Comparing activity trackers to investigate physical activity

Thumbnail bij Publicatiereeks Discussion Paper
Fysieke activiteit wordt typisch gemeten aan de hand van vragenlijsten die vaak meetfouten bevatten, en specifiek de hoeveelheid fysieke activiteit van de populatie overschatten. Dit document bespreekt de zoektocht naar een sensor systeem die in staat is om fysieke activiteit en bijbehorende intensiteit nauwkeurig te herkennen.
In dit document worden verschillende methodes om intensiteit van fysieke activiteit te meten vergeleken, en worden machine learning modellen getraind om de activiteiten te classificeren. De modellen worden toegepast op laboratorium data van 40 deelnemers die vier verschillende sensoren op vijf verschillende plekken op het lichaam hebben gedragen tijdens het uitvoeren van verschillende activiteiten (zitten, staan, lopen met twee intensiteiten, fietsen met twee intensiteiten, traplopen en springen). Zij hebben ook een dagboek bijgehouden met hun fysieke activiteiten, werk- en reistijd.