In- en uitvoer, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, vanaf 1996

In- en uitvoer, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, vanaf 1996

Perioden Invoer Totaal invoer (mln euro) Invoer Gecorrigeerd voor werkdagen (mln euro) Invoer Gecorrigeerd voor seizoen (mln euro) Invoer Trendconjunctuurcomponent (mln euro) Uitvoer Totaal uitvoer (mln euro) Uitvoer Gecorrigeerd voor werkdagen (mln euro) Uitvoer Gecorrigeerd voor seizoen (mln euro) Uitvoer Trendconjunctuurcomponent (mln euro)
1996 januari 11.455 11.454 11.548 11.400 12.581 12.147 12.568 12.491
1996 februari 11.146 11.029 11.391 11.479 12.413 13.346 12.542 12.561
1996 maart 12.158 12.645 11.657 11.520 13.672 13.603 12.807 12.603
1996 april 11.203 11.595 11.283 11.535 12.006 12.614 12.487 12.637
1996 mei 11.572 11.899 11.633 11.558 12.653 12.324 12.547 12.682
1996 juni 11.342 11.953 11.631 11.617 12.774 13.578 12.860 12.748
1996 juli 11.240 10.922 11.577 11.725 12.315 11.687 12.749 12.834
1996 augustus 10.379 10.360 11.795 11.875 11.543 11.208 12.966 12.928
1996 september 11.841 12.062 12.119 12.050 13.230 13.891 13.385 13.027
1996 oktober 13.104 12.753 12.403 12.231 13.765 13.108 12.949 13.127
1996 november 12.371 12.479 12.313 12.400 13.474 13.680 13.036 13.238
1996 december 12.118 12.932 12.626 12.550 13.326 13.720 13.944 13.374
1996 139.929 142.082 141.977 141.939 153.752 154.906 154.840 154.250
1997 januari 12.462 12.452 12.570 12.674 13.546 12.968 13.482 13.536
1997 februari 12.378 12.378 12.821 12.777 13.422 15.089 14.177 13.709
1997 maart 13.042 13.975 12.900 12.879 14.196 14.631 13.802 13.882
1997 april 13.227 13.386 13.068 12.997 14.176 14.362 14.220 14.051
1997 mei 12.620 13.341 13.039 13.130 13.720 13.790 14.049 14.217
1997 juni 13.290 13.538 13.187 13.280 14.504 15.228 14.460 14.388
1997 juli 12.986 12.637 13.413 13.444 13.886 13.224 14.419 14.555
1997 augustus 11.655 12.122 13.779 13.610 12.847 12.783 14.740 14.694
1997 september 14.072 13.753 13.795 13.767 15.465 15.697 15.086 14.800
1997 oktober 14.586 14.162 13.759 13.905 15.854 14.917 14.750 14.883
1997 november 13.647 14.382 14.098 14.017 14.847 15.782 14.985 14.959
1997 december 13.473 13.864 13.533 14.089 14.957 14.693 14.905 15.030
1997 157.438 159.990 159.961 160.571 171.421 173.163 173.074 172.704
1998 januari 13.640 14.011 14.155 14.133 14.497 14.321 14.966 15.099
1998 februari 13.669 13.669 14.206 14.154 14.692 16.517 15.522 15.163
1998 maart 15.302 15.419 14.260 14.162 16.550 16.462 15.559 15.215
1998 april 14.035 14.210 13.919 14.172 14.947 15.286 15.136 15.241
1998 mei 13.460 14.406 14.069 14.197 14.462 14.640 14.915 15.235
1998 juni 14.731 14.815 14.446 14.239 15.440 15.944 15.186 15.219
1998 juli 13.704 13.306 14.133 14.279 15.023 14.135 15.395 15.207
1998 augustus 12.228 12.733 14.451 14.306 12.940 13.108 15.080 15.199
1998 september 14.587 14.345 14.364 14.304 15.839 15.772 15.129 15.173
1998 oktober 14.595 14.568 14.133 14.270 15.782 15.324 15.156 15.107
1998 november 14.427 14.697 14.332 14.218 15.357 16.123 15.246 15.011
1998 december 14.067 14.088 13.756 14.180 15.196 14.723 14.924 14.922
1998 168.445 170.267 170.225 170.614 180.725 182.356 182.216 181.791
1999 januari 13.194 14.122 14.280 14.173 13.812 13.982 14.689 14.872
1999 februari 13.315 13.315 13.872 14.214 13.877 15.600 14.648 14.879
1999 maart 15.939 15.488 14.348 14.320 17.089 16.217 15.362 14.948
1999 april 14.226 14.297 14.043 14.486 14.870 15.226 15.079 15.082
1999 mei 14.004 15.442 15.079 14.707 14.489 15.193 15.480 15.267
1999 juni 15.203 14.951 14.594 14.963 16.150 16.082 15.359 15.495
1999 juli 14.416 14.390 15.292 15.213 14.834 14.403 15.669 15.751
1999 augustus 13.482 13.585 15.393 15.419 14.006 13.931 15.989 16.026
1999 september 16.003 15.745 15.743 15.569 16.993 17.082 16.364 16.310
1999 oktober 15.644 16.270 15.750 15.685 16.961 16.876 16.688 16.584
1999 november 16.625 16.247 15.773 15.806 17.777 18.043 16.998 16.838
1999 december 16.669 16.185 15.815 15.991 17.739 16.691 16.915 17.084
1999 178.719 180.035 179.982 180.546 188.599 189.327 189.240 189.137
2000 januari 15.266 15.895 16.097 16.270 16.161 16.370 17.280 17.341
2000 februari 16.659 16.478 17.196 16.640 17.720 18.872 17.705 17.645
2000 maart 18.370 17.837 16.549 17.066 19.831 18.659 17.716 18.020
2000 april 16.485 17.877 17.608 17.486 17.273 18.680 18.502 18.456
2000 mei 18.399 18.398 17.974 17.846 19.686 19.007 19.362 18.914
2000 juni 17.872 18.484 18.058 18.148 18.825 19.611 18.778 19.354
2000 juli 16.704 17.393 18.469 18.416 18.034 18.268 19.843 19.757
2000 augustus 16.877 16.424 18.574 18.675 18.596 17.709 20.280 20.113
2000 september 18.487 18.647 18.634 18.915 20.520 20.834 19.955 20.405
2000 oktober 19.774 19.925 19.258 19.104 20.977 20.865 20.611 20.630
2000 november 20.534 20.202 19.535 19.203 22.110 22.225 20.870 20.795
2000 december 18.834 20.744 20.290 19.195 20.247 20.853 21.135 20.922
2000 januari-december 214.261 218.306 218.242 216.963 229.980 231.955 232.037 232.351
2001 januari 18.803 18.802 19.066 19.101 20.403 19.699 20.873 21.025
2001 februari 17.901 17.901 18.703 18.976 19.933 22.409 21.012 21.117
2001 maart 19.722 19.686 18.297 18.886 22.095 21.453 20.410 21.221
2001 januari-maart 56.426 56.389 56.066 56.964 62.431 63.561 62.294 63.363
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

In - en uitvoer gecorrigeerd voor seizoeninvloeden en aantal werkdagen,
trendconjunctuurcomponent.
1996 - 2000; januari 1996 - mrt. 2001
Gewijzigd op 19 november 2001.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Invoer
Totaal invoer
Alle goederen die voor gebruik of verbruik in het economisch vrije
verkeer van Nederland zijn gebracht. Dit is het geval wanneer de
invoerheffingen en nationale belastingen zijn voldaan. Tot de invoer
behoren ook tijdelijk ingevoerde goederen die in Nederland, in opdracht
van een niet-ingezetene, een behandeling ondergaan (actieve
loonveredeling). Hetzelfde geldt voor goederen uit niet-EU-landen die via
een entrepot in het economisch vrije verkeer van Nederland komen.
De statistische waarde is de waarde van de goederen op het moment dat
deze de grens passeren.
Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief
vracht- en verzekeringskosten tot aan Nederlandse grens.
Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en
verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Gecorrigeerd voor werkdagen
De in- en uitvoergegevens van goederen kunnen fluctueren omdat ze
beïnvloed worden door seizoenproducten zoals fruit, kleding etc. Om deze
invloed weg te nemen wordt seizoengecorrigeerd. Ook kunnen de gegevens
beïnvloed worden door het aantal gewerkte dagen. In de zomermaanden en
december wordt minder gehandeld dan in overige maanden omdat in deze
maanden minder gewerkt wordt. Deze laatste invloed wordt weggenomen uit
de cijfers door voor werkdagen te corrigeren.
Gecorrigeerd voor seizoen
De in- en uitvoergegevens van goederen kunnen fluctueren omdat ze
beïnvloed worden door seizoenproducten zoals fruit, kleding etc. Om deze
invloed weg te nemen wordt seizoengecorrigeerd.
Trendconjunctuurcomponent
De trendconjunctuurcomponent geeft het verloop van de handel aan
op langere termijn.
Uitvoer
Totaal uitvoer
Alle goederen die bestemd zijn voor gebruik of verbruik buiten Nederland.
Het gaat daarbij om goederen die in ons land vervaardigd zijn, dan wel om
goederen die hier oorspronkelijk zijn ingevoerd. Tot de uitvoer behoren
ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in
het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).
De statistische waarde is de waarde van de goederen op het moment dat
deze de grens passeren.
Bij uitvoer gaat het om de waarde van de goederen inclusief vracht- en
verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Gecorrigeerd voor werkdagen
De in- en uitvoergegevens van goederen kunnen fluctueren omdat ze
beïnvloed worden door seizoenproducten zoals fruit, kleding etc. Om deze
invloed weg te nemen wordt seizoengecorrigeerd. Ook kunnen de gegevens
beïnvloed worden door het aantal gewerkte dagen. In de zomermaanden en
december wordt minder gehandeld dan in overige maanden omdat in deze
maanden minder gewerkt wordt. Deze laatste invloed wordt weggenomen uit
de cijfers door voor werkdagen te corrigeren.
Gecorrigeerd voor seizoen
De in- en uitvoergegevens van goederen kunnen fluctueren omdat ze
beïnvloed worden door seizoenproducten zoals fruit, kleding etc. Om deze
invloed weg te nemen wordt seizoengecorrigeerd.
Trendconjunctuurcomponent
De trendconjunctuurcomponent geeft het verloop van de handel aan
op langere termijn.