Onveiligheidsgevoelens naar achtergrondkenmerken 1992-1996

Onveiligheidsgevoelens naar achtergrondkenmerken 1992-1996

Persoonskenmerken Perioden Bang alleen thuis (%) Onveilige plekken in de buurt (%)
Totaal persoonskenmerken 1992 24,2 33,8
Totaal persoonskenmerken 1993 24,6 35,1
Totaal persoonskenmerken 1994 23,2 35,0
Totaal persoonskenmerken 1995 22,6 34,3
Totaal persoonskenmerken 1996 21,1 33,4
Mannen 1992 5,7 15,3
Mannen 1993 7,5 17,0
Mannen 1994 5,5 16,2
Mannen 1995 5,5 15,3
Mannen 1996 5,3 15,8
Vrouwen 1992 42,5 52,1
Vrouwen 1993 41,5 52,8
Vrouwen 1994 40,6 53,5
Vrouwen 1995 39,5 53,1
Vrouwen 1996 36,7 50,9
Lft. cat. 2: 15-24 jaar 1992 32,1 37,4
Lft. cat. 2: 15-24 jaar 1993 34,0 36,5
Lft. cat. 2: 15-24 jaar 1994 30,8 40,2
Lft. cat. 2: 15-24 jaar 1995 30,8 38,5
Lft. cat. 2: 15-24 jaar 1996 28,5 37,0
Lft. cat. 2: 25-44 jaar 1992 25,2 33,0
Lft. cat. 2: 25-44 jaar 1993 24,8 33,1
Lft. cat. 2: 25-44 jaar 1994 24,2 33,1
Lft. cat. 2: 25-44 jaar 1995 23,3 32,6
Lft. cat. 2: 25-44 jaar 1996 21,9 31,7
Lft. cat. 2: 45-64 jaar 1992 17,3 29,6
Lft. cat. 2: 45-64 jaar 1993 19,4 32,9
Lft. cat. 2: 45-64 jaar 1994 18,0 31,4
Lft. cat. 2: 45-64 jaar 1995 17,3 30,4
Lft. cat. 2: 45-64 jaar 1996 16,3 30,4
Lft. cat. 2: 65 jaar en ouder 1992 25,0 39,7
Lft. cat. 2: 65 jaar en ouder 1993 21,6 42,8
Lft. cat. 2: 65 jaar en ouder 1994 20,7 40,5
Lft. cat. 2: 65 jaar en ouder 1995 21,1 41,3
Lft. cat. 2: 65 jaar en ouder 1996 19,6 39,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

In deze publicatie is het percentage inwoners dat zich in de onderzochte
opzichten onveilig voelt, voor de jaren 1992-1996 uitgesplitst naar
achtergrondkenmerken zoals geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en
slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit. De weergegeven
percentages in deze publicatie hebben betrekking op personen van 15 jaar en
ouder, tenzij anders vermeld.
Gegevens beschikbaar vanaf:

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
stopgezet per 24 juni 2002

Toelichting onderwerpen

Bang alleen thuis
Vraag: Bent u wel eens bang als u 's avonds alleen thuis bent?
Antwoordmogelijkheden: bijna altijd; meestal; soms wel, soms niet;
meestal niet (deze vier antwoorden worden als 'onveilig' gerekend); nooit;
n.v.t., nooit alleen thuis (dit laatste antwoord wordt niet meegerekend).
Onveilige plekken in de buurt
Vraag: Zijn er in deze wijk of buurt plekken of straten waar u 's avonds
liever niet alleen zou komen?
Antwoord 'ja' wordt als onveilig gerekend.