Jarigen

De gebruikte cijfers betreffen alle in Nederland geboren personen, totaal 15 miljoen personen (1 januari 2019). 2,3 miljoen in het buitenland geboren inwoners van Nederland zijn niet in de berekening opgenomen.