De waarde van data 2001-2017

© Hollandse Hoogte / Flip Franssen
Deze pilot studie beschrijft de methode om de waarde van data te berekenen en wordt een eerste inschatting van de waarde van data gemaakt voor 2001-2017.
De Nederlandse Digitaliseringstrategie beschrijft dat data steeds belangrijker wordt in de economie en samenleving. Dit is onder meer te merken aan de invloed van digitale platformen en toenemend gebruik van digitale producten en diensten. Op dit moment is de waarde van data niet terug te vinden in de statistieken. Dit onderzoek poogt deze lacune op te vullen door met behulp van inzichten uit de recente literatuur, van bedrijven zelf en kwalitatieve statistieken een inschatting te geven van de waarde van data. De recente literatuur geeft een aantal mogelijkheden aan om de waarde van data te berekenen. In dit onderzoek is ervoor gekozen om de waarde van data te benaderen vanuit het perspectief van de nationale rekeningen. Dat stelt ons in staat data te beschouwen als investeringen. Vervolgens kan op basis van het raamwerk dat ontwikkeld is door het statistiekbureau van Canada de investeringen in data worden berekend. Dit model splitst data op in data, databases en datascience. Daarbij wordt dus niet alleen gekeken naar de data zelf, maar ook hoe deze benut kan worden. Opdrachtgever: ministerie van Economische Zaken en Klimaat.