Eigen vermogen

Aan het eind van het derde kwartaal van 2018 lag het eigen vermogen van de grote ondernemingen in Nederland 15 miljard hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Daarmee is de jaar-op-jaarontwikkeling dit kwartaal 2,5 procent hoger. Deze is voor drie kwart afkomstig van toevoegingen aan de reserves.

Het eigen vermogen was even groot als het tweede kwartaal.

Eigen vermogen
JaarKwartaalEigen vermogen (mld euro)
2016IV593,1
2017I612,4
II601,1
III602,6
IV599,9
2018I591,1
II617,6
III617,6

De cijfers betreffen de 250 grootste niet-financiële ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit productie van goederen en niet-financiële diensten. De gegevens zijn gebaseerd op een panel van ondernemingen.