Stopdetectie in mobiliteitsonderzoek

In app-ondersteund verplaatsingsonderzoek worden sensoren ingezet om locatie te meten en stops en verplaatsingen te voorspellen. Deze discussion paper beschrijft algoritmes om stopdetectie uit te voeren op basis van tijd-locatie data. Het voert een gevoeligheidsanalyse uit naar parameters die in de detectie worden gebruikt.
Verplaatsingsonderzoek met apps richt zich op het terugdringen van de responslast voor respondenten. Eén van de opties om die responslast te beperken is automatisch detecteren van verplaatsingen en stops via tijd-locatie metingen. Respondenten hoeven dan zelf geen stops op te geven en hoeven enkel gedectecteerde stops te controleren.