Prognose bevolking; vruchtbaarheid van generaties vrouwen, 2006 - 2050

Prognose bevolking; vruchtbaarheid van generaties vrouwen, 2006 - 2050

Leeftijd Geboortegeneratie Totaal aantal kinderen (per vrouw) 1e kinderen (per vrouw) 2e kinderen (per vrouw) 3e kinderen (per vrouw) 4 of volgende kinderen (per vrouw)
Totaal over leeftijd 15-50 1935 2,49886 0,88315 0,78088 0,45633 0,37850
Totaal over leeftijd 15-50 1940 2,21382 0,88123 0,78044 0,35640 0,19575
Totaal over leeftijd 15-50 1950 1,90060 0,85423 0,70269 0,23060 0,11308
Totaal over leeftijd 15-50 1960 1,86280 0,82740 0,67119 0,25438 0,10982
Totaal over leeftijd 15-50 1970 1,74967 0,81787 0,63184 0,21318 0,08678
Totaal over leeftijd 15-50 1980 1,75884 0,80698 0,65208 0,20330 0,09647
Totaal over leeftijd 15-50 1990 1,75216 0,80017 0,65068 0,20248 0,09882
Totaal over leeftijd 15-50 2000 1,75001 0,79873 0,65062 0,20115 0,09950
Totaal over leeftijd 15-50 2010 1,75049 0,79974 0,65046 0,20040 0,09988
Totaal over leeftijd 15-50 2020 1,74994 0,79939 0,65038 0,20025 0,09992
20 jaar 1935 0,04556 0,03559 0,00865 0,00123 0,00009
20 jaar 1940 0,05174 0,03986 0,01030 0,00143 0,00015
20 jaar 1950 0,06438 0,05153 0,01177 0,00101 0,00007
20 jaar 1960 0,03016 0,02371 0,00589 0,00051 0,00005
20 jaar 1970 0,02105 0,01763 0,00307 0,00032 0,00003
20 jaar 1980 0,02045 0,01743 0,00283 0,00016 0,00003
20 jaar 1990 0,01833 0,01586 0,00223 0,00020 0,00004
20 jaar 2000 0,01862 0,01600 0,00236 0,00022 0,00004
20 jaar 2010 0,01870 0,01594 0,00249 0,00024 0,00003
20 jaar 2020 0,01877 0,01586 0,00263 0,00025 0,00003
25 jaar 1935 0,19488 0,10064 0,06485 0,02006 0,00933
25 jaar 1940 0,20855 0,10482 0,07394 0,02158 0,00821
25 jaar 1950 0,15036 0,07936 0,06091 0,00846 0,00163
25 jaar 1960 0,10867 0,06266 0,03645 0,00767 0,00189
25 jaar 1970 0,06549 0,04096 0,01926 0,00436 0,00091
25 jaar 1980 0,06702 0,04325 0,01906 0,00389 0,00082
25 jaar 1990 0,06837 0,04495 0,01811 0,00437 0,00094
25 jaar 2000 0,06897 0,04548 0,01795 0,00463 0,00091
25 jaar 2010 0,06908 0,04561 0,01774 0,00484 0,00089
25 jaar 2020 0,06906 0,04566 0,01752 0,00502 0,00086
30 jaar 1935 0,17809 0,03442 0,06440 0,04603 0,03324
30 jaar 1940 0,14882 0,02621 0,06240 0,04136 0,01885
30 jaar 1950 0,11473 0,03060 0,05177 0,02425 0,00811
30 jaar 1960 0,14390 0,05805 0,05577 0,02247 0,00761
30 jaar 1970 0,14737 0,07542 0,05317 0,01416 0,00462
30 jaar 1980 0,13893 0,06627 0,05513 0,01284 0,00469
30 jaar 1990 0,13601 0,06354 0,05529 0,01241 0,00477
30 jaar 2000 0,13467 0,06224 0,05531 0,01235 0,00477
30 jaar 2010 0,13430 0,06173 0,05532 0,01250 0,00475
30 jaar 2020 0,13434 0,06153 0,05532 0,01276 0,00473
35 jaar 1935 0,07522 0,00706 0,01614 0,02252 0,02950
35 jaar 1940 0,03262 0,00478 0,01080 0,00898 0,00806
35 jaar 1950 0,04075 0,00847 0,01296 0,01112 0,00820
35 jaar 1960 0,07373 0,01945 0,02965 0,01665 0,00798
35 jaar 1970 0,09675 0,02874 0,04192 0,01928 0,00681
35 jaar 1980 0,10166 0,02960 0,04566 0,01746 0,00894
35 jaar 1990 0,10102 0,03009 0,04568 0,01619 0,00906
35 jaar 2000 0,10031 0,03011 0,04568 0,01541 0,00911
35 jaar 2010 0,09981 0,03007 0,04568 0,01493 0,00913
35 jaar 2020 0,09960 0,03003 0,04568 0,01476 0,00913
40 jaar 1935 0,01033 0,00119 0,00197 0,00186 0,00531
40 jaar 1940 0,00818 0,00100 0,00157 0,00133 0,00428
40 jaar 1950 0,01068 0,00210 0,00293 0,00183 0,00382
40 jaar 1960 0,01878 0,00453 0,00640 0,00380 0,00405
40 jaar 1970 0,02374 0,00588 0,00761 0,00537 0,00488
40 jaar 1980 0,02554 0,00625 0,00799 0,00609 0,00521
40 jaar 1990 0,02653 0,00643 0,00826 0,00654 0,00530
40 jaar 2000 0,02715 0,00653 0,00848 0,00680 0,00534
40 jaar 2010 0,02759 0,00661 0,00868 0,00694 0,00536
40 jaar 2020 0,02759 0,00661 0,00868 0,00694 0,00536
45 jaar 1935 0,00082 0,00007 0,00007 0,00004 0,00064
45 jaar 1940 0,00100 0,00008 0,00006 0,00001 0,00085
45 jaar 1950 0,00065 0,00012 0,00005 0,00012 0,00036
45 jaar 1960 0,00100 0,00016 0,00021 0,00018 0,00046
45 jaar 1970 0,00150 0,00029 0,00024 0,00034 0,00063
45 jaar 1980 0,00150 0,00028 0,00020 0,00035 0,00067
45 jaar 1990 0,00145 0,00027 0,00015 0,00034 0,00069
45 jaar 2000 0,00138 0,00025 0,00010 0,00033 0,00070
45 jaar 2010 0,00134 0,00024 0,00007 0,00032 0,00071
45 jaar 2020 0,00134 0,00024 0,00007 0,00032 0,00071
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat vruchtbaarheidscijfers (aantal kinderen per vrouw)
naar leeftijd per geboortegeneratie van de vrouw.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
Levendgeborenen naar rangnummer uit de moeder.
Totale vruchtbaarheidscijfers naar rangnummer uit de moeder.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1935-2020
Frequentie: stopgezet per 18 december 2008

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
13 december 2006.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de
prognoseperiode loopt nu van 2006 tot 2050.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2008 komt de nieuwe bevolkingsprognose uit.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal kinderen
Leeftijdsspecefieke vruchtbaarheidscijfers
Het aantal levendgeboren kinderen dat uit vrouwen in een bepaalde
leeftijdsgroep in een bepaald jaar wordt geboren gedeeld door het
gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep in een bepaald jaar.
Leeftijd moeder
Leeftijd van de moeder op 31 december van het referentiejaar.
Te berekenen als referentiejaar minus geboortejaar.
1e kinderen
Leeftijdsspecefieke vruchtbaarheidscijfers
Het aantal levendgeboren kinderen dat uit vrouwen in een bepaalde
leeftijdsgroep in een bepaald jaar wordt geboren gedeeld door het
gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep in een bepaald jaar.
Leeftijd moeder
Leeftijd van de moeder op 31 december van het referentiejaar.
Te berekenen als referentiejaar minus geboortejaar.
2e kinderen
Leeftijdsspecefieke vruchtbaarheidscijfers
Het aantal levendgeboren kinderen dat uit vrouwen in een bepaalde
leeftijdsgroep in een bepaald jaar wordt geboren gedeeld door het
gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep in een bepaald jaar.
Leeftijd moeder
Leeftijd van de moeder op 31 december van het referentiejaar.
Te berekenen als referentiejaar minus geboortejaar.
3e kinderen
Leeftijdsspecefieke vruchtbaarheidscijfers
Het aantal levendgeboren kinderen dat uit vrouwen in een bepaalde
leeftijdsgroep in een bepaald jaar wordt geboren gedeeld door het
gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep in een bepaald jaar.
Leeftijd moeder
Leeftijd van de moeder op 31 december van het referentiejaar.
Te berekenen als referentiejaar minus geboortejaar.
4 of volgende kinderen
Leeftijdsspecefieke vruchtbaarheidscijfers
Het aantal levendgeboren kinderen dat uit vrouwen in een bepaalde
leeftijdsgroep in een bepaald jaar wordt geboren gedeeld door het
gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep in een bepaald jaar.
Leeftijd moeder
Leeftijd van de moeder op 31 december van het referentiejaar.
Te berekenen als referentiejaar minus geboortejaar.