Zeevaart; reis- en ladinggegevens per kwartaal, 1996 - 2010

Zeevaart; reis- en ladinggegevens per kwartaal, 1996 - 2010

Regio's Richting Belangrijkste Nederlandse zeehavens Perioden Reisgegevens Aantal reizen Totale vaart (aantal) Ladinggegevens Lading naar NSTR-hoofdstuk Totale vaart Totale lading (1 000 ton) Ladinggegevens Containervervoer Alle containers Totale vaart Aantal containers totaal (aantal) Ladinggegevens Containervervoer Alle containers Totale vaart Aantal containers beladen (aantal) Ladinggegevens Containervervoer Alle containers Totale vaart Aantal teu's totaal (aantal) Ladinggegevens Containervervoer Alle containers Totale vaart Aantal Teu's beladen (aantal) Ladinggegevens Containervervoer Alle containers Totale vaart Lading in containers (1 000 ton)
Totaal alle regio's Totaal in- en uitgaande richting Nederland totaal 2008 85.470 560.359 6.736.503 5.349.146 11.206.053 8.837.224 86.476
Totaal alle regio's Totaal in- en uitgaande richting Nederland totaal 2009 77.266 509.528 6.009.698 4.989.343 9.955.769 8.235.263 81.888
Totaal alle regio's Totaal in- en uitgaande richting Nederland totaal 2010 1e kwartaal 20.380 140.802 1.605.340 1.315.236 2.661.405 2.163.646 20.882
Totaal alle regio's Totaal in- en uitgaande richting Nederland totaal 2010 2e kwartaal 21.527 139.502 1.711.872 1.410.411 2.841.533 2.323.441 22.312
Totaal alle regio's Totaal in- en uitgaande richting Nederland totaal 2010 3e kwartaal 19.233 142.871 1.781.168 1.436.722 2.920.247 2.337.035 22.114
Totaal alle regio's Totaal in- en uitgaande richting Nederland totaal 2010 4e kwartaal 18.564 144.858 1.704.206 1.377.843 2.819.219 2.263.784 22.025
Totaal alle regio's Totaal in- en uitgaande richting Nederland totaal 2010 79.704 568.032 6.802.586 5.540.212 11.242.404 9.087.906 87.333
Europa Totaal in- en uitgaande richting Nederland totaal 2008 68.960 255.886 2.285.740 1.704.790 3.903.142 2.905.622 30.510
Europa Totaal in- en uitgaande richting Nederland totaal 2009 62.055 251.757 1.936.030 1.473.581 3.282.011 2.502.894 27.636
Europa Totaal in- en uitgaande richting Nederland totaal 2010 1e kwartaal 16.599 72.164 554.611 428.272 924.715 713.173 7.824
Europa Totaal in- en uitgaande richting Nederland totaal 2010 2e kwartaal 16.875 70.524 590.091 443.963 993.407 747.360 8.165
Europa Totaal in- en uitgaande richting Nederland totaal 2010 3e kwartaal 15.210 70.205 629.939 469.426 1.052.006 777.563 8.425
Europa Totaal in- en uitgaande richting Nederland totaal 2010 4e kwartaal 14.902 75.425 632.930 478.663 1.066.242 803.169 8.741
Europa Totaal in- en uitgaande richting Nederland totaal 2010 63.586 288.319 2.407.571 1.820.324 4.036.370 3.041.265 33.154
EU-27 Totaal in- en uitgaande richting Nederland totaal 2008 58.657 166.708 1.846.902 1.393.163 3.196.211 2.405.808 24.521
EU-27 Totaal in- en uitgaande richting Nederland totaal 2009 52.826 162.142 1.579.722 1.208.406 2.724.329 2.088.889 22.171
EU-27 Totaal in- en uitgaande richting Nederland totaal 2010 1e kwartaal 14.225 48.045 443.822 343.363 751.437 581.621 6.086
EU-27 Totaal in- en uitgaande richting Nederland totaal 2010 2e kwartaal 14.231 44.426 468.264 356.604 801.705 612.395 6.384
EU-27 Totaal in- en uitgaande richting Nederland totaal 2010 3e kwartaal 12.647 44.920 496.906 377.251 842.280 635.405 6.629
EU-27 Totaal in- en uitgaande richting Nederland totaal 2010 4e kwartaal 12.537 48.253 506.809 394.740 863.098 670.764 7.072
EU-27 Totaal in- en uitgaande richting Nederland totaal 2010 53.640 185.641 1.915.801 1.471.958 3.258.520 2.500.185 26.178
Totaal naar shortsea landen Totaal in- en uitgaande richting Nederland totaal 2008 70.141 280.423 2.360.578 1.762.627 4.026.776 3.001.015 31.543
Totaal naar shortsea landen Totaal in- en uitgaande richting Nederland totaal 2009 63.195 269.097 2.021.887 1.540.614 3.426.190 2.613.653 28.823
Totaal naar shortsea landen Totaal in- en uitgaande richting Nederland totaal 2010 1e kwartaal 16.930 76.016 582.123 451.134 971.106 751.683 8.245
Totaal naar shortsea landen Totaal in- en uitgaande richting Nederland totaal 2010 2e kwartaal 17.153 74.196 616.025 465.314 1.036.542 783.005 8.573
Totaal naar shortsea landen Totaal in- en uitgaande richting Nederland totaal 2010 3e kwartaal 15.420 75.342 654.858 490.889 1.090.321 810.146 8.797
Totaal naar shortsea landen Totaal in- en uitgaande richting Nederland totaal 2010 4e kwartaal 15.180 80.772 667.123 503.931 1.122.871 843.942 9.202
Totaal naar shortsea landen Totaal in- en uitgaande richting Nederland totaal 2010 64.683 306.324 2.520.129 1.911.268 4.220.840 3.188.776 34.829
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze publicatie bevat informatie over het aantal aangekomen en vertrokken zeeschepen en over de vervoerde lading in de internationale handelsvaart over zee. De gegevens van Nederlandse zeehavens zijn uitgeplitst naar vervoerrichting, naar herkomst en bestemming en naar aard van de lading.

De samenstelling van de EU is in de loop der jaren meerdere keren gewijzigd. Om oudere data goed te kunnen beoordelen is in deze versie daarom voor elke samenstelling een aparte groepering gemaakt (EU-15, EU-25 en EU-27).

Voorts is een aparte categorie toegevoegd met landen uit het shortsea gebied. Dat zijn de zeehavens gelegen in Europa en zeehavens langs de kustlijn van de aan Europa grenzende binnenzeeën, zijnde de Middellandse zee, de Baltische zee en de Zwarte zee.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 31 augustus 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Reisgegevens
Aantal reizen
Totale vaart
Het totaal van de lijn-, tramp- en tankvaart.
Ladinggegevens
Lading naar NSTR-hoofdstuk
Lading is Bruto-plus gewicht.
Goederensoort:
De indeling is gebaseerd op de 10 goederenhoofdstukken NSTR, de
Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de
Transport, Revisée (NSTR). Deze codering is sinds 1 januari 1967
van kracht binnen de lidstaten van de Europese Unie.
Totale vaart
Het totaal van de lijn-, tramp- en tankvaart.
Totale lading
Containervervoer
Geloste en geladen containers verdeeld naar alle containers en de beladen
containers, tevens het gewicht van de lading in de containers.
Alle containers
Totale vaart
Het totaal van de lijn-, tramp- en tankvaart.
Aantal containers totaal
Aantal containers beladen
Aantal teu's totaal
Aantal Teu's beladen
Lading in containers