Effectmeting instrumentarium internationaal ondernemen

Vrachtverkeer op de autosnelweg bij de Nederlands Belgische grens
© ANP
Een kwantitatieve analyse van het effect van de inzet van het bedrijfsleveninstrumentarium op het terrein van het stimuleren van internationaal ondernemen op de internationalisering van bedrijven.

In het kader van een bredere beleidsdoorlichting heeft de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken een effectmeting gedaan van het beleidsinstrumentarium aangaande de stimulering van internationaal ondernemen. De IOB heeft in dat kader aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om een kwantitatieve analyse te maken van het effect van instrumentgebruik op de internationalisering van bedrijven.

In voorliggend rapport zijn de resultaten van dit onderzoek vastgelegd. In dit onderzoek staan twee onderzoeksvragen centraal. Welke patronen zijn er zichtbaar in het gebruik van (combinaties) van instrumenten en activiteiten op het gebied van stimulering van internationaal ondernemen en de ontplooiing van internationale activiteiten door individuele bedrijven? En wat is het effect van het gebruik van (combinaties) van instrumenten en activiteiten op het gebied van stimulering van internationaal ondernemen op de goederenuitvoer van individuele bedrijven?