Prognose bevolking; kerncijfers, 2003 - 2009


De korte-termijnprognose is een actualisering van de lange-termijnprognose 2002-2050 op basis van inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. Deze prognose voor de lange termijn is begin 2003 gepubliceerd. In de korte-termijnprognose zijn de cijfers tot 1 januari 2009 geactualiseerd.
Voor de periode na 2009 wordt verwezen naar cijfers van lange-termijnprognose.

Gegevens beschikbaar: 2003 tot en met 2009.

Status van de cijfers:
De gegevens in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 april 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Prognose bevolking; kerncijfers, 2003 - 2009

Perioden Totale bevolking (absoluut) LeeftijdsgroepenLeeftijd (absoluut)0 tot 20 jaar (absoluut) LeeftijdsgroepenLeeftijd (absoluut)20 tot 65 jaar (absoluut) LeeftijdsgroepenLeeftijd (absoluut)65 jaar of ouder (absoluut) LeeftijdsgroepenLeeftijd (relatief)0 tot 20 jaar (%) LeeftijdsgroepenLeeftijd (relatief)20 tot 65 jaar (%) LeeftijdsgroepenLeeftijd (relatief)65 jaar of ouder (%) Demografische druk (absoluut) Levendgeborenen (absoluut) Totaal vruchtbaarheidscijfer (absoluut) Overledenen (absoluut) Levensverwachting bij geboorteLevensverwachting mannen (jaar) Levensverwachting bij geboorteLevensverwachting vrouwen (jaar) Buitenlandse migratieImmigratie (absoluut) Buitenlandse migratieEmigratie (incl. saldo adm. correcties) (absoluut) Buitenlandse migratieMigratiesaldo (incl. saldo adm. corr.) (absoluut)
2003 16.192.572 3.968.999 10.003.117 2.220.456 24,5 61,8 13,7 0,619 203.607 1,78 141.506 76,15 80,75 102.095 102.102 -6
2004 16.257.694 3.992.999 10.013.439 2.251.256 24,6 61,6 13,8 0,624 196.965 1,75 142.817 76,38 80,70 100.019 102.058 -2.039
2005 16.312.831 4.004.608 10.024.015 2.284.208 24,5 61,4 14,0 0,627 193.086 1,75 145.188 76,47 80,69 100.086 102.025 -1.939
2006 16.361.819 4.009.523 10.032.056 2.320.240 24,5 61,3 14,2 0,631 189.459 1,76 147.526 76,55 80,69 104.190 97.598 6.593
2007 16.413.373 4.007.901 10.055.805 2.349.667 24,4 61,3 14,3 0,632 186.294 1,76 149.482 76,68 80,69 107.832 91.274 16.558
2008 16.469.770 4.004.135 10.081.436 2.384.199 24,3 61,2 14,5 0,634 183.829 1,76 151.442 76,80 80,69 112.589 88.016 24.573
2009 16.529.758 4.000.554 10.099.859 2.429.345 24,2 61,1 14,7 0,637 . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens