Mantelzorg

De cijfers over mantelzorg zijn op basis van zelfrapportage in de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016, van de GGD-en, het RIVM en het CBS. In dat onderzoek werd de volgende beschrijving van het begrip mantelzorg gegeven: Mantelzorg is de zorg die u ontvangt van een bekende uit uw omgeving, zoals uw partner, ouders, kind, buren of vrienden, als u voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt bent. Deze zorg kan bestaan uit het huishouden doen, wassen en aankleden, gezelschap houden, vervoer, geldzaken regelen, enzovoorts. Mantelzorg wordt niet betaald. Een vrijwilliger vanuit een vrijwilligerscentrale is geen mantelzorger.