Gerealiseerde investeringen in vaste activa

Gerealiseerde investeringen in vaste activa

SBI '93 Perioden Gerealiseerde investeringen (mln euro)
C Winning van delfstoffen 1995 780
C Winning van delfstoffen 1996 741
C Winning van delfstoffen 1997 1.882
C Winning van delfstoffen 1998 1.138
C Winning van delfstoffen 1999 857
C Winning van delfstoffen 2000 780
C Winning van delfstoffen 2000 779
C Winning van delfstoffen 2001 841
C Winning van delfstoffen 2002 1.264
C Winning van delfstoffen 2003 1.479
C Winning van delfstoffen 2004 848
D Industrie 1995 7.077
D Industrie 1996 7.776
D Industrie 1997 9.052
D Industrie 1998 8.741
D Industrie 1999 8.606
D Industrie 2000 8.600
D Industrie 2000 8.094
D Industrie 2001 7.369
D Industrie 2002 7.862
D Industrie 2003 7.238
D Industrie 2004 6.533
DA Vervaardiging van voedings- en genotm 1995 1.305
DA Vervaardiging van voedings- en genotm 1996 1.431
DA Vervaardiging van voedings- en genotm 1997 1.575
DA Vervaardiging van voedings- en genotm 1998 1.448
DA Vervaardiging van voedings- en genotm 1999 1.531
DA Vervaardiging van voedings- en genotm 2000 1.531
DA Vervaardiging van voedings- en genotm 2000 1.488
DA Vervaardiging van voedings- en genotm 2001 1.518
DA Vervaardiging van voedings- en genotm 2002 1.572
DA Vervaardiging van voedings- en genotm 2003 1.479
DA Vervaardiging van voedings- en genotm 2004 1.582
DF Aardolie- en steenkoolverwerkende ind 1995 204
DF Aardolie- en steenkoolverwerkende ind 1996 223
DF Aardolie- en steenkoolverwerkende ind 1997 1.622
DF Aardolie- en steenkoolverwerkende ind 1998 364
DF Aardolie- en steenkoolverwerkende ind 1999 123
DF Aardolie- en steenkoolverwerkende ind 2000 218
DF Aardolie- en steenkoolverwerkende ind 2000 216
DF Aardolie- en steenkoolverwerkende ind 2001 130
DF Aardolie- en steenkoolverwerkende ind 2002 351
DF Aardolie- en steenkoolverwerkende ind 2003 286
DF Aardolie- en steenkoolverwerkende ind 2004 310
DG Vervaardiging van chemische producten 1995 1.168
DG Vervaardiging van chemische producten 1996 1.484
DG Vervaardiging van chemische producten 1997 1.467
DG Vervaardiging van chemische producten 1998 1.724
DG Vervaardiging van chemische producten 1999 1.944
DG Vervaardiging van chemische producten 2000 1.516
DG Vervaardiging van chemische producten 2000 1.477
DG Vervaardiging van chemische producten 2001 1.211
DG Vervaardiging van chemische producten 2002 2.004
DG Vervaardiging van chemische producten 2003 2.089
DG Vervaardiging van chemische producten 2004 1.349
2700b Metaal(prod), machine-,vervrmidind 1995 2.284
2700b Metaal(prod), machine-,vervrmidind 1996 2.440
2700b Metaal(prod), machine-,vervrmidind 1997 2.192
2700b Metaal(prod), machine-,vervrmidind 1998 2.610
2700b Metaal(prod), machine-,vervrmidind 1999 2.515
2700b Metaal(prod), machine-,vervrmidind 2000 2.998
2700b Metaal(prod), machine-,vervrmidind 2000 2.719
2700b Metaal(prod), machine-,vervrmidind 2001 2.384
2700b Metaal(prod), machine-,vervrmidind 2002 1.919
2700b Metaal(prod), machine-,vervrmidind 2003 1.809
2700b Metaal(prod), machine-,vervrmidind 2004 1.618
1700b Industrie geen food, chemie,metaal 1995 2.037
1700b Industrie geen food, chemie,metaal 1996 2.130
1700b Industrie geen food, chemie,metaal 1997 2.198
1700b Industrie geen food, chemie,metaal 1998 2.595
1700b Industrie geen food, chemie,metaal 1999 2.493
1700b Industrie geen food, chemie,metaal 2000 2.338
1700b Industrie geen food, chemie,metaal 2000 2.194
1700b Industrie geen food, chemie,metaal 2001 2.126
1700b Industrie geen food, chemie,metaal 2002 2.017
1700b Industrie geen food, chemie,metaal 2003 1.575
1700b Industrie geen food, chemie,metaal 2004 1.674
E Openbare voorzieningsbedrijven 1995 2.292
E Openbare voorzieningsbedrijven 1996 3.513
E Openbare voorzieningsbedrijven 1997 1.958
E Openbare voorzieningsbedrijven 1998 1.777
E Openbare voorzieningsbedrijven 1999 1.903
E Openbare voorzieningsbedrijven 2000 1.230
E Openbare voorzieningsbedrijven 2000 1.229
E Openbare voorzieningsbedrijven 2001 1.270
E Openbare voorzieningsbedrijven 2002 1.366
E Openbare voorzieningsbedrijven 2003 1.441
E Openbare voorzieningsbedrijven 2004 1.717
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Gerealiseerde totale investeringen in materiële vaste activa.
Delfstoffenwinning,industrie en openbare voorzieningsbedrijven.
1995 - 2004
Gewijzigd op 12 december 2006.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Gerealiseerde investeringen
Het gaat bij de gerealiseerde investeringen in deze publicatie om de
aankoopwaarde van de materiele vaste activa die in het kalenderjaar voor
het eerst zijn gebruikt en verkregen in eigendom (door koop, huurkoop,
vervaardiging in eigen beheer of financial lease).
Voor de jaren 1995-2000 hebben de gegevens in de tabel betrekking op
gerealiseerde investeringen volgens het gebruikscriterium (inclusief
operational lease en huur). Vanaf 2000 zijn de investeringscijfers
gebaseerd op het eigendomscriterium (exclusief
operational lease en huur).