bij bodemsaneringsprojecten
zoals voor inrichting en opruiming van het werkterrein.
Indien van toepassing is het saldo van de balanswaarden van de
voorraden grond- en hulpstoffen aan het begin en het einde van het
boekjaar verrekend.
Uitbestede werkzaamheden
Totaal uitbestede werkzaamheden
Van uitbestede werkzaamheden is geen sprake als personeel wordt ingeleend
en onder verantwoordelijkheid van de eigen onderneming de werkzaamheden
verricht (bijvoorbeeld uitzendkrachten). In dit geval is sprake van
"kosten van uitzendkrachten" of "kosten van overig ingeleend personeel"
(zie hiervoor de vraag naar de arbeidskosten).
Voorbeeld: Kosten van transport van afval en reststoffen door derden
naar een stortplaats. (dus niet via het eigen wagenpark)
De uitbestedingen dienen wel betrekking te hebben op milieudienst-
verlenende activiteiten. Uitbestede zaken zoals advisering, accountancy,
postverzorging ed. zijn niet hier verantwoord maar bij 'overige
bedrijfskosten'.
Kosten uitbestede verwerking afval
Voorbeelden : stortgelden en verbrandingskosten en uitbesteding van een
gedeelte van het eigen verwerkingsproces, bv bij ondercapaciteit.
Van uitbestede werkzaamheden is geen sprake als personeel wordt ingeleend
en onder verantwoordelijkheid van de eigen onderneming de werkzaamheden
verricht (bijvoorbeeld uitzendkrachten). In dit geval is sprake van
"kosten van uitzendkrachten" of "kosten van overig ingeleend personeel"
(zie hiervoor de vraag naar de arbeidskosten).
Kosten uitbesteed transport afval
Van uitbestede werkzaamheden is geen sprake als personeel wordt ingeleend
en onder verantwoordelijkheid van de eigen onderneming de werkzaamheden
verricht (bijvoorbeeld uitzendkrachten). In dit geval is sprake van
'Kosten van uitzendkrachten' of 'Kosten van overig ingeleend personeel'
(zie hiervoor de vraag naar de arbeidskosten). Van uitbesteding is
wel sprake indien transport van afval en reststoffen door derden
naar een stortplaats gebracht wordt. (dus niet door het eigen
personeel en wagenpark).
De uitbestedingen dienen wel betrekking te hebben op milieudienst-
verlenende activiteiten. Uitbestede zaken zoals advisering, accountancy,
postverzorging ed. zijn niet hier verantwoord maar bij 'overige
bedrijfskosten'.
Kosten uitbestede sanering derden
Kosten overige uitbestedingen
Een voorbeeld hiervan is gemaakte kosten bij gebruik van de weegbrug van
derden.
Inkoopwaarde handelsactiviteiten
Dit betreft alleen de inkopen t.b.v. handelsgoederen. Indien van
toepassing is bijgeteld het saldo van de balanswaarden van de
handelsvoorraden aan het begin en het einde van het boekjaar.
Arbeidskosten
Totaal arbeidskosten
De totale personeelskosten minus ontvangsten voor uitgeleend personeel.
Bruto lonen en salarissen
Het betreft het bruto loon- en salaris.(voor loonheffing).
Incl. overhevelingstoeslag, extra beloningen en uitkeringen zoals
toeslagen, overwerkgelden, gratificaties, tantièmes, vakantiegeld,
doorbetaald loon bij vakanties en feestdagen (inclusief toeslagen), de
waarde van vergoedingen in natura en uitkeringen uit hoofde van
ontslagregelingen.
De bedragen betaald aan pensioenen en de hierop verleende suppleties
dienen zijn verantwoord bij de overige uitgaven sociale voorzieningen.
Beloningen van commissarissen zijn begrepen in de overige
bedrijfskosten (overige).
Van deze post mogen niet afgetrokken worden de werknemersbijdragen in de
premies ingevolge de Sociale Verzekeringswetten. De uit hoofde van
diverse regelingen ter handhaving van de werkgelegenheid ontvangen
loonsubsidies, de waarde van de overhevelingstoeslag en de
kostenvergoedingen welke i.v.m. de wetgeving Oort tot loon worden
gerekend dienen hier ook niet te worden afgetrokken.
Spaarloon
Indien werknemers van het bedrijf gebruik maken van de spaarloonregeling,
die niet bedoeld is als oudedagsvoorziening, dan dient het
werkgeversaandeel in het spaarloon opgegeven te zijn onder de post: bruto
lonen en salarissen . Wanneer de regeling wel bedoeld is als
oudedagsvoorziening, dan is die verantwoord onder de post
'pensioenlasten, bijdrage VUT-regelingen e.d.'.
Sociale premies werkgever
Ten laste van de onderneming gekomen premies ZW, ZFW, WW.
Bij afwezigheid van een eigen afdelingskas voor de uitvoering van de ZW
dienen de ten laste van de onderneming gekomen stortingen in deze kas,
zowel periodiek als in de vorm van een aanvulling ineens, als premie te
worden opgenomen. Indien de onderneming t.a.v. de Ziektewet Eigen
Risicodrager is, bestaat het totale premiebedrag uit de door de
onderneming betaalde ziektegelden en evt. andere kosten welke met deze wet
verband houden. Hierbij dienen inhoudingen en restituties in mindering te
worden gebracht.
Per 01.03.96 is de Ziektewet gewijzigd. Werkgevers kunnen zich tegen de
geldelijke gevolgen van de verplichte doorbetaling van lonen en
salarissen bij ziekte van de werknemer verzekeren. De hiertoe aan de
verzekeringsmaatschappij betaalde premies en de uit deze verzekering
voortvloeiende uitkering dienen op dezelfde wijze verantwoord te worden
als de premies aan en de uitkeringen door de Bedrijfsvereniging.
Per 1998:
Hier de werkgeverspremies opgeven Premie WAO, wachtgeld, WW en ZFW.
De werknemerspremies voor de WW en ZFW zitten in de bruto lonen en
salarissen begrepen.
Per 01.03.96 is de Ziektewet gewijzigd. Werkgevers kunnen zich tegen de
geldelijke gevolgen van de verplichte doorbetaling van lonen en
salarissen bij ziekte van de werknemer verzekeren. De hiertoe aan de
verzekeringsmaatschappij betaalde premies en de uit deze verzekering
voortvloeiende uitkering dienen op dezelfde wijze verantwoord te worden
als de premies aan en de uitkeringen door de Bedrijfsvereniging.
Pensioenlasten, bijdrage VUT
Pensioenlasten, inkoopsommen en dotaties voor pensioen- en
spaarregelingen. Incl. spaarregelingen die betrekking hebben op de
oudedagsvoorziening.
Behalve de bijdragen VUT-regelingen zijn hier ook onder opgenomen
de premies m.b.t. de regeling voor extra vrije tijd.
Indien de onderneming voor de VUT eigen risicodrager is, bestaat het
totale premiebedrag uit de door de onderneming betaalde VUT-uitkering en
eventuele andere kosten die hiermee verband houden. Hierop dienen
inhoudingen en restituties in mindering gebracht te worden.
Overige uitgaven soc. voorzieningen
Hierin vallen o.a. reiskostenvergoedingen woon- werkverkeer, suppleties op
uitkeringen krachtens sociale verzekeringswetten, werkgeversbijdragen aan
een ziektekostenregeling en aan spaarregelingen voor bezitsvorming, alle
kosten (ter dekking) van het eigen risico in verband met de wet
'Terugdringing Ziekteverzuim', uitkeringen aan gewezen werknemers of
eventuele nabestaanden, speciale uitgaven t.b.v. buitenlandse
arbeidskrachten voor huisvesting, voeding, reizen naar het moederland enz.
Enkele overige personeelskosten (o.a reis- en verblijfkosten,
kantinekosten, uitgaven voor wervingsadvertenties, bedrijfskleding,
jubilea, bedrijfscursussen en studiekosten) zijn begrepen in 'overige
personeelskosten' onder 'overige bedrijfskosten'.
Kosten van uitzendkrachten
Kosten ingeleend personeel
Ingeleende krachten in concernverband en van derden (excl. uitzendbureaus)
Ontvangsten uitgeleend personeel
Autokosten
Totaal autokosten
Het betreft hier kosten voor zowel vracht- als personenauto's. Indien
afvaltransport over water geschiedt, zijn de bijbehorende kosten ook hier
opgenomen.
Huur incl. operational lease
Onderhoud en reparatie
Motorbrandstoffen
Het betreft alle ingekochte motorbrandstoffen, zowel t.b.v. de eigen pomp
van de onderneming als de elders ingekochte motorbrandstoffen.
Houderschaps- en motorrijt.belasting
Inclusief kosten eurovignetten.
Verzekeringspremies
Schadebetalingen i.v.m. eigen risico alsmede pont-, veer- en tolgelden en
boetes zijn opgenomen onder 'overige, te weten:'.
Overige autokosten
Incl. schadebetalingen i.v.m. eigen risico alsmede pont-, veer- en
tolgelden en boetes.
Energieverbruik
Elektriciteit, aardgas en overige energiedragers, ingekocht van derden.
Hieronder valt gas-, diesel- en stookolie, petroleum, LPG, butaan,
propaan, stoom en warm water. Brandstoffen voor machines en installaties
en tractie (heftrucks en shovels) zijn hierin begrepen. Motorbrandstoffen
voor vracht- en personenauto's en schepen zijn echter begrepen in de
rubriek 'autokosten'.
Bij verbrandingsinstallaties (sbi 90003.2) wordt verbruik van door de
eigen installatie opgewekte energie hier niet meegeteld.
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten
Totaal overige bedrijfskosten
Heffingen en bel. excl. motor.bel.
Alle heffingen en belastingen, behalve motorrijtuigenbelasting, zie
daarvoor rubriek autokosten.
Afvalstoffenbelasting bij stortplaatsen zijn buiten de exploitatiekosten
en -opbrengsten gehouden, wegens het intermediaire karakter. (Tarieven van
ontdoener gaan rechtstreeks naar het Rijk).
Premies schadeverzekeringen
De schadeverzekeringspremies betreffen alle betaalde premies en kosten
van afgesloten of doorlopende schadeverzekeringen - onder meer tegen
brand, waterschade, diefstal, machinebreuk, bedrijfsschade, wettelijke
aansprakelijkheid, voor juridische bijstand, voorts krediet- en
reisverzekeringen. Autoverzekeringen zijn onder de post 'Autokosten'
verantwoord.
Onderhoud en rep. excl. vervoermiddelen
Betreft onderhoud en reparatie van gebouwen en terreinen, machines,
installaties en (rol-)containers, schoonhouden van gebouwen en terreinen
en kosten klein gereedschap, en kleine aanschaffingen van bv.
kantoorinventaris waar niet over wordt afgeschreven.
Excl. onderhoud vervoermiddelen (zie rubriek autokosten).
Huur geb, terreinen, machines ed.
Betreft huur (incl. operational lease) van gebouwen en terreinen en
machines, installaties en containers (Excl. huur vervoermiddelen).
Overige personeelskosten
Hieronder zijn begrepen kantinekosten, uitgaven voor wervingsadvertenties,
bedrijfskleding, jubilea, bedrijfscursussen en studiekosten, alsmede reis-
en verblijfskosten. Reiskostenvergoedingen t.b.v. woon/werkverkeer zijn
ondergebracht bij 'overige sociale voorzieningen'.
Administratie en advies, accountantskn.
Accountantsdiensten, rechtskundige bijstand en advieskosten.
Verkoop-,reclame-,advertentiekosten
Incassokosten zijn hier ook opgenomen.
Automatisering, kantoorb en communic.
Automatisering, communicatiekosten (post, fax, telefoon, internet ed.) en
kantoorbehoeften, drukwerk, contributies en abonnementen. Inclusief
certificeringskosten en kosten milieukeurmerken.
Onderzoek, Ontw, Labor., Analyse
Betreft onderzoeks- en ontwikkelingskosten en laboratorium &
analysekosten.
Doorbelaste kosten alg.beheer
Dit betreft doorbelaste kosten inzake algemeen beheer e.d. door andere
ondernemingen van dezelfde groep (concern), veelal de holding en/of
moedermaatschappij.
Overige ov. bedr. kn.
Hieronder vallen bankkosten (geen intrest), waterverbruik, commissarissen-
beloningen, alsmede kosten voor bewaking en beveiliging en alle door
berichtgevers/rapportages als "overige kosten" aangegeven posten.
Feitelijk de sluitpost van de gehanteerde vragenlijst.
Toevoegingen aan voorzieningen
Als 'toevoegingen' op te nemen de jaarlijkse toevoegingen resp. opvoering
aan op de balans gepassiveerde resp. te passiveren bedragen i.v.m. nog
niet verrekende verliezen en/of te verwachten verliezen c.q. het risico
daarvan. Voorbeelden zijn voorzieningen ten behoeve van groot onderhoud,
reorganisatievoorzieningen of voorzieningen ten behoeve van de nazorg van
stortterreinen e.d.
Betaalde rente
Buitengewone lasten
Hier zijn de verliezen opgenomen welke niet uit de gewone bedrijfsvoering
voortvloeien, zoals verlies op vorderingen, koersverschillen, buitenlandse
vestigingen en/of beleggingen, boekverliezen bij verkoop en tenietgaan
(brand e.d.) van vaste activa, verliezen bij afstoting van deelnemingen.
Voorts zijn hier ook de vrijgevallen bedragen van de egalisatierekening
voor bv. de WIR-premies opgenomen.
Resultaat vóór belastingen
Investeringen (im)materiële vaste activa
De waarde van goederen die in een jaar nieuw of tweedehands gebruiksklaar
ter beschikking zijn gekomen en meer dan één productiegang meegaan en een
levensduur van meer dan één jaar hebben, alsmede de waarde van groot
onderhoud.
Buiten beschouwing blijven:
-Huur, pacht of lease van investeringsgoederen,
-Investeringen in buitenlandse vestigingen,
-Overname van (ook failliete) ondernemingen waarvan het bedrijf vrijwel
ongewijzigd wordt voortgezet,
-Financieringskosten (bijv. intrest)
Totaal investeringen
Grond en terreinen
Deze post heeft uitsluitend betrekking op de aan- en verkoop van grond en
terreinen. De uitgaven voor grondverbetering e.d. zijn begrepen in de post
'Grond-, water- en wegenbouwkundige werken'. Voor zover grondaankopen
onverbrekelijk zijn verbonden aan de aankoop van bedrijfsruimten worden
deze onder de laatste groep verantwoord.
Bedrijfsruimten
Totaal investeringen in bedrijfsruimten. Deze omvatten alle bouwwerken,
welke primair worden gebruikt t.b.v. de bedrijfsuitoefening of de
dienstverlening.
GWW werken
Totaal investeringen in grond-, water- en wegenbouwkundige werken.
Vervoermiddelen extern transport
Totaal investeringen in externe vervoermiddelen. Deze post omvat
vervoermiddelen primair bestemd voor het vervoer van personen of goederen
over de openbare weg, per rail, over water of door de lucht.
Middelen voor intern transport
Totaal investeringen in interne vervoermiddelen. Materiële vaste activa
met als doel transport van goederen (zoals afvalstoffen) te verrichten op
of in onmiddellijke nabijheid van het bedrijfsterrein, zoals shovels,
compactors en hijs- en hefwerktuigen. Vanaf 2001 is deze post begrepen in
"Overige machines, apparaten en installaties".
Computers
Per 2001 in de vragenlijst opgenomen. Voorheen werden deze waarden
verantwoord bij "Overige machines, apparaten en installaties".
Overige machines, apparaten en install.
Totaal investeringen in alle machines, apparaten en installaties
(t/m 2000 inclusief computers), voor zover niet behorend tot een van de
hiervoor genoemde typen. Voorbeelden zijn afvalverbrandingssinstallaties
(AVI's), composteerinrichtingen, afvalwaterzuiveringsinstallaties,
grondwas- en spoelinstallaties en waterbodemsaneringsinstallaties.
Overige materiële vaste activa
Deze post omvat o.a. meubilair, silo's, opslagtanks, kratten, containers,
handgereedschappen e.d.
Immateriële activa
Voorbeelden: Goodwill, productierechten, patenten en octrooien alsmede
computersoftware en regelsystemen.