Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Perioden Aanbod van aardgas Totaal aanbod (mln m3) Aanbod van aardgas Winning uit de bodem (mln m3) Aanbod van aardgas Productie uit andere bronnen (mln m3) Aanbod van aardgas Invoer van gasvormig aardgas Invoer van gasvormig aardgas, totaal (mln m3) Aanbod van aardgas Invoer van gasvormig aardgas Invoer via Noorwegen (mln m3) Aanbod van aardgas Invoer van gasvormig aardgas Invoer via Duitsland (mln m3) Aanbod van aardgas Invoer van gasvormig aardgas Invoer via België (mln m3) Aanbod van aardgas Invoer van gasvormig aardgas Invoer via Verenigd Koninkrijk (mln m3) Aanbod van aardgas Invoer van gasvormig aardgas Invoer via Denemarken (mln m3) Aanbod van aardgas Invoer van vloeibaar aardgas (Lng) (mln m3)
2023 juni** 1.866 771 29 2.619 831 520 916 257 95 2.263
2023 juli** 1.726 872 31 2.728 965 445 864 372 83 2.339
2023 augustus** 1.924 814 32 2.751 1.031 561 795 279 85 2.189
2023 september** 1.925 668 33 1.927 769 322 593 164 78 1.703
2023 oktober** 2.135 823 31 2.248 1.116 299 729 17 87 2.079
2023 november** 2.869 821 28 2.184 926 335 806 38 80 2.103
2023 december** 3.370 835 29 1.854 825 387 522 41 80 2.123
2024 januari* 4.125 902 30 1.945 836 786 202 42 79 1.907
2024 februari* 2.996 794 26 1.646 769 276 482 43 76 2.054
2024 maart* 2.849 887 26 2.238 979 303 838 41 78 1.733
2024 april* 2.340 614 25 2.407 864 461 739 225 118 2.284
2024 mei* 1.868 799 26 2.635 1.017 357 814 389 57 1.921
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aanbod en verbruik van aardgas weer in balansvorm. De berekening van het aanbod is als volgt: winning uit de bodem plus productie uit andere bronnen plus invoer minus uitvoer minus de levering van aardgas aan schepen die naar het buitenland varen (bunkering) plus voorraadmutatie. Het aanbod is gelijk aan de hoeveelheid aardgas die in Nederland is verbruikt in dezelfde periode. Dit verbruik wordt nader uitgesplitst naar de wijze van aflevering via het gasnet. Dit bestaat uit een hoofdtransportnet met daaraan gekoppeld de regionale netten. De grootverbruikers krijgen gas direct uit het hoofdtransportnet. Dit zijn de elektriciteitscentrales en grote bedrijven. De kleinverbruikers, waaronder de huishoudens, krijgen het aardgas via de regionale netten. Daarnaast is er een post van aardgasverbruik bij de winning en transport. Tot slot is er een kleine post van het afgefakkelde of afgeblazen aardgas.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf 1946 per jaar en vanaf 1982 per jaar, per kwartaal en per maand.

Status van de cijfers:
- tot en met 2021 definitief;
- 2022 en 2023 nader voorlopig;
- 2024 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 28 juni 2024:
Cijfers over mei 2024 zijn geactualiseerd.

Wijzigingen per 14 juni 2024:
Cijfers over mei 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 7 juni 2024:
Nader voorlopige cijfers over 2023 zijn toegevoegd.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: een halve maand na afloop van de verslagperiode.
Nader voorlopige cijfers: uiterlijk in juni van het jaar volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Aanbod van aardgas
De hoeveelheid aardgas die primair beschikbaar is gekomen voor verbruik in Nederland. De volgende posten tellen hierbij mee: winning uit de bodem plus productie uit andere bronnen plus invoer minus uitvoer plus voorraadmutatie. Het aldus berekende aanbod is gelijk aan het verbruik in de betreffende periode.
Totaal aanbod
De hoeveelheid aardgas die primair beschikbaar is gekomen voor verbruik in Nederland.
Winning uit de bodem
Het onttrekken van aardgas aan de bodem. Dit kan zowel onder het vaste land zijn als uit het Nederlandse deel van de Noordzee.

Cijfers over fakkels zijn hierin op mindering gebracht.
Productie uit andere bronnen
Aardgas verkregen door omzetting van andere energiedragers. Een voorbeeld is de productie van aardgas uit raffinaderijgas. Een ander voorbeeld is de productie van aardgas uit biogas. Dit wordt ook wel groen gas genoemd.
Invoer van gasvormig aardgas
Invoer van gasvormig aardgas, totaal
Invoer van gasvormig aardgas via pijpleidingen vanuit het buitenland.
Invoer via Noorwegen
Invoer van gasvormig aardgas via pijpleidingen vanuit Noorwegen. Noors gas komt via Duitsland de grens over bij Emden.
Invoer via Duitsland
Invoer van gasvormig aardgas via pijpleidingen dat vanuit Duitsland komt met uitzondering van de grensovergang met Emden. Dit is inclusief opslag in Duitse gasopslagen.
Invoer via België
Invoer van gasvormig aardgas via pijpleidingen vanuit het België.
Invoer via Verenigd Koninkrijk
Invoer van gasvormig aardgas uit Verenigd Koninkrijk via de BBL pijpleiding en winningsvelden op zee.
Invoer via Denemarken
Invoer van gasvormig aardgas via pijpleidingen vanuit Denemarken via winningsvelden op zee.
Invoer van vloeibaar aardgas (Lng)
Invoer van liquefied natural gas (Lng). Aardgas in vloeibare vorm.
Zo is het gemakkelijker te vervoeren over lange afstanden in schepen. Het gas wordt vloeibaar gemaakt door koeling tot circa min 160 graden Celsius.