WIW-dienstbetrekkingen; geslacht, herkomstgroepering, 31 december 2000

WIW-dienstbetrekkingen; geslacht, herkomstgroepering, 31 december 2000

Geslacht Herkomstgroepering Personen met WIW-dienstbetr., absoluut Totaal personen (absoluut) Personen met WIW-dienstbetr., absoluut Instromers (absoluut) Personen met WIW-dienstbetr., absoluut Uitstromers (absoluut) Personen met WIW-dienstbetr., relatief Totaal personen (% totaal personen) Personen met WIW-dienstbetr., relatief Instromers (% instromers) Personen met WIW-dienstbetr., relatief Uitstromers (% uitstromers)
Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroeperingen 32.700 4.790 6.850 100 100 100
Totaal mannen en vrouwen Autochtonen 20.050 2.720 4.330 61 57 63
Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 12.290 1.980 2.430 38 41 35
Totaal mannen en vrouwen Herkomstgroepering onbekend 370 90 90 1 2 1
Mannen Totaal herkomstgroeperingen 18.280 2.550 3.650 56 53 53
Mannen Autochtonen 11.450 1.410 2.260 35 29 33
Mannen Allochtonen 6.600 1.080 1.330 20 23 19
Mannen Herkomstgroepering onbekend 220 50 50 1 1 1
Vrouwen Totaal herkomstgroeperingen 14.430 2.240 3.210 44 47 47
Vrouwen Autochtonen 8.600 1.310 2.070 26 27 30
Vrouwen Allochtonen 5.680 900 1.090 17 19 16
Vrouwen Herkomstgroepering onbekend 140 40 40 0 1 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen met dienstbetrekking op grond van de Wet inschakeling Werkzoekenden (WIW).
De cijfers zijn uitgesplitst naar geslacht en herkomstgroepering (etniciteit).

Gegevens beschikbaar vanaf:
het betreffen standcijfers op 31 december 2000.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 23 oktober 2013
De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing, de tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Personen met WIW-dienstbetr., absoluut
Een van de belangrijkste instrumenten in de
Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) is de WIW-dienstbetrekking.
Gemeenten kunnen langdurig werklozen en werkloze jongeren in
dienst nemen en die vervolgens detacheren bij een reguliere werkgever.
In dit artikel worden alleen gegevens gepresenteerd over personen met
een WIW-dienstbetrekking, hierna aangeduid als WIW-ers.
Totaal personen
De gegevens over het totale aantal WIW-ers heeft betrekking op de
peildatum 31 december 2000. Het gaat om in totaal 32700 personen.
De gepresenteerde gegevens hebben betrekking op deze 32700 personen.
Instromers
In de periode 1 juli - 31 december startten 4790 instromers met hun
eerste WIW-dienstbetrekking. Van deze groep van instromers beëindigden
er 470 hun dienstbetrekkingtijdens het tweede halfjaar van 2000.
Uitstromers
Tijdens de het 2e halfjaar 200 beëindigden 6380 personen hun
WIW-dienstbetrekking, zonder dat een nieuwe WIW-dienstbetrekking
werd aangegaan. Personen die na beëindiging van een dienstbetrekking
met een volgende dienstbetrekking aanvangen worden niet tot de
uitstromers gerekend.
Personen met WIW-dienstbetr., relatief
Een van de belangrijkste instrumenten in de
Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) is de WIW-dienstbetrekking.
Gemeenten kunnen langdurig werklozen en werkloze jongeren in
dienst nemen en die vervolgens detacheren bij een reguliere werkgever.
In dit artikel worden alleen gegevens gepresenteerd over personen met
een WIW-dienstbetrekking, hierna aangeduid als WIW-ers.
Totaal personen
De gegevens over het totale aantal WIW-ers heeft betrekking op de
peildatum 31 december 2000. Het gaat om in totaal 32700 personen.
De gepresenteerde gegevens hebben betrekking op deze 32700 personen.
Instromers
In de periode 1 juli - 31 december startten 4790 instromers met hun
eerste WIW-dienstbetrekking. Van deze groep van instromers beëindigden
er 470 hun dienstbetrekkingtijdens het tweede halfjaar van 2000.
Uitstromers
Tijdens de het 2e halfjaar 200 beëindigden 6380 personen hun
WIW-dienstbetrekking, zonder dat een nieuwe WIW-dienstbetrekking
werd aangegaan. Personen die na beëindiging van een dienstbetrekking
met een volgende dienstbetrekking aanvangen worden niet tot de
uitstromers gerekend.