Graslanddagvlinders

De gegevens van vlindersoorten zijn presentiegegevens per 5x5 km-hok, die zijn geaggregeerd tot perioden van één tot enkele decennia. De trends in verspreiding (het aantal bezette kilometerhokken) worden gezien als een benadering van de trend in populatie-aantallen. De selectie van de soorten is ontleend aan de Europese graslandvlinderindicator.