Methode imputatie LBZ-gegevens

In dit rapport wordt de imputatiemethode beschreven die gebruikt is om ontbrekende gegevens in de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) bij te schatten.
Ook wordt de kwaliteit van de imputatieprocedure beschreven. Dit is een achtergronddocument bij de StatLinetabellen over ziekenhuisopnamen en –patiënten, welke vanaf 2013 gebaseerd zijn op de LBZ.