Misdrijven; opgelegde straffen en maatregelen, 1994-2010


Deze tabel is stopgezet per 27-07-2012 en voortgezet als Misdrijven; opgelegde straffen en maatregelen. Zie ook paragraaf 3. De reden van stopzetting is de invoering van de Standaardclassificatie Misdrijven 2010.

In deze tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal sancties dat door de rechter in eerste aanleg is opgelegd. Het aantal sancties wordt onderverdeeld naar de soort sanctie en enkele kenmerken daarvan, zoals hoogte van een geldboete en duur van een vrijheidsstraf.
In de tabel zijn deze gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- soort misdrijf;
- soort verdachte;
- leeftijdscategorie verdachte.
De cijfers in de tabel zijn afgerond op vijftallen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994.
Frequentie: jaarlijks

Status van de cijfers:
De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopige cijfers, de overige cijfers in deze tabel zijn definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 27-07-2012.

Misdrijven; opgelegde straffen en maatregelen, 1994-2010

Soort misdrijf Soort verdachte Leeftijd verdachte Perioden Opgelegde sanctiesTotaal opgelegde sancties (aantal) HoofdstraffenGeldboeteGeldboete: onvoorwaardelijk (aantal) HoofdstraffenGeldboeteGeldboete: gedeeltelijk onvoorwaardelijk (aantal) HoofdstraffenGevangenisstrafGevangenisstraf: onvoorwaardelijk (aantal) HoofdstraffenGevangenisstrafGevangenisstraf: gedeeltelijk onvoorw. (aantal) HoofdstraffenJeugddetentieJeugddetentie: onvoorwaardelijk (aantal) HoofdstraffenJeugddetentieJeugddetentie: gedeeltelijk onvoorw. (aantal) HoofdstraffenTaakstraffenWerkstraf (aantal) HoofdstraffenTaakstraffenLeerstraf (aantal)
Afdoeningen door de rechter in 1e aanleg Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2000 155.270 43.445 4.660 21.480 5.960 400 600 19.815 955
Afdoeningen door de rechter in 1e aanleg Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2001 157.940 40.800 4.595 23.190 6.485 580 1.025 22.400 1.375
Afdoeningen door de rechter in 1e aanleg Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2002 166.265 40.225 3.670 25.950 7.620 620 1.195 25.490 1.625
Afdoeningen door de rechter in 1e aanleg Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2003 190.540 47.580 4.485 28.680 8.240 570 1.200 30.330 1.495
Afdoeningen door de rechter in 1e aanleg Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2004 188.995 46.655 4.350 24.700 8.620 665 1.330 33.535 1.610
Afdoeningen door de rechter in 1e aanleg Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2005 185.855 46.280 4.325 20.070 8.635 635 1.630 37.070 1.350
Afdoeningen door de rechter in 1e aanleg Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2006 185.350 46.175 4.170 16.410 8.880 615 1.360 40.575 1.230
Afdoeningen door de rechter in 1e aanleg Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2007 175.420 42.530 3.935 15.500 8.035 615 1.240 39.670 940
Afdoeningen door de rechter in 1e aanleg Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2008 171.820 40.620 3.730 15.255 7.715 515 1.060 41.040 805
Afdoeningen door de rechter in 1e aanleg Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2009 166.790 41.555 4.005 14.855 6.815 425 860 40.340 565
Afdoeningen door de rechter in 1e aanleg Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2010* 134.975 30.825 3.125 13.585 6.560 415 815 34.635 455
Bron: CBS.
Verklaring van tekens