Criminaliteit

Sinds 2005 daalt het percentage geregistreerde verdachten van misdrijven vrij consistent onder alle herkomstgroepen. Ook het aandeel personen dat slachtoffer is van criminaliteit of zich wel eens onveilig voelt neemt af. Het percentage personen met een Nederlandse achtergrond dat verdacht is van misdrijven is hoger naarmate de stedelijkheid van de buurt hoger is, bij mensen met een migratieachtergrond is dit patroon minder zichtbaar.

Aandeel geregistreerde verdachten daalt bij alle herkomstgroepen

Sinds 2005 daalt het percentage geregistreerde verdachten van misdrijven vrij consistent bij alle migratieachtergronden. Zowel bij personen met een Nederlandse achtergrond als bij de vier grootste niet-westerse herkomstgroepen is het aandeel verdachten in de afgelopen 13 jaar met ongeveer de helft afgenomen. Bij personen uit landen die meer recentelijk toetraden tot de Europese Unie daalde dit aandeel met ongeveer een kwart. Onder vluchtelingengroepen is na 2005 het aandeel verdachten bijna gehalveerd.

Van de vier grootste niet-westerse herkomstgroepen is het aandeel geregistreerde verdachten onder personen met een Antilliaanse achtergrond het grootst: 4,4 procent in 2017. Hiermee zijn ze ruim zes keer vaker verdacht dan personen met een Nederlandse achtergrond (0,7 procent) en ook vaker dan personen uit vluchtelingengroepen en nieuwe EU-landen.

Geregistreerde verdachten van misdrijven
 Nederlands (%)Turks (%)Marokkaans (%)Surinaams (%)Antilliaans (%)Overig niet-westers (%)
20051,54,57,45,38,23,9
20061,64,57,45,38,03,9
20071,54,57,25,37,83,8
20081,44,37,15,07,53,6
20091,44,16,94,77,33,5
20101,34,06,75,17,33,5
20111,23,96,54,97,23,4
20121,13,66,04,66,93,1
20131,03,35,74,36,52,9
20141,03,05,24,05,92,6
20150,92,74,83,65,32,4
2016*0,82,54,33,44,92,1
2017*0,72,03,72,84,41,9

Inwoners met niet-westerse achtergrond vaker slachtoffer van criminaliteit

Steeds minder personen waren in de periode 2012/2013 – 2016/2017 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogens- of vandalismedelicten. Dit beeld zien we zowel voor personen met een Nederlandse als met een westerse of niet-westerse achtergrond. Onder personen met een Nederlandse achtergrond daalde het aandeel dat slachtoffer werd van criminaliteit van 19 procent naar 16 procent; onder personen met een niet-westerse achtergrond daalde het aandeel van 24 procent naar 20 procent. Over het algemeen ligt het aandeel slachtoffers bij de vier grootste niet-westerse herkomstgroepen hoger dan bij personen met een Nederlandse achtergrond. Dit niveauverschil is over de tijd niet afgenomen.

Slachtofferschap criminaliteit naar achtergrond
catNederlands (%)Westers (%)Niet-westers (%)
2012/201319,220,123,9
2014/201517,718,822,2
2016/201715,616,620,3

Migranten in matig stedelijke gemeenten minst verdacht

Personen met een Nederlandse achtergrond zijn naar verhouding vaker verdacht van misdrijven wanneer ze in een dichtbevolkte buurt wonen: hoe stedelijker de buurt, hoe hoger het percentage verdachten. Bij personen met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond is dit patroon minder sterk zichtbaar. In dichtbevolkte buurten verschillen de verdachtenpercentages van deze groepen niet veel van minder sterk bevolkte buurten. Bij personen met een niet-westerse migratieachtergrond ligt het aandeel verdachten juist in niet-stedelijke gebieden het hoogst.

Verdachten van misdrijven naar achtergrond en stedelijkheid woongemeente, 2017*
AchtergrondNiet stedelijk (%)Weinig stedelijk (%)Matig stedelijk (%)Sterk stedelijk (%)Zeer sterk stedelijk (%)
Nederlands0,60,60,60,80,9
Nieuwe EU1,61,31,41,51,7
Niet-westers2,82,32,12,52,7
Bron: CBS, BVH