Boerenlandvogels

De gegevens van boerenlandsoorten zijn schattingen van het totale aantal broedparen van elke soort in een bepaald jaar in Nederland. Er is slechts een grove schatting voorhanden voor de situatie in 1900 en 1950. De selectie van de soorten is ontleend aan de Europese boerenlandvogelindicator.