Supply chain netwerken in de Nederlandse economie, 2018

Eerste analyseresultaten over ‘supply chain netwerken’ met een experimentele dataset op bedrijfsniveau voor 2018.
Verstoringen in supply chains hebben de afgelopen jaren veel problemen opgeleverd. De analyses geven een beeld van de rol van dergelijke ketens binnen het bedrijfsleven.