Prognose bevolking; kerncijfers, 2003 - 2009

Prognose bevolking; kerncijfers, 2003 - 2009

Perioden Totale bevolking (absoluut) Leeftijdsgroepen Leeftijd (absoluut) 0 tot 20 jaar (absoluut) Leeftijdsgroepen Leeftijd (absoluut) 20 tot 65 jaar (absoluut) Leeftijdsgroepen Leeftijd (absoluut) 65 jaar of ouder (absoluut) Leeftijdsgroepen Leeftijd (relatief) 0 tot 20 jaar (%) Leeftijdsgroepen Leeftijd (relatief) 20 tot 65 jaar (%) Leeftijdsgroepen Leeftijd (relatief) 65 jaar of ouder (%) Demografische druk (absoluut) Levendgeborenen (absoluut) Totaal vruchtbaarheidscijfer (absoluut) Overledenen (absoluut) Levensverwachting bij geboorte Levensverwachting mannen (jaar) Levensverwachting bij geboorte Levensverwachting vrouwen (jaar) Buitenlandse migratie Immigratie (absoluut) Buitenlandse migratie Emigratie (incl. saldo adm. correcties) (absoluut) Buitenlandse migratie Migratiesaldo (incl. saldo adm. corr.) (absoluut)
2003 16.192.572 3.968.999 10.003.117 2.220.456 24,5 61,8 13,7 0,619 203.607 1,78 141.506 76,15 80,75 102.095 102.102 -6
2004 16.257.694 3.992.999 10.013.439 2.251.256 24,6 61,6 13,8 0,624 196.965 1,75 142.817 76,38 80,70 100.019 102.058 -2.039
2005 16.312.831 4.004.608 10.024.015 2.284.208 24,5 61,4 14,0 0,627 193.086 1,75 145.188 76,47 80,69 100.086 102.025 -1.939
2006 16.361.819 4.009.523 10.032.056 2.320.240 24,5 61,3 14,2 0,631 189.459 1,76 147.526 76,55 80,69 104.190 97.598 6.593
2007 16.413.373 4.007.901 10.055.805 2.349.667 24,4 61,3 14,3 0,632 186.294 1,76 149.482 76,68 80,69 107.832 91.274 16.558
2008 16.469.770 4.004.135 10.081.436 2.384.199 24,3 61,2 14,5 0,634 183.829 1,76 151.442 76,80 80,69 112.589 88.016 24.573
2009 16.529.758 4.000.554 10.099.859 2.429.345 24,2 61,1 14,7 0,637 . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De korte-termijnprognose is een actualisering van de lange-termijnprognose 2002-2050 op basis van inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. Deze prognose voor de lange termijn is begin 2003 gepubliceerd. In de korte-termijnprognose zijn de cijfers tot 1 januari 2009 geactualiseerd.
Voor de periode na 2009 wordt verwezen naar cijfers van lange-termijnprognose.

Gegevens beschikbaar: 2003 tot en met 2009.

Status van de cijfers:
De gegevens in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 april 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking
Leeftijdsgroepen
Leeftijd (absoluut)
0 tot 20 jaar
20 tot 65 jaar
65 jaar of ouder
Leeftijd (relatief)
0 tot 20 jaar
20 tot 65 jaar
65 jaar of ouder
Demografische druk
Verhouding tussen het aantal 65-plussers en 0 tot 20- jarigen ten opzichte
van de 20 tot 65- jarigen. Deze verhouding geeft een indruk van de druk
van het niet-werkende deel van de bevolking op het werkende deel van
de bevolking.
Levendgeborenen
Totaal vruchtbaarheidscijfer
Het totaal vruchtbaarheidscijfer geeft een indicatie van hoeveel
kinderen vrouwen gemiddeld krijgen. Hiertoe worden per vruchtbare
leeftijd van de vrouw (tussen de 15 en 50 jaar) de in een bepaald
kalenderjaar geldende vruchtbaarheidscijfers gebruikt.
Overledenen
Levensverwachting bij geboorte
Het aantal jaar dat mannen of vrouwen bij geboorte naar
verwachting (nog) zullen leven.
Levensverwachting mannen
Levensverwachting vrouwen
Buitenlandse migratie
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland.
Emigratie (incl. saldo adm. correcties)
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland (inclusief saldo
administratieve correcties).
Migratiesaldo (incl. saldo adm. corr.)
Immigratie minus emigratie (inclusief saldo administratieve correcties).