Samenstelling vermogens van huishoudens, 1993-2000

Samenstelling vermogens van huishoudens, 1993-2000

Vermogens(bestanddelen) Kenmerken van huishoudens Perioden Aantal huishoudens met bestanddeel (x 1000)
Vermogen Totaal huishoudens 1993 6.321
Vermogen Totaal huishoudens 1994 6.401
Vermogen Totaal huishoudens 1995 6.454
Vermogen Totaal huishoudens 1996 6.549
Vermogen Totaal huishoudens 1997 6.617
Vermogen Totaal huishoudens 1998 6.704
Vermogen Totaal huishoudens 1999 6.783
Vermogen Totaal huishoudens 2000 6.855
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze publicatie is de samenstelling van vermogens van huishoudens
weergegeven. Daarbij worden huishoudens onderscheiden naar kenmerken
als samenstelling van het huishouden, voornaamste bron van inkomen,
leeftijd van de hoofdkostwinner, 25%-groep van besteedbare
huishoudensinkomens, vermogensklasse, 10%-groep van vermogens en
provincie. De uitkomsten hebben betrekking op alle particuliere
huishoudens in Nederland. Personen die in tehuizen of inrichtingen
verblijven, zijn buiten beschouwing gebleven.

De resultaten zijn gebaseerd op gegevens uit het Inkomenspanelonderzoek
(IPO). Het IPO bestaat uit een steekproef van ongeveer 75 duizend
huishoudens met ruim 200 duizend personen. Van deze huishoudens worden
ieder jaar gegevens verzameld. De vermogensgegevens zijn voornamelijk
afkomstig van de administratie van de belastingdienst. Zoals bij alle
steekproefonderzoeken kunnen uitkomsten in het algemeen afwijken van de
werkelijke maar onbekende waarden van de te onderzoeken
populatiegrootheden. Hiermee dient bij interpretatie van de gegevens
rekening te worden gehouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief

Frequentie : Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal huishoudens met bestanddeel
Aantal huishoudens met het vermogen(sbestanddeel).