Eigen vermogen

Aan het eind van het tweede kwartaal van 2018 lag het eigen vermogen van de grote ondernemingen in Nederland 20,5 miljard hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Daarmee vertoont de jaar-op-jaarontwikkeling dit kwartaal een stijging van 3,4 procent. Deze is voor drie kwart afkomstig van toevoegingen aan de reserves.

Vergeleken met het vorige kwartaal was het eigen vermogen 28,2 miljard hoger.

Eigen vermogen
JaarKwartaalEigen vermogen (mld euro)
2016III572,7
IV596,6
2017I615,0
II605,9
III608,1
IV606,8
2018I598,1
II626,3


De cijfers betreffen de 250 grootste niet-financiële ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit productie van goederen en niet-financiële diensten. De gegevens zijn gebaseerd op een panel van ondernemingen.